خانم وکیل محشر

0 views
0%

سلام به دوستان این قضیه بر میگرده به سه سال پیش که واسم اتفاق افتاد من تو کار نصب دوربین مدار بسته ام اون موقع یک کار به پستم خورد البته من واسه شما خلاصش میکنم وتعریف میکنم یک ساختمان تجاری که یک واحدش واسه نصب دوربین رفتم یک واحد مسکونی بزرگ وشیک بود که داخل پذیرایی یک منشی خانم بود و دو تا اتاق بود که یکی دفتر وکالت یک خانم وکیل بود یکی دیگش دفتر خانم دکتر روان شناس بود من اونجا 2تا دوربین نصب کردم یکی در ورودی یکی دیگه داخل پذیرایی جای خانم منشی دستگاه ضبط کننده هم بردم دفتر خانم وکیل گذاشتم چون کارش کوچیک بود تنها واسه نصب رفتم این خانم منشی خیلی سوال درمورد دوربینها میکرد من هم چرت جوابش رو میدادم من کارم تموم شد دوربینها رو روشن کردم فقط واسه تنظیم جهت دلخواه خانم وکیل که قربونش برم نبود رفته بود فردا که میومد موقع رفتنم منشی پرسید تموم شد از الکی بهش گفتم نه از فردا روشن میکنمش فرد اش که اومدم بعد ظهر رفتم تو دفتر خانم وکیل(در ضمن منشیه تواین مدت کوتاه که اونجا کار کردم آمار خانم دکتر وخانم وکیل رو داده بود از بس که پرحرف بود کاش اطلاعاتی بود منشیه که خانم وکیل از شوهرش جدا شده چون وکیل بوده مادر شوهرش رو به عذابش نشونده بود وخیلی مغروره فقط با چاخان میشه خرش کرد) من هم گفتم موقع پول گرفتن چاخانش میکنم وخرش میکنم آخه اول کار گفته بود تخفیف ازت میگیرم .رفتم تو دفترش تصاویر رو بهش نشون دادم گفت جهت دوربینها که تنظیم کردی خوبه کلی حال کردم گفتم ازدیروز دوربینها کار میکرده رفتم رو تصاویر ضبط شده که بهش نشون بدم همین طور کنار من بود از اول دیروز که ضبط شده بود شروع کردم به نشون دادن با سرعت تند آقا چشمت روز بد نبینه خانم منشیه با یک مرده اومده بود2 ساعت زودتر اومدن تو بعد از مالش همدیگه لب تولب بودن لخت شدن من تا اومدم تصویر رو قطع کنم خانم وکیله دستش رو گذاشت رو دستم گفت قطع نکن با عصبانیت باخودش گفت من به خانم دکتر گفتم این منشیه سروگوشش میجنبه گفت نه این دختر خوبیه بهش نشون میدم. من با خودم گفتم بیا درست کن خواستم خایه مالی کنیم خوب پول بگیریم گند زدیم رفت ولی خودمونیم منشیه عجب بدنی داشت خیلی هم حشری بود حیف شد زود کشفش نکردم بیرونش کردن رفت من به خانم وکیل شماره حساب دادم پول بریزه به حسابم فردا اون روز رفتم حسابم رو چک کردن دیدم از پول خبری نیست رفتم دفتر خانم وکیل تا اومدم در مورد پول صحبت کنم ناخاسته گفتم منشیه گناه داشت مرده گولش زده دختر خوبی بود خانم وکیل که دلش پر بود شروع کرد که این دخترا مردها رو خراب میکنن ازاین چرتها که خرابن من تازه فهمیدم دلش پره از شوهرش مثل اینکه همین طوری جدا شده من هم با کمال پرویی رفتم کنارش رو مبل نشستم شروع کردم پایان حرفاش رو گوش کردم هر چی میگفت میگفتم راست میگی بعد 2 ساعت درد دل یهو دیدم گریه زاری کرد من هم دستش رو گرفتم اونم خودش رو انداخت روی من سرش روی شانه ام زار زار گریه زاری کرد دلم واسش سوخت اینقدر گریه زاری کرد که لباسم خیس شد از فکرای ناجور بد اومدم بیرون گفتم گناه داره بعد واسش یک لیوان آب آوردم آروم شد اون موقع دستاش روگرفتم تو دستام شروع کردم با حرفهای خوب آرومش کردم یک حرفهای معرکه زدم بعد که اومدم بیرون باخودم گفت دمت گرم ازدکتر حسابی هم بهتر صحبت کردم فردا دیدم تو حسابم پول ریخته از اونی که صحبت کردیم بیشتر ریخته رفتم دفترش تشکر کنم سر راه از این بچه هایی که سر چهارراه گل میفروشن یک شاخه گل خریدم رفتم پیشش داخل اتاقش شدم خیلی تحویلم گرفت گل دادم بهش رفت یک گلدون با آب آورد گذاشت توی گلدون آخر وقت بود من هم نیم ساعت باهش صحبت کردم موقع رفتن من رو به شام دعوت کرد من هم رفتم پایین منتظرش شدم تا اومد رفتیم سوار ماشینش شدیم رفتیم شام با خودم گفتم اگه امشب شبشه کم کم باهاش طبیعی کردم اون هم چراغ سبز نشون داد بعد شام موقع برگشت دستش رو نوازش کردم لبخند زد گفتم میری خونه مامانت گفت بعضی موقعها آره ولی اکثر شبها خونه تنهام گفتم نمیترسی میخوای واسه اونجا هم دوربین نصب کنم میخوای بریم ببینم اونم سریع رفت سمت خونش وارد خونه شدیم تاریک بود تا برق رو روشن کرد مانتوش رو درآورد من یهو چسبیدم بهش شروع کردم به لب خوردن اونم بدتر از من چسبید به من نفهمیدم چطور لخت شدیم خوابوندمش روی کاناپه اینقدر لب گرفتم مالوندمش گفت بکن تو دیگه طاقت ندارم من هم کردم آه بلندی کشید شروع کردم تلمبه زدن اینقدر سکسی بود که ظرف 5 دقیقه ارضا شدم بعد رفتیم تو اتاقش رو تختش خوابیدیم تا صبح 2 باره دیگه کردمش تا شش ماه با هم رابطه داشتیم سکسهای مختلف مشتی بعدش با یکی ازدواج کردبعد از اون دیگه قطع رابطه کردم ولی اگه از من بزرگتر نبود حتمآ میگرفتمش 8 سال از من بزرگتر بود حیف دوران خوبی بود از اون به بعد با دخترهای مختلف سکس داشتم ولی هیچ کدوم به اون نمیرسیدند.نوشته سامان

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *