حس گی

0 views
0%

اولین باری که حس کردم به گی بودن علاقه دارم برمیگرده به اول راهنمایی. الان 23 سالمه. یعنی تقریبا 10 سال پیش.یه دوستی داشتم به اسم حامد که سر کلاس پیش هم مینشستیم. من اون زمان اصلا چیزی از سکس و این حرفا نمیدونستم. اون برام از سکس میگفت. که مثلا یه فیلم دیدم اینطوری بود و اونطوری بود. منم چون واسه اولین بار بود میشنیدم خیلی جذاب بود برام.خلاصه همیشه از این حرفا میزد برام منم لذت میبردم. یه بار همینطور که حرف میزد منو انگشت کرد سر کلاس. منم خوشم اومد اما خودمو زدم به اون راه، چون خجالت کشیدم. خلاصه این شد عات که همیشه منو انگشت میکردو منم حال میکردم. اصلا نمودنستم گی چیه ولی از این کار لذت میبردم. کم کم دیگه خودمم دوست داشتم منو انگشت کنه اما روم نمشد بهش بگم.ما همیشه با هم بودیم و همیشه هم در مورد این چیزا حرف میزدیم. حتی با هم میرفتیم خونه و تو راه خونه از کوچه پس کوچه ها میرفتیم و حامدم منو انگشت میکرد. بعضی وقتا هم از رو شلوار کیرشو میمالید به کونم. من واقعا لذت میبردم از این کار، اما حرفی نمیزدم. حسابی خجالتی بودم. کم کم روم بهش باز شده بود و بهش میگفتم منو انگشت کنه. حسابی حال میکردم از این کار.یه بار که داشتیم برمیگشتیم خونه تو راه بهم گفت بیا بریم یجا بکنمت. منم گفتم نه دوست ندارم. هرچی اصرار کرد قبول نکردم. چون میترسیدم. از اون به بعد خیلی بهم میگفت و من قبول نمیکردم. ولی یه روز گفت پس بزار دستمو کنم تو شرتت انگشتت کنم، من گفتم نه ولی شل گفتم، اونم به زور دست کرد تو شلوارمو انگشتشو کرد تو کنم. خیلی مزه داد بهم. بهترین حالی بود که تا حالا کرده بودم. دیگه همیشه تو راه خونه این کارمون بود. سر کلاسم که هر وقت کسی حواسش نبود انگشتم میکرد.حسابی علاقه پیدا کرده بودم به این کارا. واقعا نمیدونم چرا اما حس خوبی داشتم. خودم از انگشت کردن کس دیگه بدم میومد اما همیشه دوست داشتم دست یکی تو کونم باشه. حتی حامد یه بار بهم گفت خوب تو بیا منو بکن اما من اصلا بدم میومد. حتی بهش فکرم نمیکردم. فقط از ور رفتن با کونم لذت میبردم.خلاصه حامد خیلی اصرار به کردن من داشت ولی من قبول نمیکردم. یکم دو دل بودم ولی میترسیدم. چون نمیدونستم چه جوریه اما بلاخره انقدر اصرار کرد راضیم کرد یه روز برم خونشون. حسابی استرس داشتم. همون اول که رفتم نشست کنارم و شروع کرد به انگشت کردنم. منم حسابی لذت میبردم. دستشو کرد تو شلوارم انگشتشو کرد تو کونم یکم دردم گرفت گفتم آخ… بعد شلوارشو کشید پایین گفت چیه؟ پس اینو میخوای چی کنی؟ میخوریش؟ گفتم نه (اون موقع از ساک زدن بدم میومد) بعد منو خوابوند رو تخت شلوارمو در آورد خودشم خوابید روم. کیرشو گذاشت لای کونم. عالی بود. خیلی داشتم حال میکردم. بعد گذاشت لای پام یکم لاپایی زد. کیرش داغ بود. تا حالا همچین حسی نداشتم. اصلا دوست نداشتم تموم شه. یه چیز داغ لای کونم بود که واقعا لذت بخش بود برام. داشتم حسابی لذت میبردم که دیدم بلند شد یکم کرم آورد زد به کونم بعد کیرشو گذاشت دم سوراخ کونم و فشار داد تو من یه لحظه یخ کردم. گفتم آیییییی در بیار. اما اون گوش نکرد. یکم عقب جلو کرد منم نفسم بند اومده بود از درد. با خودم میگفتم عجب غلطی کردما خلاصه حامد منو میکرد و منم آی آی میکردم. میخواستم گریه زاری کنم دیگه که دیدم کیرشو درآورد و آبش اومد. منم سریع پاشدم و لباس پوشیدم که برم. اما از درد نمیتونستم خوب راه برم. زود خدافظی کردم و رفتم.فرداش حامد بهم گفت چرا اونطوری کردی رفتی؟ منم گفتم قرارمون این نبود. وقتی من دردم اومد تو نباید ادامه میدادی. اونم گفت اشکال نداره که دفعه اولت بود بعد برات عادی میشه. منم گفتم دفعه بعدی وجود نداره. دیگه واقعا دوست نداشتم بدم. اما چند روز که گذشت باز دلم میخواست یکی انگشتم کنه باهام ور بره. چون نمیشد این حسمو انکار کنم.یه بار سر کلاس که بودیم کیر حامد و گرفتم باهاش ور رفتم اونم شروع کرد به انگشت کردن من. و دوباره شروع شد. یه هفته بعد حامد دوباره بهم گفت بازم میای خونمون؟ منم گفتم نه دوست ندارم. هی اصرار کرد که بیا و قول میدم دردت نیاد. منم ازش قول گرفتم که اگه منو نکنی میام. فقط بذاری لای کونم. چون واقعا لذت میبردم از این کار. اونم قبول کرد.خلاصه رفتم. همین رفتم تو هنوز نشسته بودم که اومد پشتم خودشو مالید و انگشت کرد بهم. بعد شروع کرد به انگشت کردنم و خوابوندم رو تخت. کیرشو گذاشت وسط کونم . مالید. داشتم حسابی حال میکردم ولی هی کیرشو میاورد دم سوراخ کونم میمالید بهش منم میگفتم نکن. شروع کرد به اصرار کردن که بذار بکنم، قول میدم دردت نیاد. صابون میزنم اصلا نمیفهمی. منم گول خوردم.رفت صابون و خیس کرد آورد مالید و انگشت کرد به کونم و کیرشو کرد تو کونم. باز دردم گرفت و آی آی کردم اما کمتر از قبل. یکمم که عقب جلو کرد دردش یکم کمتر شد. کیرشم تا ته نمیکرد تو. یکم که کرد زود آبش اومد. آبشو ریخت رو کونم.بعد از اون باز با اصرار یه بار دیگه حامد منو کرد. اما مدرسمو که عوض کردم دیگه ندیدمش. الان بعد 10 سال خیلی دوست دارم بیاد باز منو بکنه. میخوام این بار کیرشم بخورم. چون اون موقع از ساک زدن بدم میومد و این کارو نکردم براش. الان اگه بود میذاشتم هرجوری بخواد منو بکنه. چون بهترین خاطره هام با اون بوده…نوشته‌ آرمان

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *