داستان تخیلی دلربا

1465
Share
Copy the link

سلام اینی که میخوام براتون بگم یکی از داستاناییه که من توی ذهنم برای خودم ساختممن دلارامم و سبزه ام و سینه هام ۷۵ و کون خیلی معمولی دارم و فانتزیم اینه که توی کوسم جیش کنن و وقتی میخوابیم کیرش توی کوسم باشهمن خومه مجردی داشتم و یه روز برای ناهار دوست پسرمو دعوت میکنم خونم و دوست پسرم هم کلید خونمو داشته در حال آشپزی بودم که حس میکنم دستای یکی دورم حلقه میشه و یه چیز سفت بین پاهام قرار میگیرهبر میگردم و یه بوسه ازش میگیرم و شروع میکنم به خوردم لباش و زبوناش اونم همراهیم میکنه…..آره من این بوی ادکلن و طعم این لبا رو میشناسم این علیرضای منه یک دستشو میندازه زیر کمرم و یکی زیر پاهام و بلندم میکنه و میبرتم توی اتاقمونآروم میزارتم روی تخت و روم خیمه میزنه و شروع میکنه به در آوردن لباساممنم لباساشو در میارم و جفتمون طوری بودیم که فقط لباس زیر تنمون بودکاری میکنم که اون دراز بکشه و منم میشینم روی کیرش و کوسم میمالم بهشهمزمان ازش لب هم میگیرم و با تخماش هم بازی میکنم علیرضا که خیلی حشری بود منو میخوابونه و سوتینمو پاره میکنه و وحشینا شروع میکنه به خوردن سینه هام بعد همینطوری بوسه بارونم میکنه و میره پایین و میرسه به کوسم با دستش کوسمو از روی شرت میماله و چوچولمو پیدا میکنه و میگیره بین دوتا انگشتشبی قرار میشم و شروع به آه کشیدن میکنم که همینطوری قربون صدقم میرهبا دندوناش شرتمو میگیره و میکشه پایینشرتمو کامل از پام در میاره و منو لخت مادرزاد میکنهنفسشو روی کوسم فوت میکنه و آروم زبونشو روی وسط کوسم میکشهچوچولمو با لباش میگیره و شروع میکنه مک زدن و انگشت فاکشو میکنه توی کوسممنم از جام بلنو میشم و دوباره اونو میخوابونم و شرتشو از پاش در میارمکیرشو میگیرم توی دستمو کلاهک کیرشو میکنم توی دهنم و شروع به ساک زدنتخماشم با دستام میگیرم و فشارشون میرم و کیرشو از دهنم در میارم و تخماشو میخورم و مک میزنمبغلم میکنه و بلندم میکنه طوری که پاهامو دور کمرش حلقه میکنم و منو تکیه میده به دیوارکیرشو میگیرم توی دستم و دم سوراخ کوسم تنظیمش میکنم و اون آروم کیرشو فشار میده که بره توی کوسمتند تند توی کوسم تلمبه میزنه و من ازش همینطوری لب میگیرم و وسطای لب گرفتن همش آه میکشمحالا نوبت فانتزیه من میشه همینطور که پاهام دورشه و کیرش توی کوسمه با دستام تخماشو دونه دونه میکنم توی کوسم با دستم فشار میدم برن تووقتی میرن توش توش هردومون باهمدیگه یه آه کشدار میکشیمعلیرضا همینطوری جیششو خالی میکنه توی کوسم و همونجا هم ارضا میشه و منم همینطوری ارضا میشم و بعد میریم دستشویی که جیشاشو خالی کنیم و خودمونو بشوریمبعد برمیگردیم میخوابیم و مثل اوندفعه کیرشو با تخماش میکنه توی کوسم و همینطوری میخوابیملطفا فوش ندین امیدوارم نظرای خوبی بشنوم بوس بوس باینوشته دختری به نام دلربا

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *