خاطره ی خوش با جنده لاشی پولی

717
Share
Copy the link

سلام من مسیحم یه مرده ۱۷ ساله که تو اصفهان زندگی می کنم چون میدونم زیر داستان می نوسید جقی یا جلقی و اینا از قبل بگم که آره من جقیم ولی این داستان حاصل تخیلات سکسی احمقانه نیست واقعیته .خب بریم سراغ داستان من تو یکی از شهرای نزدیک خوده شهر اصفهان زندگی می کنم و هفته ای یه بار میرم شهر اصفهان . یه روز که دوستام دنبالم نیومدن تو اتوبوس نشسته بودم و سعی می کردم زنای اونور اتوبوس رو بچرم یکیشون خیلی چیز خوبی بود مو بلوند و سن حدود ۴۰ سال و به قول دوستام میلف برازرس? گفتم با خودم من که بیکارم بزار بیوفتم دنبال این تو فکرم همش تین فیلمای برازرس بود که خانم میانسالو پسر جوون می کنه جردی مثلا??دلو زدم به دریا و دنبالش رفتم تو یه مادی بین چار باغو و شمس آبادی که معمولا خلوته یهو برگشت و گفت برا چی دنبال من راه افتادی ؟ منم تخ رفتم و گفتم من کاری به شما ندارم گفت غلط کردی آشغالو چند تا فوش دیگه منم دیدم اوضاع خرابه رامو گرفتم که برم یهو دستمو گرفت و گفت دنبال جنده لاشی می گردی پشام ریخت گفتم به خودم خدایا مگه میشه گفتم بهش آره سراغ داری گفت جلوت وایستاده ولی برات خرج داره گفتم چند گفت اینجا بده بیا بریم توی خونه حرف می زنیم من که خایه رفته بودم رفتم باهاش تو خونش طبقه ۷ بود فک کنم رسیدیم درو باز کرد گفتم حالا شوهرش میاد کونم میزاره ولی جدا کسی نبود رفتم و گفتم من ۸۰ بیشتر ندارم گفت ۱۰۰ بده ولی گفتم ندارم دیگه حالا با هام کنار بیا قبول کرد رفتم سمتش ازش یه لب حسابی گرفتم بعد شلوارمو در آورد و شروع به ساک کرد که بعد مک دوم آبم اومد گفت چقد سست عنصری تو احمق گفتم ببخشید دست خودم نبود گفت برو بشین ببینم می تونم تاخیری جور کنم یا نه هر جور بود دوست جندش تاخیری رو آورد بعد این که اسپریو زد دیگه خیالم راحت شد گفتم حالا بخور که دیگه آبم نمیاد حالا حالا ها وقتی کارش تموم شد رفتم سراع کس و ممه ۸۵ کسش یکم سیاه بود ولی خدایی عالی بود ممه ها که دیگه هیچی بینظیر بود کیرمو کردم لای ممه و فشارشدادم وای بهترین حس زندگی بود رفتم سراغ کس ۲۰ دقیقه ای خوردم و انگشتمو کردم توش حسابی ارگاسم شده بود کیرمو تف زدمو کردم تو کس گشادش وشروع به تلمه کردم تقریبا یه ساعت با پوزیشن های مختلف کردمو آبمو ریختم رو ممه هاش لش افتادم رو مبل گفتم حالا میاد بغلمو لب و اینا که یهو گفت کیرو جمع کنو گمشو بچه کونی همه حالی که کرده بودمو کیر کرد رفتمو تو راه هی فیلمی که موقع کردنش از خودم گرفته بودمو میدیدم و ذوق داشتم تا به دوستام نشون بدمو کیرشون کنمنوشته مسیح

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *