دانلود

خاله الکسیس از کون گایده شد

0 views
0%

خاله الکسیس از کون گایده شد

سلام خدمت تموم دوستان شهوانی. خاطره ای که میخوام براتون نقل کنم برمیگرده به تابستون همین امسال یعنی تابستون ۹۷.
خب من احسان ۲۴ ساله هستم از شهرستان، قضیه از این قراره که ما و خالم اینا تا سال ۹۳ توی یک خونه زندگی میکردیم و من یک پسرخاله که هم پسرخالم هست هم پسر عموم همسن خودم دارم که اونا طبقه ی پایین ما زندگی میکردن اسمش عرفانه اما از بچگی و حتی نوجوانی بخاطر صدای کیری ای که داشت بهش لقب خروس رو داده بودیم هم توی فامیل هم توی مدرسه که بودیم همه بهش میگفتن خروس اونم بچه ی با جنبه ای بود و زیاد ناراحت نمیشد تا اینکه سال ۹۳ دانشگاه … دراومد تو تهران و با خانواده رفتن تهران چون خانوادش خیلی سرش میترسیدن که البته حق هم داشتن چون هم بچه خوشگل بود هم خیلی ساده بود.تابستون امسال تو چند روز تعطیلی عموم و خالم اومدن شهر ما که هم یک آب و هوایی عوض کنن هم یک سر به مادربزرگم بزنن که مریضه. خب من و خروس خیلی همو دوس داشتیم و خیلی هم باهم صمیمی بودیم در حدی که تو دوران مدرسه همه کاری باهم کرده بودیم به جز سکس کامل اینم تو پرانتز بگم که من یک پسر با قد ۱۸۰ وزن ۹۵ پوست سفید و بدن کم مو که اکثرا شیو میکنم و خروس یکم از من کوتاه تر و تپل تر بود و پوستش به گندمی میزد اما اونم کم مو بود.
شب اول نشستیم از خاطرات گفتن و دانشگاه و این کوسشعرا تا موقع خواب شد و خروس اومد تو اتاق من برای خواب منم بهش گفتم خروس رو تخت بخواب من رو زمین میخوابم که اون گفت نه رو زمین راحت ترم منم جاشو انداختم و هدفون گذاشتم و برا خودم داشتم کوس چرخ میزدم تو اینستا یکم که گذشت اومدم برم دسشویی که دیدم خروس داره فیلم گی نگاه میکنه تو گوشیش منم خودمو به ندیدن زدم تو دسشویی داشتم فک میکردم تهران که خیلی آزاده چطوره این دوس دختری چیزی پیدا نکرده یا واقعا گی هست؟ برگشتم تو اتاق و دیدم خجالت زده بهم گفت تو بیدار بودی؟ منم گفتم خواب و بیدار بودم شب بخیر.
صبح مامانم اومد صدام کرد گفت احسان پاشو برو نون گرم بگیر برا صبونه منم پاشدم رفتم نونوایی و نون رو گرفتم اومدم صبونه رو خوردیم اما خروس خواب بود بعد که صبونه رو خوردیم مامانم گفت ما و خاله اینا میخواهیم بریم خرید توام میایی؟ گفتم نه ول کن سر امواتت منو صبح بیدار کردی بزا حالا بخوابم اوناهم گفتن باشه تو بمون خونه عرفانم که خوابه غذا تو ماکروفره گرم کنید بخورید چون ما بعد بازار ساعت ۲ میخواهیم بریم ملاقات عزیز و دیر میاییم. مامان اینا رفتن و منم گیج خواب بودم فقط تی شرتم رو در اوردم که عرقی شده بود و با همون شلوار جین که رفتم نونوایی ولو شدم رو تخت و خوابم برد یکم ک گذشت بیدار شدم اما به پهلو خوابیده بودم و روم به دیوار بود اما حس میکردم یک نفر تو اتاقه برا همین برگشتم و صحنه ای که دیدم رو باور نمیکردم خروس داشت کون منو دید میزد و کیرش رو میمالوند یدفعه گفتم خرووووووووووس چه غلطی میکنی؟؟؟ اونم گفت ببخش احسان این بدن سفید تو با این شلوار جین خوشرنگت خیلی سکسی شده منم گفتم خجالت بکش خروس اونم گفت بی خیال بابا من و تو که این حرفا رو نداریم میدونم دیشبم چی تو گوشیم دیدی اینو گفت و ولو شد رو من منم ماتم برده بود نمیدونستم چیکار کنم اصن هنگ بودم تا اومدم به خودم بیام دیدم دکمه شلوارم رو باز کرد و کشید پایین بعد یک جون گفت و گذاشت لای پاهام تکون داد و ارضا شد تا اینجا اتفاق تازه ای نبود تو مدرسه از این کارا زیاد میکردیم بعد یکبار که ارضا شد خوابید کنارم شروع کرد حرفای سکسی زدن و عکسای سکسی نشون دادن و گفت همیشه دلش میخواسته یکبار یک کون رو کامل بکنه گفتم خروس تیز کردی برا من؟ دیدم هیچی نگفت بعد گفتم خودتم حال میدی؟ گفت آره گفتم باشه هستم .گفت خب بریم اول روده هامون رو تخلیه کنیم گفتم باشه رفتیم حسابی توش رو تمیز کردیم و بعد گفت یک دوشم بگیریم گرفتیم و زیر دوش هم برا هم ساک زدیم و رفتیم اتاق من خروس گفت من خیلی مطلب و فیلم گی دیدم بزا من اول بکنم بعد توام همونطور بکن گفتم باشه بعد گفت قربون باشه گفتنت برم عزیزم خیلی حشری شده بود شروع کرد لبای منو خوردن بعدم رفت سراغ سینه هام وقتی که داشت ممه هام رو میخورد منم دیگه حشری شده بودم و اونجا حس کردم واقعا یک زن هستم اما کیرمم هم راست شده بود که کیرم ۱۳ و مال خروس ۱۱ سانت بود بعد یکم که گذشت شروع کرد میک زدن گردنم که گفتم نکن سیاه میشه بعد بهم گفت بخوا لب تخت زانوهات رو زمین بدنت روی تخت که انجام دادم و اونم شروع کرد کون منو لیس زدن که دیگه حشرم زد بالا و از کیرم آب میومد بعد یک انگشت کرد تو کونم که درد داشت بهش گفتم در بیار اونم در اورد و بهش وازلین زد و دوباره فرو کرد دیگه درد نداشت ازم پرسید درد داری گفتم نه اونم یک انگشت دیگه گذاشت شروع کرد عقب جلو کردن و چرخوندن بعد حدود ۵ دقیقه خودم حس کردم که گشاد شدم اونم انگشتش رو در اورد و کیرش رو گذاشت اما درد داشتم اما راه فراری نداشتم به خودم اومدم فهمیدم کیرش کامل تو کونمه و داره تلمبه میزنه و چون دفعه سومش بود که ارضا میشد آبش خیلی دیر اومد و من برخورد شکمش با لوپ های کونم رو حس میکردم یکم که گذشت گوزیدم اونم بهم گفت احسان خودمونیم گشاد شدی ها بعد گقتم کو ببینم که اونم فیلم گرفت بعد چند دقیقه ارضا شد و افتاد رو زمین حالا دیگه نوبت من بود که حشری هم شده بودم رفتم کنارش خوابیدم و اون چشماش رو بسته بود و من یکم لباشو خوردم اما دوس نداشتم رفتم سراغ سینه اما اونم خیلی حس خوبی نداد منم برش گردوندم فقط کونش رو لیس میزدم تا حسابی خیس بشه اونم تو همون حالت خوابیده دو طرف کونش رو گرفت تا انگشتش کنم و بعد از انگشت کردن سرش رو گذاشتم درش اما خیلی درد میکشید منم در اوردم اونم گقت میخوای بجا کون ۳ بار برات ساک بزنم؟ اما من قبول نکردم بعد گفت خب یکم سوپر بزار تا حشری شم منم براش گذاشتم یکم که گذشت دیدم خودش داره خودش رو انگشت میکنه منم همرایش کردم و صحنه ی جالبی بود یک انگشت از خودش و یک انگشت از من تو کونش بود بعد کردمش دوتا و سه تا بعد دیدم کونش باز شد منم وازلین رو مالیدم به کیرم و شروع کردم تلمبه زدن راستش منم بار اولم بود که یک کون رو کامل میکردم توش برا همین برام لذت وصف نشدنی داشت وقتی که آبم اومد خیلی سبک شدم خوابم گرفته بود برا همین سریع خودمون رو شستیم و اون رفت ناهار بخوره اما من خوابم برد تا بیدار شدم دیدم بقیه اومدن اما شبش باز سکس کردیم بعدا فهمیدم که خروس خان از قبل از اومدن نقشه ی کردن من رو ریخته بوده و حتی اون فیلم سوپر شب اول هم جز نقشه بوده و اون لحظه ای هم که من از خواب بیدار شدم آقا داشته باسنم رو میمالونده اما خب بدم نیومد در کل گواهش اینکه تو ۴ روزی که اونجا بودن بالای ۱۰ بار سکس کردی

Date: December 7, 2018
Actors: alexis texas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *