تولد عشقم و سکس دو ساعته

0 views
0%

روزتولد عشقم بود میدونید شاید براتون خنده دار باشه ولی من این خاطره رو به اصرار اون نوشتم عشقم خیلی به زحمت میتونست از خونه بیرون بیاد خلاصه اون روز با هزار مصیبت تونسته بود جیم کنه رفتیم باهم گشتیم وبا گرفتن یه کیک کوچک رفتیم خونه ما بعد یه مراسم کوچیک ومختصر من واون رفتیم طبقه بالا.انگار که از قفس ازادشده بودیم همدیگه رو بغل کردیم وبوس بوس بوس عشقم لب گرفتن رو دوست داره همینطور که توبغلم بود یواش توگوشش زمزمه کردم امروزسکس نکنیم یهو برگشت و تو چشمام نگاه کرد وگفت امروز من میخوام بهت بدم .این جمله رو چنان از صمیم قلب گفت که پایان تنم لرزید .حالا من گفتم سکس نمیخوام مگر میتونستم بادیدن اون سکس نکنم .اون شروع کرد همونطور که لب میرفت به لخت شدن خودش ولخت کردن من .مال من حسابی راست شده بود .خدایی اون تنها زنی که میتونه منو تا حد جونون حشری کنهشروع کرد به خوردن مال من منم همینطور مشغول خوردن ومک زدن ولیس زدن گردنش وسینه هاش بودم .یواش یواش رفتم طرف پایین همونطورکه اون دلش میخواست من دراز کشیدم اون امد روی من طوری که کس خوشکل ونازش دقیق مقابل دهنم بود وای که من دیونه این کسم .یه کس کوچلوخیلی اروم ویواش نوک زبونم رومیزدم به چوچولهای کسش پایان بدنش میلرزید .بعددیگه نتونستم تحمل کنم مثل دیونه ها شروع به خوردن کسش کردم زبونموچقدرمیتونستم میکردم توی کسش اونم مثل من بدنش میلرزید هردوتامون خیس عرق بودیم بعد کلی ساک زدن اونو به پشت خوابوندم مال خودمومیمالیدم به کسش ولی داخل نمیزاشتم .حسابی حشری شده بود کمرشو بلند میکرد تا بره داخلش ولی شیطنت من گل کرده بود هی میگفت بکن توش ولی من میگفتم نه دیگه داشت دیونه میشد که من یک دفعه تا ته فشار دادم توش خیلی خوشم میاد که یکدفعه ای بکنم توش جیغ کوتاهی کشید یواش یواش شروع کردم به تلمبه زدن چنگ زدتوی موهام مو دادزدتند تند منم که حسابی گرم شده بودم شروع کردم به تلمبه زدن بعد یواش از کسش دراوردم یکم ژل زدم به سوراخ کونش مخالفت میکرد ولی من دل داریش میدادم سرشو گذاشتم دم سوراخ بازم یهوتا ته گذاشتم توش جیغ زدمنم محکم فشارش دادم به خودمبعد یه مدت تلمه زدن دوباره شروع کردم از جلو کردن میدونید عشقم لا پایی روخیلی دوست داره منم دقیقا میدونم اون چی ها رو دوست داره از کسش در اوردم گذاشتم لای پاش طوری که هم با کسش تماس داشت وهم لای پاش بود بعد یه کم زدن هر دوتامون راحت شدیم من ابمو ریختم رو کمرش اونم همونطوری که میبوسیدم منوراحت کرد این سکس ما دوساعتی طول کشید ولی انگار چند دقیقه بیشترنبود چون هنوزم که هنوزه مزه اش زیر زبونمه .نوشته هانی

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *