خاطرات یک بایسکشوال (۱)

721
Share
Copy the link

سلام اسم مستعار من میلاد و توی پایان سایت های سکسیم خودمو به این نام معرفی می کنم.من در حال حاضر 29 سالمه و جق از تقریبا 14، کون دادن و سکس با هم جنسمو از 17 سالگی و سکس از وقتی رفتم دانشگاه دوست دختر پیدا کردم شروع کردم.بیوسکشوال تا اونجایی که من توی این چند سال توی سایت های خارجی فهمیدم یعنی با هر دو جنس مخالف و موافق حال می کنن. منم لذت حال کردنو با هر دو جنس دوست دارم و واقعا برام فرق نمی کنه با دختر باشم یا پسر هر کردوم لذت خودشونو داره. من گی نیستم چون گی ها فقط به مرد حس دارن و نه فقط حس جنسی.توی اولین داستانم از لحاظ بدنی خودمو معرفی می کنم که دیگه تو داستان های بعدی برم سراغ داستانم.من بدنم مودار تقریبا درشت هستم و قدم 176 و وزنم 90 کیلو البته الان ولی قبل ها لاغر تر بودم اما نه دیگه فیت همیشه شکم داشتم یه کم، کون کیرمو همیشه شیو می کنم سایز کیرم الان 18 کلفتی 4.5 خوب قطعا کوچیکتر که بودم اندازشم کوچیک بوده ولی به نسب کیرایی که تا حالا از نزدیک دیدم بجز یکی کیرم بزرگ بوده. تیپم خوب قیافه معمولی دارم.کونمم سفید و تپلیه.خوب دیگه بریم سر داستان زندگی من من از بچگی تقریبا 9 و 10 سالگی با پسر خالم به اسم سامان( مستعاره ) و دختر خاله هام شیطونی می کردیم به قول خودمون دکتر بازی. بعد از مدتی ارتباطم با دختر خاله ها از این نظر قطع شد. همیشه با سامان بهش فکر می کردیم. یه روز که خونه سامان اینا بودیم داشتیم در باره کارایی که می کردیم با دختر خاله ها حرف میزدیم که سامان پیشنهاد داد بیا با هم از اون بازیا بکنیم. من اون موقه 11 و اون 10 سالش بود با ترس گفتم چی کار کنیم دکتر بازی؟ گفت آره تو بشو مریض من معاینت می کنم و برعکس گفتم باشه. رفتیم سر تراسشون چون وقتی میشستین تو تراس نه از بیرون دید داشت نه از توی خونه و اگه کسیم می خواست بیاد توی تراس باید در اتاق باز می کرد که ما صداشو میشنیدیمو سریع کارامون طبیعی می کردیم.خلاصه شروع به بازی کردیم با هم ور می رفتیم مثلا اون دول منو میگرفت نیگاه می کرد و منم ماله اونو و دست به کونامون میزدیم از اون موقه منو سامان هر وقت تنها می شدیم از این کارا با هم می کردیم تا رفتیم راهنمایی من سوم راهنمایی بودم و اون دوم اون موقه تازه تو مدرسه از بچه ها میشنیدم که سکس چی و معلم پرورشی میو مد با بچه ها در باره عمل لقاح اینکه اگه شب پاشدیم دیدیم مادر بابامون لخت رو همن واسه چیه شکه نشیم حرف میزدی. یه روز که سامان اومد خونمون قضیه سکس بچه به دنیا اومدن گفتم اونم گفت فردا به دوستاش تو مدرسه میگه. گذشت و سامان یه روز با خالم اومد خونمون مادرم و خالم رفتن پاساژ خرید منو سامانم طبق معمول همیشه لخت شدیم همو دست مالی کردیم وسط دست مالی سامان گفت میلاد می دونی جق چیه گفتم نه گفت برو یه کرم بیار،منم رفتم کرم آوردمو یذره مالید و انگشت کرد به دستشو دستشو گذاشت روی دول منو شروع کرد به مالیدن سرش یه حس قلقلک همراه با لذت داشتم همینجوری ایستاده چشامو بسته بودمو سامان برام میمالید. یه لحظه چشامو باز کردمو دولمو دیدم تا حالا اونقدر بزرگ شده ندیده بودمش. یکم که مالیدش یهو یه حس نفس تنگی با حس کم شدن یه چیزی از بدنم و اینکه چشام بسته شد واینا بهم دست داد شل شدم نشستم روی تخت اتاقم چشامو که باز کردم دیدم یه قطره سفید رنگ سر دولمه ترسیدم سامان خندید و گفت که نترس خره به این کار میگن جق اون سفیده ابه که میگن بهش منی و اینو باباها میریزن تو اونجای مامانا بچه به وجود میاد. بعد یه دستمال آورد آبرو از روی دولم جم کرد گفت حالا تو برای من بکن همین کارو منم کرمو زدم به دستمو سر دولشو گرفتمو شروع کردم به مالیدن سامانم مثل من چشماشو بست و نشست روی تخت منم شروع کردم به جق زدن براش یکم که زدم آب اونم اومدهه که بیشتر از من بود برای اینکه نریزه روی تختم دستمو گرفتم زیرش، گفتم چرا مال تو انقدر بود گفت از اون موقعه ای که به دوستام در باره سکس مادر باباها گفتم اونا هم این کارارو بهم یاد دادنو از اون موقه من جق میزنم واسه همین زیاد شده مال توم بعد از چند بار زدن زیاد میشه.از اون روز دیگه کار ما شد جق زدن با هم و دستمالی کردن معمولی همدیگه. اینم بگم من کلا از بوی لای پا مردو خانم خوشم میاد نه اینکه عرق کرده باشنا مثلا میرن حموم میان میشینن چند ساعت بعد یه بوی خاصی داره نمی دونم شما هم حس کردین یا نه ولی منو حشری می کنه و بوی لای کونم دوست دارم وقتی با سامان جق میزدیم من بوش می کردم اونم از این کار خوشش میومد.بعد از یه مدتی که دیگه وارد اول دبیرستان شدم آخرای سال بود با فیلم سوپر آشنا شدمو از بچه ها فیلم سوپر میگرفتمو میاوردم خونه با سامان میدیدیم جق میزدیم. توی پایان فیلما میدیدیم خانم برای مرده کیرشو می خوره منو سامان به هم نیگاه می کردیمو برای هم جق میزدیم من خیلی دلم می خواست امتحان کنم ببینم چرا انقدر با ولع کیرو می خورن یه روز که سامانو مامانش خونه ما بودن طبق معمول همیشه بعد ناهار مامانامون خوابیدن منو سامان رفیتیم توی اتاق منو با کامپیوتر نشستیم فیلم سوپر دیدن یه نگاه به سامان انداختمو گفتم بیا برای هم بخوریم سامان خوشش نمیومد شروع کردم باهاش حرف زد ن و راضیش کردم که حداقل امتحان کنیم. رفتیم کیرامونو شستیم اومدیم سامان گفت تو اول بخور بعد دراز کشید من کیروشو از شلوارش دراوردم هنوز چون با آب یخ شسته بودش خواب بود خیس سرکیرشو گرفتم جلوی دهنمو، دهنمو باز کردمو شروع کردم سرشو میک زدن، خیلی خوب بود چون هنوز بیدار نشده بود نرم بود توی دهنم میک میزدم یکم کش میومد یه حس ترشیو شوری خاصیم تو دهنم داشتم.یکم که خوردم کیرش بلند شده بود دیگه، سر کیرشو دراوردم از دهنم یکم با دست که باهاش بازی کردم یه مایه بی رنگی ازش اومد بیرون که کش میومد با انگشت زدم بهشو دیدم کش میاد سامان گفت چیه این گفتم نمیدونم، منی که نیست چون بی رنگه. گفت بهش زبون بزن ببین چیه اولش دلم نیومد بعد گفتم خوب بد بود تفش می کنم. نوک زبونمو زدم چیزی حس نکردم یهو سامان کلمو گرفت کیرشو کرد دهنم، انگشتو انداخت زیر کیرشو کیشد جلو که هرچی از این آب بیرنگ تو لوله ی کیرش بود ریخت تو دهنم گفت سوسول نباش مزش کن منم مزه مزه کردم دیدم همون طم ترشو شوری که موقع خوردن تو دهنم میومد و من دوست داشتمو می داد که علاقمنده به مزش شدم به سامان که گفتم اونم دوست داشت امتحان کنه. خلاصه کیرشو حسابی خوردمو آبش که داشت میومد مثل همیشه زد رو شونم منم دستمالیو که از قبل آماده کردم زیر کیرش گرفتمو به صورت وحشتناکی آبش پاشید بیرون یکمش پاشید روی صورتم ( که خوشم اومد ولی تا مدت ها بهش نگفتم) رفتم صورتمو شستمو اونم اومد کیرشو شست رفتیم توی اتاق گفتم حالا نوبته تو گفت نه و اینا بلخره راضیش کردم بخوره سر کیرمو که کرد دهنش من رفتم فضا کیرم توی یه جای خیسو لیزو داغ بود با اینکه سامان مثل من نمی خورد ولی خوب بازم کلی حال کردم وآبم مثل خودش اومد ولی نپاچید. اون روز گذشت دیگه به کارامون ساک زدن برای هم اضافه شده بود و منم عاشق اون قسمتش بودم که سامان حشری بشه و او آب بیرنگ که بعدها فهمیدم اسمش پیش آبه بیادو من اون طم ترش و شور تجربه کنم.تا دوم دبیرستان کار ما این بود.خوب اینم آشنایی من با جق و ساک و از همه بهتر رابطه نزدیکم با سامان بود. ببخشید قسمت های سکسیش با سامان کمتر بود من می خوام سعی کنم تمامی تجربیات جنسیم با پسرو دختر به اشتراک بزارم شاید برای کسی راه حلی پیدا بشه واسه لذت بیشتر. خیلی چیزارم تجربه کردم که بعضی از دوستان می خوان تجربه کنن شاید با خوندن تجربیات بنده بتونن درست تصمیم بگیرن که این کارو بکنن یا نهدوستان روز خوبی داشته باشینسعی کنیم توی سکس حالا هر مدلشه و با هر جنسی که بهش علاقه داریم دوطرف لذت ببرن و فقط به خالی کردن خودمون فکر کنیم. لذت ببریم نه این که خالی بشیمادامه…نوشته میلاد

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *