دانلود

خاله الکسیس اوله صبح باید کوس مالی کنه

0 views
0%

خاله الکسیس اوله صبح باید کوس مالی کنه

سلام دوستان داستان واقعیه. داستان از اونجایی شروع شد که داداشم زن گرفت و زنش دختر داییم بود از اونجایی که ما با هم راحت بودیم یه روز گوشیشو داد به من گفت که تنظیماتش به هم ریخته درستش کن من گوشیو درست کردم و رفتم تو مخاطباش چون زن داداشم دانشجو بود یه عالم شماره دختر تو گوشیش بود که همکلاسیاش بودن از اسم یکی که معضورم بگم خوشم اومدکه یواشکی برداشتم فرداش گفتم زن داداش این همه رفیق داری یکیشم واس ما بگیر؟ گفت زن زندگی نیستن بدردت نمیخورن. گفتم چرا ؟گفت اکثرا زید بازن .گفتم گوشیتو بده خودم یکیو انتخاب کنم گفت بیا کدومو دوست داری رفتم رواون اسمه الکی گفتم این میخواستم ته تویه قضیه رو در بیارم که گفت این؟؟گفتم اره چیه مگه گفت نه حرفشو نزن. که من به چیزی که میخواستم رسیدم گفتم ولش نخواستیم. غروبش زنگیدم به دختره که گفت شمارمو از کجا اوردی گفتم همینطوری گرفتم تو افتادی که قطع کرد اس دادم چرا قطع کردی که گفت تا نگی همینه دیگه هم به من زنگ نزن. فک میکرد باخودش که من شاید از طرف زیدش دارم امتحانش میکنم که مجبور شدم بهش بگم از گوشی زن داداشم دزدیدم. خلاصه زنگ زدم جواب داد وحرف و حرف تا قرار شد زن داداشم بره دانشگاه منم باهاش برم که برسونمش زنگ زدم اومد دره دانشگاه اول یه خجالت کوچولو کشیدیمو بعد احوال پرسی گفت پس تو آقاآرشی؟؟اخه زن داداشم واسشون تعریف کرده بود از ما. گفتم بله. خودمم توهم ….خانومی که گفت اره خوده خودمم شوخیو خنده که گفت من کلاسم شروع میشه الان تو برو فردا دانشگاهرو میپیچونم بریم بیرون. زن داداش من خونشون سمنانه وما تهران دانشگاه هم سمنان بود اون موقع نامزد بودن داداشم اینا. شب رفتیم خونشون خوابیدیم وصبح زنگیدم دختره و رفتیم .گفتم کجا بریم گفت یه قلیونسرا بلدم بریم اونجا گفتم بریم. قلیونسرا حالت سنتی داشت که حالت اتاق اتاق درست شده بود نشستیم قلیون اوردنو چای و مخلفات که دیدم کمکم که قلیون میکشه داره شل میشه که اومد توبقلم گفت عشقم خیلی منتظرت بودم اخه از زمان دوستی تلفنی ما5ماهی میگذشت. بهش گفتم منم عزیزم ویهو وحشی لبشو کرد تو لبم و2 سه دقیقه یه دم خورد منم تاحالا تجربه سکس نداشتم داشتم باهاش حرف میزدم سیخ کرده بودم اون یهویی لبمو خورد بعد حشرش زده بود بالا اینم بگم فوق العاده حشری بود دیگه طاقت نیاورد و دکمه شلوارمو باز کرد گفتم چکار میکنی یه وقت میان . گفت نترس کسی اینجا دیگه نمیاد اینگاری تجربه دادن تو اونجارو داشت تا کیرمو در اورد یه اخخخخ گفتو کرد تو دهنش میخوردو میگفت جون کلفت من 2 دقیقه ای ساک زد من تو رویا بودم که ابم اومد ریخت تو دهنش و اینم همشو خورد گفتم بیا بریز رو دسمال که دیدم قورت داده گفتم چرا خوردی گفت دوس دارم عشقم . خلاصه یه ده دقیقه قلیون کشیدیم باز من هوسی شدم که از کون بکنمش چون گفته بود شوهر نداره گفتم حتما پرده داره. دوباره اومد یه خورده واسم ساک زد جون چه لبای داغی داشت دیگه تحمل نداشتم گفتم بکش پایین میخوام بکنمت عشقم شلوارشو تازانو در اورد مدل داگی کونشو داد طرفم یه خورده تف زدم کردم دم سوراخ کونش گفت چی کار میکنی گفتم میخوام بکنمت دیگه عزیزم گفت چرا از کون گفتم پس از کجا گفت بکن تو کوسم گفتم مگه پرده نداری گفت ارتجاعیه پردم بکن پاره نمیشه گفتم زودتر بگو خب عشقم. تو دلم با خودم میگفتم یا واقعا ارتجاعیه یا کوسو به باد داده داره زر میزنه که دومی بیشتر احتمال داشت خلاصه کیرمو کردم لب سوراخ کوسش وای چه داغ بود کیرمو اتیش میداد انقد تنگ بود که شک داشتم پرده نداشته باشه خلاصه تا ته به زور فرو کردم و داشتم نم نم میزدم که جا باز کنه که دیدم کیرم تو اب داره شلپ شلوپ میکنه بله انقد حشری بود که امان نداد به من ابش اومد یه ده دقیقه ای کردم تو کوسشو ابم اومد که باز کرد تو دهنش وابمو خورد از اونجا که رفتیم یه بار دیگه تو ماشین کردمش و کلا 5 شش بار نصیبم شد بکنمش یه بار تو خونه خوشون روتخت خودش که کسی خونشون نبود و 2 بارم تو تهران که اومده بودن خونه خالش تو مغازه پسر عموم گاییدمش وقتی میکردمش از شهوت داد میزد که دهنشو میگرفتم. دیگه ببخشید سرتونو درد اوردم. اینم سکس منو………

Date: December 7, 2018
Actors: alexis texas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *