خانم برادر لاغر

0 views
0%

سلامبه خدا راست میگممن آقا هستم خیلی حشری هستم چند تا خانم برادر دارم دو تا شون چاق هستن و یکی شون لاغر است این خانم برادر لاغرم گاه گاهی برام اس میزد و برام میگفت برام شارژ بفرست پولتو برات میدم من هم میگفتم باشه خانم برادر براش شارژ میدام و خدا وکیلی پولمو سر موقع برام میداد روزی براش اس رومانتیک دادم اون هم برا من اس رومانتیک داد بعد از مدتی براش اسمس بی ادبانه دادم اون هم برا من اس بی ادبانه داد بعد روی من باز شد براش گفتم برات یه چیزی بگم ناراحت نمیشی گفت نه نمیشم بگو گفتم باهام دوست میشی گفت مگه میشه گفتم چرا نمی شه گفت آخه من خانم برادرت هستم من هم گفتم چه اشغالی داره بعد گفت نمیدونم من دیگه دیدم خطری منو تهدید نمیکنه دست از سرش برنداشتم گفت باشه خیلی خوشحال شدم به عشقش همیشه استمناء میکردم روزی براش گفتم برادرم از کون هم تو رو میکنه گفت فقط دوبار از کون کرده گفتم از کون برا من هم میدی گفت از کون نه خیلی درد دارد هر چه ازش خواهش کردم قبول نکرد بعد راضیش کردم از کس برام بده روزی برادرم رفته بود ماموریت رفتم خونشون یه زیر پیراهن پوشیده بود و یه شلوارک دیگه از کیرم آب می امد رو مبل نشسته بودم نتونستم جلو خودمو بگیرم رفتم پیشش اول از صورتش بوس کردم بعد لباشو خوردم بعد سینه هاشو از رو پیراهنش ماساژ دادم براش گفتم میتونی کیرمو بخوری گفت نه اصلاً خوشم نمیاد گفتم من کس و کونتو بخورم گفت خودت بدون لباساشو درآورد خوابوندمش رو زمین شروع کردم اول لباشو بعد سینه هاشو بعد شروع کردم کوسشو خوردم اصلاض صدا نمیکرد ولی چشاش خماری رفته بود بعد کیرمو در آوردم به خدا کیرم 16 سانت است توف کردم رو کیرم آروم گذاشتم تو کوسش آروم فشار دادم گفت آخ گفتم کیر من بزرگ است یا برادرم کفت به خدا کیر تو بزرگ است بعد شروع کردم براش تلمبه زدم کوسش خیلی گرم بود خیلی برام حال میدادتا آخرش کیرمو میکردم تو کوسش بعد میکشیدم بیرون بعد از 15 دقیقه حال کردن دیدم دارم ارضاء میشم گفتم کجا بریزم کفت خودت بدون گفتم رو صورتت بریزم گفت نه گفت یا بریز رو کوسم یا رو کونم و یا تو کوسم بعد دیدم دیگه دارم ارضا میشم تلمبه براش نزدم باز سینه هاشو خوردم دیگه صدا میکرد کس تنگی داشت بعد از 5 دقیقه باز به کوسش گذاشتم شروع کردم به تلمبه زدم بعد از 5 دقیقه تلمبه زدن ارضا شدم با آه آه گفتن ریختم تو کوسش موقع ریختن خانم برادرم هم آخ آخ میکرد بعد همشو ریختم تو کوسش خیلی حال کردیم بعد لباسامو پوشیدم بعد براش گفتم بعدن باز هم برام میدی برام گفت نه دیگه برا همیشه فراموش کن گفتم چرا گفت چرا نداره بعد براش گفتم خداحافظ ولی بعد از اون خداحافظی مثل همین جوری چند بار دیگه نیز باهاش حال کردم. پایان نوشته ؟

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *