خاطرات یک بایسکشوال (۲)

0 views
0%

…قسمت قبلخوب داستانم تا این جا پیشرفت که منو سامان با هم شروع به حال کردن کرده بودیم، اون موقعه اینترنت رفتن با دایال آپ بود به بد بختی می رفتیمو یه عکس سکسی می گرفتیمو تا روزها با هم جق میزدیمو ساک میزدیم برای هم البته من بیشتر ساک میزدم.یه روز یکی از دوستام توی مدرسه بهمون یه سایت معرفی کرد پر عکس سکسی، منم ظهرش اومدم خونه رفتم پشت کامپیوتر به بدبختی رفتم توی سایت سکسی کلی عکس سکسی داشت منم خوشحال شروع به دانلود یه عالمه عکس کردم به امید این که با سامان بشینیم کلی جق بزنیم.همینجوری که توی سایت داشتم می گشتم یه چند تا عکس پیدا کردم که توی عکسا پسرا مثل منو سامان بودن یعنی با هم حال می کردن، کنجکاویم گل کرد که ببینم دارن با هم چی کار می کنن رفتم توی عکساشون کلی عکس حل کردن پسرا با هم بود که تقریبا پایان کاراییو که پسرا با هم می کردن بجز این که اونا کیراشونو توی کون همدیگه هم می کردن. خیلی خوشم اومد بعد به فکر این افتادم که ببینم چه حالی میده واسه همینم دراز کشیدم روی زمین انگشتمو تفی کردم و گزاشتم دم سوراخ کونم آروم فرو کردم تو کونم حس خوبی داشت یه جورایی هم حس خاروندن بدن هم قلقلک داشت. همین طور که داشتم حال می کردم با انگشتم که توی کونم بود یاد عکسای سکسی پسرا با هم افتادم که کیراشونو می کردن تو کون هم، منم دلم می خواست امتحان کنم و رفتم یه خیار برداشتم آوردم توی اتاقم مثل کیر سامان کردم توی دهنمو یکم خیارو میک زدم و با آب دهنم خیسش کردم خوابیدم زمین خیارو گذاشتم روی سوراخ کونم فشار دادم بره توی کونم ولی بر خلاف تصوراتم که توی عکسا خیلی راحت توی کون پسر بود درد وحشت ناکیو روی سوراخم حس کردمو مغزم تیر کشید و چشام شیاهی رفت. سریع سر خیارو دراوردم از درد به خودم می پیچیدم.کلا دیگه بی خیال این کار شدم گذشت، یه چند روز گذشت یه حس خارش توی کونم داشتم و دلم می خواست که حس اون پسرارو تجربه کنم ولی دردش واقعا بد بود. داشتم توی نت گشت میزدم با خودم گفتم توی یا هو سرچ کنم ببینم راحی هست که بدون درد کون دادنو تجربه کنم خلاصه سرچ کردم و یه سایت پیدا کردم به اسم ایران سلامت که توی اون انجمن خیلی چیزارو فهمیدم و یاد گرفتم یکی از اون چیزایی که یاد گرفتم این بود چطوری میشه کونو آماده کرد برای دادن که درد کمتریو تجربه کنی.یه چند روزی توی سایت می گشتم و یاد گرفتم قبل این که کون بدی باید سوراختو آماده کنی اول با انگشت بکنی توش بعد که سوراخت شل کرد کون بدی. منم رفتم باز یه خیار آوردم همون کاراییو که توی سایت نوشته بود انجام دادم وقتی خواستم خیارو وارد کونم کنم استرس درد اولیو داشتم بلخره واردش کردم تو، باورم نمی شد که یه خیار رفته توی کونم چه حالی میداد کلی حال کرده بودم همونجوری که نصف خیار توی کونم بود بلند شدم رفتم یه آینه آوردم که می خوابم سوراخمو ببینم. آینه رو آوردم خیار توی کونمو نگاه می کردم و با دیدنش سیخ کرده بودم. ته خیارو گرفتمو عقب جلو می کردم خیارو واااای همون حس خارشو قلقلک کل کونمو گرفته بود و خیلی بهم حال میداد دلم نمی خواست درش بیام کاش خودش عقب جلو می شد انقدر عقب جلوش کردم که ارضا شدم آبم اومد بی حال با خیاری در کون افتاده بودم کف اتاق.این قضیه گذشت من هروز این حس تجربه می کردم با خیار و هویج حال می کردم تا اینکه سامان قرار شد بیاد خونمون 2 3 روز بمونه مادر پدر برن مسافرت، دل تو دلم نبود می خواستم زود تر کیر سامان توی کونم حس کنم.فردای اون روز سامان اومد خونمون نزدیکای ظهر مادرم رفت خونه اون یکی خالمو منو سامان هم طبق معمول پشت کامپیوتر که جق بزنیم. من عکسایی که دانلود کرده بودم از توی فوادر های متوالی دی پیدا کردمو بهش نشون دادم وسط عکسا رسیدیم به عکسایی که پسرا با هم کون کونک بازی می کردن پسر خالم گفت بیا عینه اینا هر کاری کردن با هم بکنیم جفتمون لخت شدیم چسبیدیم به هم همدیگرو بغل کردیم توی یکی از عکسا پسرا از هم لب میگرفتن سامان گفت بیا ما هم لب بگیریم لباشو گذاشت رو لبای من راستش من زیاد خوشم نیومد ولی مثل اینکه سامان خیلی حال کرده بود هی لب گرفتنش محکم تر و با صدا و نفست ر میشد کیرش سیختر میشد می خورد به بدن من، منم که داغی کیرشو دوسست داشتم فقت وایساده بودم اون حالشو بکنه ولی بعد چندین ثانیه دیگه داشت حالم بد می شود از لبای ساما خودمو رها کردم تو بغلشو جلوش زانو زدم کیرشو گرفتم توی دستم یکم باهاش بازی کردم کیرشو کردم توی دهنم شروع کردم به خوردن و همش داشتم به پیش آب خوشمزش فکر می کردم. تخماشو با دست می مالیدم کیرشو ساک میزدم که یهو سرما با دوتا دستاش گرفته شوروع کرد به تلمبه زدن توی دهنم تند بدونه مکث منم که حسابی حشری شده بودم فقط زبونمو از زیر کیرش فشار میدادم بالا که لذت بیشتری ببره. تلمبه هاش تند تر شد که معلوم بود می خواد آبش بیاد. کیرشو دراورد آبش پاشید باز روی صورتم، نشست روی تخت بی حال شد بعد چند ثانیه که حالش جا اومد صورت نقاشی شده منو با آب کیرش دید ازم معذرت خواهی کرد و گفت از خود بی خود شد منم گفتم عیب نداره رفتم حموم دوش بگیرم آبشو بشورم. وقتی رفتم توی حموم یا خیارای توی کونمو اینکه کاش کیر سامان توی کونم بود افتادم تصمیم گرفتم که با آب کیرش انگشتمو لیز کنم خودمو انگشت کنم. آب باز کردم که مثلا دارم دوش میگیرم. آب کیر باقی موندرو با انگشتم جم کردم و ب سوراخم مالیدم انگشت میکردم خودمو تو حالو هوای خودم بودم که سامان در حموم باز کرد منو توی حال خودم دید که ایستادم چسبیدم به دیوار کونمو قمبل کردمو هی با آب کیر روی صورتم خودمو انگشت می کنم من یهو دیدمش اول ترسیدم اومد جلو کونمو گرفت دستش گفت پس انگشت شدنم دوست داری گفتم آره گفت دادنو چی چون ترسیده بودم گفتم نه.منو برد زیر دوش کونمو شست و بهد سورخامو شروم کرد به لیسیدن نوک زبونشو فشار می داد توی سوراخم ولی نمیرفت منم که اصلا توی حال خودم نبودم فقط چسبیده بودم به دیوارو کونمو قمبل کرده بودم که لیس بزنه. که یهو شروع کرد آروم سیلی زدن به کونم، کیرشم سیخ شده بود پیشابشم که مثل همیشه راه افتاده بود انگشتشو با پیشابش خیس کرد، کردش توی کونم انگشتم می کرد من که دیگه یه حس زنونه توم حس می کردم فقط داشتم حال میکردم. سامان یکم گوشمو خورد در گوشم گفت که دوست داری خانمم باشیو همیشه انگشتت کنم. منم گفتم اوهوم حال میده، بعد با هم دوش گرفتیم در حال دوش گرفتن که بودیم انقدر انگشتم کردو کیرمو مالید و انگشت کرد تا آبمم اومد. همدیگرو شستیم و اومدیم بیرون عصر با هم رفتیم بیرون نزدیکای شب بود برگشتیم خونه شام خوردیم طبق معمول منو سامان رفتیم تو اتاق کامپیوتر بازی خانواده هم که داشتن تلویزیون میدیدن وقتایی که سامان بازی می کرد من با کیرش ور میرفتم و وقتایی که من بازی می کردم سامان کونمو می مالید. چند باری اومدم برم سمت کونش که بمالمش که گفت بدم میاد منم بیخیال شدم.موقع خواب من روی تخت خوابیدم واسه سامانم روی زمین دشک انداختیم خوابید یه یک ساعتی توی رخت خواب حرف زدیم که سامان گفت فک می کنی مادر بابات خوابیدن منم برای اینکه مطمعن بشم رفتم یه چرخی زدم تو خونه به هوای آب خوردن اومدم گفتم آره توی تخت خوابیدم دیدم سامانم پاشد اومد توی تخت و زیر پتو شلوارشو شورتشو کشید پایین شولوار شورت منم داد پایین لپای کونم از ام باز کرد کیر خوابیدشو گذاشت لای لپای کونمو دستشو از زیر بلیزم کرد تو ممه هامو گرف تو دستشو مالید و انگشت کرد لباش دم گوشم بود نفساش توی گوشم میپیچید بعضی وقتا گوشمو می خورد بعضی وقتا هم قربون صدقم میرفت هی می گفت تو ز ن منی، همین الانم که براتون تعریف می کنم صداش توی گوشم میاد. یکم باها ور رفت من که خمار بودم اونم پیشابش اومده بود لای کونم انگشتشو آرون کرد توی کونم منو انگشت میکرد انقدر هم پیشابش زیاد بود قشنگ انگشت می کرد صدای شلپ شولپ ریزی میداد.بعد برگشت تو گوشم گفت که توی کونت میره؟ گفتم نمیدونم سامان دردم میادا گفت بیا امتحان کنیم با یکم منو مون قبول کردم البته دل توی دلم نبود کیرشم سیخ شده بود لای کون منم که لیز بود سر کیرشو گذاشت روی سوراخمو آروم فشار داد تو سرش که رفت تو دردم گرفت نه مثل اون خیار اول ولی درد داشت و چون اون لحظه خیار اولی یادم اومد گفتم بکش بیرون دردم اومد. سامانم دراورد کیرشو دوبار گذاشت لای کونم یکم بازی بازی کرد ولی به هر بهانه ای سر کیرشو میرسوند به سوراخم منم چون لای کونم با پیشابش لیز شده بود یه تکون می خوردم که نره توی کونم. خلاصه آب سامان اومد ریخت لای کونم چون شب بو د تاریک هیچ کاریشم نمیشد کرد. سامان شلوارشو کشید بالا یه بوسم کرد و گفت فردا بقیشو میریم باهم بعدم رفت توی جاش که بخوابه. من پاشدم برم خودمو بشورم که پدرم توی آشپذخونه رفته بود آب بخوره تخم نکردم برم بیرون همون جوری خوابیدم البته حال داد لای کونم آب پسر خاله بود کسی که از بچگی با هم بزرگ شدیم حال کردیم منم گرفتم خوابیدم. صب که بیدار شدم حس می کردم لپای کونم به هم چسبیده بودن که آب خشک شده سامان بود. سامان معمولا صبا تا 10 اینا می خوابید، پدر که طبق معمول سر کار و مادر هم چون شهریور بود ثبت نام مدارس و ناظم بود رفته بود مدرسه، من پاشدم خودمو شستم و در حی ن شستن به دیشب و سر کیر سامان فکر می کردم با خودم تصمیم گرفتم که به سامان کون بدم. برای همینم از دستشویی درومدم یه تیغ و یه خیار یکمم روغن مایه برداشتمو رفتم حموم، اول که کونمو برق انداختم حسابی بعد با روغن مایع انگشتامو چرب کردم شروع کردم به انگشت کردن خودم سوراخ کونمو مثل اوندفه باز کردن بعد از انگشت کردن خیارو کردم توی کونم یه دور حسابی با خودم اونجا حال کردم تا آبم اومد خودمو شستم اومدم بیرون، رفتم توی آشپذخونه از این پلاستیکای سلفونی پیچیدم دور خیار چوری که خیار یه دم پلاستیکی داشته باشه سرشو یکم روغنی کردمو کردمش توی کونم اون دستشو از کونم گذاشتم بیرون که هر وقت خواستم بکشمش بیرون.رفتم توی جام دراز کشیدم به کارایی که با این کون باز شده من میشه کرد فکر می کردم یه یک ساعتی گذشت سامان پاشد رفتیم صبحونه رو خوردیم رفتیم پشت کامپیوتر بازی کنیم. من پاشدم برم آب بخورم وقتی برگشتم شلوارمو دراورم با شورتمو رفتم توی اتاق سامان یه نگاه با یه لبخند تحویلم داد وقتی پشتمو کردم بهشو خم شدم از لای پام قیافشو نگاه کردم چشای گرد شدشو دیدم خندم گرفت. سامان گفت اون چیه توی کونت گفتم خیاره. از پشت کامپیوتر پاشد اومد از دسته ای که واسه خیاره درست کرده بودم آروم کشیدش بیرون انگشتشو کرد تو سوراخ باز شدم و گفت چی کار کردی با خودت. منم گفتم سوراخمو برای شو هرم باز کردم که بکنتم.اینو که گفتم انگار آمپر چسبوند منو برد سمت تخت مدل سگی خوابوند و رفت پشتمو شولوار داد پایین کیر سیخ شدشو یه ضرب کرد توی کونم. وای باورم نمی شد بلخره به سامان دادم کیر داغش تا ته توی کونم بود داشتم از شهوت می مردم که شروکرد به عقب و جلو کردن منم دو برابر حشری شدم و آه و نالم بلند شده بود هرچی بیشتر می کرد منو داغتر میشد تلمبه هاش تند تر و سفت تر میزد یه چند تا تمبه زد که یه هو کیرشو کشید بیرون آبشو ریخت روی کمرم. کنارم روی تخت بی حال افتاد منم آبشو از روی کمرم با دستمال پاک کردم و چون می دونستم دوست داره بعد اینکه آبش میاد بغلش بخوابم رفتم بغلش بخوابم بعد از اینکه حالش جا اومد یهو گفت پس چرا دیشب عین این خانم سلیته ها گفتی دردم میگیره منم خندم گرفته بود گفتم خوب راست گفتم چون الان کونمو آماده کرده بودم درد نداشت. داشتیم با هم در باره این که حال دادو اینا حرف میزدیم که کیرمو شروع کرد به مالیدن تا آب منم اومد ریخت روی شیکمم. بعد پا شدیم رفتیم هموم که مثل همیشه همو بشوریمو بیایم بیرون. رفتیم توی حموم سامان دیگه سامان قدیم نبود خیلی مهربونتر شده بود. رفتیم زیر دوش آب که باز کرد شروع کرد به مالیدن من انگشتم می کرد و منم دوباره حشری شده بودم بعد زیر دوش چسبوند منو به دیوارو گفت قمبل کن منم قمبل کردمو سر کیرشو گذاشت روی سوراخم که یکم باد کرده بود داغ بود یه فشار داد سرش رفت تو، سرشو دراور دو باره کرد تو این کارو یه 5 6 باری کرد خیلی حال داد بعد تا ته جا کردو شورع به کردن کون من کرد. خیلی حال میداد یه چندتا تلمبه زدو آبش اومد. همدیگرو شستیم اومدیم بیرون. اون روز دو بار دیگه از کون منو کرد. از اون به بعد من شدم مفعول سامان فاعل تنها که می شدیم من از قبل کون آماده کرده بودم. ساک میزدیم همو میمالیدیم و اون منو می کرد تا آبش بیادو بعدم برام جق میزد.اینم از قسمت دوم داستان امیدوارم که خشتون اومده باشه توی قسمت بعدی بچه کونی شدن سامانو بهتون میگم نوشته میلاد

Date: July 8, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *