خونریزی در اولین سکس هارد

0 views
0%

سلاماولش بگم این داستان گی هست دوستانی که علاقه ندارن نخوننداستان از اونجایی شروع میشه که من و فری (فرشاد) تو سایت داستان سکسی با هم اشنا شدیم . هر دوتامون سافت بودیم (البته بعدا فهمیدم که فری تمایل به تاپ بودنم داره). از خودم بگم که 23 سالمه قد متوسط و پوست سبزه فری هم همسنمه ولی سفید و قد کوتاه.چهار پنج باری با هم رابطه سافت داشتیم تا این که فری تو تلگرام بهم گفت میخواد رابطمون هارد بشه اون فاعل باشه من مفعول (چون من تو سافت بیشتر زیر میخوابیدم فک کرده بود از مفعول بودنم لذت میبرم) ولی من قبول نکردم اون کلی اصرار کرد ولی من گفتم نه.تا بعد چند روز بهم یه پیشنهادی داد گفت من سوراختو لیس میزنم تو هم بزا من انگشتت کنم منم چون تا حالا کسی برام لیس نزده بود و شنیده بودم خیلی لذت بخشه قبول کردم بش گفتم فقط یه انگشتتو بکن گفت باشه فقط انگشت فاکو میکنم تو. قرار گذاشتیم برا فردا شبش بریم مکان بهم گفت تو دور سوراختو حسابی تمیز کن که هیچ مویی نباشه منم گفتم اکی تو این مدتم هی تو تلگرام گیف های سکس هارد میفرستاد برام تا حشری بشم که شده بودم ولی بازم دوست نداشتم مفعول باشم.خلاصه فردا شبش رفتیم تو مکانو اومد شروع کرد لب گرفتن همزمان یکم کیر و کونم رو مالید و انگشت کرد شروع کرد به در اوردن شلوارم شلوارمو کشید پایین و از رو شرت داشت برام میمالید منم همینکارو براش کردمو دست کردم تو شرتش کیرشو گرفتم دستم که شروع کرد از لبم گاز گرفتن دوزانو نشستم جلوشو شروع کردم براش ساک زدن یکم که زدم گفت پاشو کاملا لخت شدیم بعد برگردوندمو دو تا سیلی به کونم زد که به من حال داد بعدم نشست لپای کونمو بوس کرد وسطش دو تا گاز باحالم گرفت بعد لپای کونمو باز کردو زبونشو کشید وسطش که به سوراخمم خورد یه اه سکسی کشیدم گفت دیگه وقتشه بخواب خوابیدمم اومد روم خوابید شروع کرد لب گرفتن داشت همینجوری میومد پایین گردن و سینه و ناف بعدم یکم برام ساک زد که من دیگه چشمامو بسته بودم بعد اون خوابیدو گفت بیا برا هم 69 بریم اون شروع کرد سوراخمو لیس زدن و منم ساک زدن من واقعا داشتم لذت میبردم دو سه تا بالا پایین کردم دیگه براش ساک نزدم فقط داشتم لذت میبردم از لیس زدنش اه و اوهو جون گفتنم شروع شده بود که انگشتشو روغن زد کرد تو کونم که دردم اومدو خودمو کشیدم جلو گفت جون چقدر تنگه این سوراخ ماله خودمه و یه بوس کرد سوراخمو گفت این تازه اولشهبعد منو خوابوند و پاهامو داد بالا به حالت فرقونی شروع کرد لیس زدن بعدش بهم گفت پاهاتو بیار بالاتر که انگشت میکنم دردت نیاد دیگه فقط گردنم رو زمین بود روغن زد انگشتشو کرد تو که من بازم دردم اومد ولی نه اندازه دفعه قبل فقط اخ و اوخ میکردم یکم نگر داشت و بعد چند لحظه انگشت فاکشو تا ته کرد تو وقتی دید دیگه جاباز کرده فاکو در اوردو شصتشو کرد تو بش گفتم فری درد دارم که شروع کرد دور سوراخمو همونجوری که شصتش تو بود لیس میزد که من دیگه از حال رفتم انقدر لذت داشت برام. بعد دو تا انگشتشو با هم کرد تو که من واقعا دردم اومد و از حس لذت اومده بودم بیرون یکم نگر داشتو کشید بیرون سر کیرشو روغن زد و اورد جلو سوراخم گفتم فری نکنی تو ها گفت نه فقط میمالم درش شروع کرد مالیدنو بعضی وقتا فشارم میداد که با مقاومت من روبرو شد گفتم بیا همون لاپارو بزن به شکم خوابیدم اومد سوراخمو و لاپامو با کیر خودشو کامل روغن مالی کرد خوابید روم شروع کرد لاپا زدن که منم از صدای برخورد بدنمون داشتم لذت میبردم اخه محکم میکوبید بعد اومد در گوشم گفت حیف این کون نیست تو کفش میزاری بزا یه حالی بهش بدم از خجالتش در بیای میخوام امشب صفرشو باز کنم گفتم نه فری جون هیچی نگفت و دوباره شروع کرد به لاپازدن و یکم که زد کیرشو گذاشت رو سوراخم که یدفه فشار زیادی اورد و یکم از سرش رفت تو که من داد زدمو از زیرش خودمو کشیدم بیرون کلی سرش غر زدم خیلی می سوخت دستمالو ور داشتم که پاک کنم دیدم از سوراخم داره خون میاد خیلی ناراحت شدم گفتم دیدی احمق چیکار کردی که اونم کلی عذر خواهی کرد خونشم بند نمیومد دیگه حس سکسمون پرید اونم یکم ترسیده بود گفت جمع کن بریم بدون این که ارضا بشیم منم یه دستمال گذاشتم لا سوراخمو لباشامو پوشیدم ولی همچنان می سوخت اومدیم بیرون و رفتیم خونه من تا چند روز سوزش شدید داشتم مخصوصا وقتی میرفتم دستشویی اشکم در میومد اونم هی تو تلگرام عذرخواهی میکرد بعد چند روز گفت اشکال نداره ولی به جاش صفرت باز شد دیگه راحت شدیبش گفتم از کجا فهمیدی باز شده تو که سرشم کامل نتونستی بکنی تو گفت اولا خون اومد بعدم وقتی سوراخ باز میشه یه مایع لیز از بیرون میاد که از تو اومد من که باور نکردم حالا شما اگه تجربشو دارید بگید صفرم باز شده یا نه؟فعلنم باش سکس نکردم موندم باز دوباره باهاش سکس کنم یا نهاگر اخرش زیاد جالب نبود دیگه ببخشیداز شهوانیم بابت سایت خوبش ممنونمنوشته پارسا

Date: December 22, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *