حشر شیوا

0 views
0%

سلام اسم من شیواست 18 سالمه قدم 173 و وزنم 45 با سایزه سینه ی 70کلا کم مو هستم و در نگاه اول اصلا مو رو بدنم دیده نمیشه با این حال تند تند موهای بدنمو میزنماین خاطره برمیگرده به حدودا دو سال پیش که با دوست پسرم احمد که احمد یه پسر قد بلند و خوش هیکل بود رخ دادقبل از اولین سکسمون تقریبا هفته ای یه بار میومد خونمون و تو اون چند ساعتی که باهم بودیم اتفاقی به جز لب و مالیدن بینمون پیش نمیومدچند وقت بود که من بدجوری حشری بودم اما اصلا اهل خود ارضایی نیستم شرایطشم پیش نمیومد که احمدو ببینم تا اینکه قرار شد مادر پدرم برن مسافرت و منم شبا واسه خواب میرفتم خونه مادر بزرگم روزی که مادرم اینا رفتم حدودا ساعت 10 صبح بود که زنگ زدم به احمد و گفتم که بیاد خونمون خودمم یه یه لباس توری که تا زیر کونم بود پوشیدم و از زیر شورت و سوتین تنم نکردم نوک سینم بدجور تو چشم بود ، نیم ساعت نشده اومد اول که اومد مثل همیشه یکم لب بازی کردیم و بعد شروع کردم به گاز گرفتن لباش اونم همین کارو کرد زبونمو تو دهنش میگردوندم و هرچند ثانیه یبار زبونمو گاز میگرفت و بعدش مک میزد انگار احمد از من حشری تر بود کم کم دستش اومد رو سینم و شروع کرد سینمو مالیدن از لبم کشید بیرون شروع کرد به مک زدن گردن و لاله ی گوشم هم زمان لباسای منم در میاورد . وقتی لخت شدم اومد سمت سینم شروع کرد به خوردنش یه سینمو میخورد و و با دستش اون یکی سینمو میمالید منم اهو نالم رفته بود هوا انگار با اه کشیدنای من دیوونه شده بود هنوز لباس تنش بود شلوارشو در اورد اما هنوز شرتش تنش بود از روی شرتش کیرشو تنظیم کرده بود رو کسم و هی فشار میداد شیکم و دور نافمو میخورد و بوس میکرد اومد رو کسم و شروع کرد به لیسیدن چوچولم انقد خوب میخورد که حس میکردن تو هوام کم مونده بود از حال برم با زبونش چوچولمو قلقلک میداد بعد از چند دیقه که کسمو خورد اومد روم و دوباره شروع کردیم لب بازی بعدش بلند شد و واستاد جلوم گفت نمیخوای کیرمو بگیری تو دستات؟ منم از خدا خواسته شورتشو در اوردم یه دفعه کیرش زد بیرون تاحالا کیر از نزدیک ندیده بودم به نظر 18 سانت میومد اما خیلی کلفت بود شروع کردم به مالیدن کیرش بهم گفت نمیخوریش؟ دوس نداشتم اما اون خیلی بهم حال داده بود منم مجبوری خوردم اولش خوشم نیومد اما کم کم باهاش حال کردم بهم گفت 69 بشیم منم گوش کردم… واقعا محشر بود…یکم که گذشت یه بالش گذاشت زیر کمرم و خودشم رفت از رو میز توالتم کرم دستمو برداشت و کونمو چرب کرد . منم سوراخ کونم خیلی تنگ بود چون تا اون موقع سکس نداشتم و خو ارضایی هم نمیکردم اول با یکی از انگشتاش سعی کرد جا باز منه بعد 3 تا انگشتشو کرد تو یکم دردم گرفت اما حال داد بعد سرکیزشو گذاشت داخل که جیغم رفت هوا گفت عشقم میخوای درارم؟ منم که تو درد داشتم حال میکردن نذاشتم این کارو بکنه خیلی ارومکل کیرشو کرد تو دیگه داشتم از درد میمردم یکم صبر کرد بعد شروع کرد تلنبه زدن دیگه از اوت دردش کم شده بود و داشتم حال میکردم چند دیقه که یهو کونم داغ شد فهمیدم ابشو ریخته تو کونم کیرشو در اورد و گفت بشینم روکیرش منم نشستم یخوردم اونطوری حال کردیم که گفت ساغر من دیگه حال ندارم پاشو بریم حموم تو حمومم یکم لب بازی کردیم و اومدیم بیرون لباسامونو پوشیدیم ساعت 1.20 بود و دوتا تخم مرغ زدم و خوردیم ساعت نزدیکه 4 بود که رفت .بعد از اون بازم سکس داشتیم که واقعا عالی بودشرمنده اگه سرتون درد گرفت.. نوشته شیوا

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *