خانم کس تنگ همسایه

0 views
0%

یه راست میرم سر اصل مطلب این قضیه برا 2سال پیشه یه روز داشتم از پارکینگ خونه میامدم بالا که درب حیاط باز شد یه خانم وشوهر امدن داخل با یه بنگاهی برای دیدن ط اول . دیدم زنه عجب مالیه بد هم داره امار میده خلاصه اونروز گذشت اونا هم خونه رو اجاره کردن یه چند وقتی دنباله زنه بودم تا یه روز دم پنجره رویتش کردم الکی زیر پنجرشون با تلفنم حرف میزدم در همون حال تلفنمو بلند بلند میگفتم .اون هم داشت گوش میداد من رفتم سره کارم 3ساعت بعد یکی زنگ زد و قطع کرد شک نداشتم که این پایینیه هستش شماره تلفن از تلف ن همگانی بود هرچی زنگ زدم فاییده نداشت .منم از فکرش امدم بیرون تا 8ماه بعد داشتم توی خیابونه محلمون میرفتم که دیدمش بوق زدم نگاه کرد منم رفتم جلو تر ایستادم رسید بعداز شناختن احوال پرسی گفتم برسونمتون کلی تعارف کرد وسوار شد منم تو راه شروع کردم به کرم ریختن تا جایی که دیگه رامش کردم بی هوا دستم رو بردم سمت کسش وااییییییییییییییی چه گرمایی داشت شروع کردم بمالم یهو گفت پریودم .اقا خورد تو پره ما اونم دید ما دمق شدیم هی میگفت خوب بشم بعدا …..واز این کوسو شعرا یه دفه کیرمو با دستش گرفت دیدم برق از سه فازش پرید چشاش گرد شد نگاش کردم فهمیدم داستانو گفتم چی شد گفت جون چه کیری من باید الان اینو بخورم به زور سرشو برد پایین حالا ما هم از ترس داریم زهره ترک میشیم. کیرو در اورد کرد تو دهنش هی خورد تا به سایز اصلی رسید اونفدر ساک زد که خسته شد گفت چکار کرد گفتم چیکار باید میکردم این همیشه همینطوری .برق هوس رو توی چشاش میشد دید بالاخره رسوندمش ورفتم شمارشو هم گرفتم دیگه توی کونم عروسی بود یه 2.3 روزی گذشت تا روز موعود رسید اس ام اس داد ساعت 1 خونه باش درو باز میکنم بیا تو منم رسیدم خونه یواشکی رفتم بالا دوش گرفتم امدم پایین داشتم از ترس واسترس سکته میکردم تا حالا توی خونه کسی نرفته بودم .از در رفتم تو تا رسیدم لباشو گذاشت رو لبام داشتم بال در میاوردم با یه تاپو یه دامن که کس وکون تا ته معلوم بود .خلاصه منم که امپر روی 10000 در حین لب خوردن دستمو بردم سمت باسن و مالش باسنش بزرگ نبود چون جسه کوچیکی داشت بعد بر گردوندمش و باسنشو چسبیدم به کیرم وگردنشو لیس میزدم یواش یواش دست کردم توی دامن وشورتش تا دستم رسید به کسش یه اخخخخخخخخخخخخهسسسسسسسسس گفت منم دیدم الان وقتشه تاپو در اوردم مشغوله خوردن سینه های توپش شدم دیگه ذاشت میمرد اونم وحشیانه منو هل داد شروع کرد به در اوردن لباسای من بعد با چنان ولعی کیرمو میخورد که پایان بدنم مور مور میشدیه 2 3 دقیقه ساک زد منم دیگه کامل لختش کردم خواستم کسشو بخورم گفت دوست ندارم راستش بهم بر خورد هیچی نگفتم پیشه خودم گفتم یه خواری ازت بگام که دیگه زبونه منو پس نزنی خوابوندمش کیرم که دیگه راست شده بود رو بدون مقدمه چنان دادم تو کسش که فکر کنم کل همسایه ها اگه خونه بودن فهمیدند ولی خدایی با اینکه 2شکم زاییده بود اینگار دختره دیگه منم وحشیانه اما با قدرت تلمبه میزد چنان لبه های کسش قرمز شده بود که نگو یه 10 دقیقه تلمبه زدم که دیدم خودشو سفت کرد چسبوند به من منم حس کردم کیرم سوخت بله ارضا شده بود اومدم از عقب بکنم نذاشت گفت میمیرم منم دوباره با سختی دادم توی کسش دیگه داشت زجه میزد که دارم میمیرم بیارش یا تمومش کن منم عرق کرده بودم خفن که حس کردم داره میاد اماده کردم که بپاشم رو صورتش دیگه داشتم از گرما وخستگی هلاک میشدم که بالاخره اومد با چنان فشاری پاشیدم که صورتشو بالشت رو خیس خالی کردم .از اون به بعد تا این 2 ماه پیش همین رویه ادامه داشت تا اینک دعوامون شد منم دیدم وقتی میگه نمیخوام زورکی که نمیشه یه چند روز پیشم اسباب کشی کردن ورفتن .امیدوارم خوشتون اومده باشهنوشته محمود

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *