حجله ای برای شهوت دو نوجوان

0 views
0%

سلام.قبلا داستان در دام شهوت را براتون نوشتم. این هم داستان جدید من هست.قبلش لازم هست بگم که داستان در دام شهوت صرفاً یک داستان بود که البته در جامعه ما نه تنها وقوعش هرگز دور از ذهن نیست، بلکه این اتفاق متاسفانه مدام در حال رخ دادن هست.بریم سراغ اولین تجربه من در دوران نوجوانی و تمایلات جنسی که در اون سالها برای همه شکوفا میشه و با تجربه های جدید روبرو میشن.ماجرا مربوط میشه به 18 سال قبل زمانی که تازه 14 ساله شده بودم و تقریبا هیچ تجربه ای در سکس نداشتم.پسر خاله ای داشتم به نام علی که تابستونها میومد شهر ما و گاهی یکی دو ماه می موند.یک سال بزرگتر از من ولی چشم و گوشش هم خیلی باز تر از من بود.شبها تو اتاق من میخوابید و زیاد در مورد مسائل جنسی با هم حرف میزدیم. هرچند هر دو کم تجربه بودیم و البته بسیار مشتاق و حریصاون روزها مثل الان همه جا موبایل و فیلم سوپر در دسترس نبود. ما هم یکی تایی دیده بودیمولی بیشتر فیلمهای نیمه سوپر و عشق بازی بود تا بکن بکن واقعی.یک شب علی گفت بیا مثل زنو مردهای تو فیلمها شب تو تخت هم بخواییم و از هم لب بگیریم.همه چیز از همین پیشنهاد شروع شد و جلو و جلوتر رفت تا سرانجامقرار گذاشته بودیم برای اولین بار امشب جلوی هم لخت مادر زاد بشیم و با هم ور بریم. اون وقتها تو فکر کون دادن و کون کردن و این داستانها نبودم. فقط حس کنجکاوی بود و البته لذتی که آدمو خودش میکشونه جلو که همه تجربه کردیم.علی قبلا جلوی من لخت شده بوده و اولین بار به من نشون داد که جق زدن چیه و من هم در خلوت خودم یک ماهی بود که این لذت ناب و جدید رو در خلوت تجربه کرده بودم. اولین رابطه ما هم بعد از دیدن یک فیلم رمانتیک (نه سوپر) بود که دو سه تا صحنه داشت و به تقلید از هنرپیشه خانم و مرد از هم لب گرفتیم.ولی هیجان رسیدن به اون شب وصف نشدنی بود. از بعد از شام داشت قلبم کنده میشد. راستش خیلی خجالت میکشیدم. تا حالا هیچ کس حتی دستش به کیرم هم نرسیده بود چه به اینکه بخوام جلوش لخت بشم.شب بخیر گفتیم و رفتیم تو اتاق من در اتاقو قفل کردیم و منتظر شدیم تا همه بخوابن تا کار رو شروع کنیم.یک لامپ کم نور روشن بود. این نور کم باعث میشد کمتر خجالت بکشم. علی که در رو قفل کرد اومدم بی خیال بشم ولی باز اون حس غریب و دوست داشتنی مانع شد.حدود ساعت 12 بود که دیگه همه خوابید بودن.علی اومد جلوی من و گفت کی اول لخت بشه.قلبم مثل کنجشک میزد. گفتم خودتبرای اون زیاد سخت نبود. سریع لخت شد. کیرم بلند شد. گفت بفرما این از من حالا نوبه توئه.تی شرتمو در آوردم. شلوارمو هم در آوردم.وقتی میخواستم شورتمو بکشم پایین دستام می لرزید. خیلی خجالت میکشیدم. بازم خوب بود که چراغا تقریبا خاموش بود.راهی بود که رفته بودم و باید تا آخرشو تجربه میکردم.اولین رابطه جنسی در نوجوانیواقعا برای هر کسی میتونه لذت بخش باشهآروم آروم شرتم کشیدم پایین.کیرم افتاد بیرونحالا کیر که چه عرض کنم. همون کیر کوچولوئه یک پسر 14 ساله که میخواهد طعم شهوت و لذت جنسی را اولین بار با یک شریک کم تجربه مثل خودش تجربه کنه.هر دو لخت بودیم و توی اون نور کم رنگ و رمانتیک داشتیم به هم نگاه میکردیم.دو تا زوج کم سن که دور از چشم بزرگترها برای خودشون حجله ای شهوت انگیز دست و پا کرده بودن.رفتیم تو تخت خواب من. هنوز کلامی با هم حرف نزده بودیم.خجالت میکشیدم و هوس و حس کنجکاوی بر حس شرم و گناه غلبه کرده بود.برای اولین بار گرمای بدن همدیگه رو حس کردیم. رفتیم زیر پتو و سرمون بیرون بود. چسبیدیم به هم.این غریزه عجب معجزه ای هست. خودش همه کارها را هدایت میکنهبدون اختیار و بدون هماهنگی و البته کاملا ناشیانه به تقلید از هنرپیشه فیلمها شروع کردیم به لب گرفتن از هم.کیرهامون به هم مالیده میشد گاهی. ا.فففففف چه حس خوبیانگار هر دو خجالت میکشیدیم کار دیگه ای بکنیم و منتظر بودیم اون یکی جلوتر بره. مدت زیادی لب بازی ادامه داشت. از شدت هیجان نفس هام به شماره افتاده بود. درست مثل علی.آروم تو گوشم گفت دوست دارم. جواب دادم من هم همینطورشروع کرد کیرشو به کیرم مالیدن.وای چه حسی بود. خیلی لذت بردم از این کار. لب خوری و کیر مالی اونهم برای اولین بار که در لخت در بغل کسی خوابیدی.کیرمون هر دو خیس شده بود.هیچ وقت تجربه تحریک شدن تا این حد رو نداشتم.داغ کرده بودیم حسابی علی پتو را زد کنار به پلو خوابیده بودیم چسبیده بودیم به همعلی کیر منو گرفت دستش و شروع کرد مالیدن.عااااللیییی بود. خیلی خوشم اومد.من هم به تقلید از اون این کار رو کردم.برای هم می مالیدیم. خیسی کیرش دستمو خیس کرده بود. متقابلا مال هم دست علی رو.صدای چالاپ و چلوپ کیر مالی و نفس نفسهای ما تو اتاق پیچیده بودهیچ حرف دیگه ای بین رد بدل نمیشد.مدت کمی به این وضع گذشت.علی گفت بیا آب همو بیاریم . با سکوت تاییدش کردم ولی به مالیدم ادامه دادم گفت نهبا مالیدن نهگفت مثل فیلمها یکی بشه خانم یکمون مرد بعد جاها عوض. قبوله. باشه…. هر چی میکفت تاییدش میکردم.گفت اول تو خانم بشو.قبوله…به شکم خوابیدم. اومد رومچه داغ بودوااایییی خیلی حال میداد. همین حالا حاضرم به هر قیمیتی 14 ساله بشم و اون لحظات با علی یکبار دیگه تکرار بشهکیرش و مالید و انگشت کرد به کونم. خیس بود گرم بود و سفت.داشت خوشم میومد از این کارلای کونم باز کرد و کیرشو گذاشت لاش.بالا و پایین میکرد کیف کردم…. لذت نابی بوددوست داشتم تموم نشه این کارها و تا صبح ادامه پیدا کنهسنگینی بدنشو روی خودم دوست داشتم.میمالید لای کونم و نفس نفس میزد.هر از گاهی هم در گوشم میگفت دوست دارم.مدت زیادی نگذشت که نفسهاش عمیق شد و اون مایع داغ و خاکستری رنگ خال شد لای کون من همنجوری خوابید روم بعدش. کونم خیس شده بود. بوی آب منی میومد.دوست داشتم این حالت و این بو رو.کمی بعد دستمال برداشت و پاک کرد آبشو.برگشتم. کیر شق شق بودگفت نوبت توئه.دقیقا همون کارها را تکرار کردم.چقدر لای کونش گرم و باحال بود.مثل علی میمالیدم لاش و لذت می بردم.زود کل بدنم شروع به لرزیدم کرد. اون حس خوشایند که از بیضه ها شروع میشه و تو اون سن تازگی این حس وصف نشدنی هست. از بیضه ها اومد و شروع کرد در کل کیرم چرخیدن و چرخیدن.بدنم لرزید و به بهترین شکل ممکن ارضاء شدم.دوباره بوی منی دوباره صدای نفس نفس هاو گناهی که هیچ چیز جلو دارش نبود.اون شبها بارها و بارها تکرار شد و هر چه جلوتر رفتیم کیفیت کار بیشتر میشد و حرفه ای تر میشدیم و روشهای جدیدتر رو امتحان میکردیم.دکتر بازیدختر شدنلباس زنونه و آرایش کردن.عروس و داماد بازیبرده شدنفانتزیهای مختلف و … همه چیز رو با هم تجربه کردیم.اگر فرصت شد و دوست داشتید براتون تعریف میکنم.ممنون که خوندیدنوشته مهرداد خفن

Date: February 8, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *