داستان زیر کیر رفتنم

0 views
0%

سلام وقتتون بخیر…میخوام داستان زیز کیر رفتم رو واستون تعریف کنم،لطفا تا آخر بخونین و مطمئن باشین لذت میرین…احسانم 20ساله از شمال،رابطمون برمیگرده به 6سال پیش ولی داستان اصلی ک میگم واسه 6ماه پیشه،،وقتی 14سالم بود واسه کاری رفتم خونه ی همایسمون که یه پسر 16ساله داشت و دو سال ازم بزرگ بود و قد و هیلکلش خیلی ازم بزرگ بود ،درو باز کرد و گفتم با مادرت کار دارم،گفت مادرم خونه هست بیا داخل، منم رفتم داخل ولی کسی خونه نبود ?،تا خواستم ب خودم بیام دیدم از پشت بغلم کرد و زدم زمین و نشست رو سینه هام،منم ترسیده بودم گریم گرفته بود،کیرشو در آورد و داد دستم،وااای ی کیر سیاه و کلفت ک با دیدنش خیلی ترسیده بودم، فک کن وقتش کم بود و میترسید مامانش بیاد،شلوارمو کشید پایین و لاپایی زد بهم و بعد گف ب کسی نگم چه اتفاقی افتاده،،روزای بعد ب بهانه اینکه آبرومو ببره تقریبا هر روز منو میبرد و لا پایی میزد،بالاخره گذشت و گذشت و گذشت شده بودم مثل زنش و واقعا بهش وابسته شده بودم،تو ان سالها از کون خیلی گایید منو و واقعا لذت میبردم باهاش،،7ماه پیش رفته بود سربازی و من نمیتونستم ببینمش و کیرشو بخورم دیوونه میشدم، تا اینکه 1ماه بعد اومد مرخصی،راستی اسمش حامد هست،وقتی دیدمش از دور دویدم سمتش رو لبشو بوسیدم و محکم بغلش کردم،چون ما یه خونه داریم و مسافر اجاره میدیم همیشه خالی هست، قرار شد بره خونشون و عصر بریم سوئیت،،رفتم حموم و کاملا سفید کردم و ی ساپورت پوشیدم و رفتم سوئیت نیم ساعت بعد آقایی ما اومد ?،تو پوست خودم نمیگنجیدم،براش دلبری میکردم،اونم لذت مییرد،رفت نشست و منم نشستم بغلش و فقط لبشو میخوردم،تودمو تو بغلش گم کرده بودم،تا اینکه گف بسه و شروع کرد لباسامو در آورد،وقتی لخت لختم کرد و بدنمو دید ازم تعریق کرد ک چ قدد براش سفید کردم و هی بوسم میکرد،حالا نوبت من بود تا آقایی رو لخت کنم…پیرن وشوارشو در اوردم یه شرت سیاه پوشیده بود کیرش نیمه شق معلوم بود،مث کیر ندیده ها افتادم رو کیرش و لیس میزدم،، تف مالیش مرکدم و تو دهنم میچرخوندمش،چشماشو بسته بودو لذت میبرد،چن دقیقه ک با کیرش ور رفتم پاشد و من به کمر دراز کشیدم زیر سرم یه بالش گذشت و سینه هامو میمالوند رفت پایین و رسید به سوراخ کونم،واسم لیسش زد و زبونشو توش چرخوند و واقعا حشری شده بودم جوری ک به پتوی زیرم چنگ میزدم…حالا دیگه آماده گاییدن شده بودم،،پاهامو داد بالا و یه بالش گذاشت زیر کمرم و سر کیرشو گذاشت رو سوراخ و آروم آروم هل میدا تو،داشتم دیوونه میشدم از حشر،دردم داشتم ،کیرش تا نصفه داخل بود و بدجور درد داشتم،ازم پرسید اگه درد داری ادامه ندیم،گفتم نه ادامه بده عشقمممم،آروم اروم نصفه دیگشم داد داخل و چسبید بهم،اومد جلو و لبشو گذاشت رو لبم،ی کم ک گذاشت و کیرش جای همیشگیشو پیدا کرد ? و شروع کرد به تلنبه زدن،داشتم تو شهوت شنا میکردم و رو ابرا بودم،واقعا حس غیر قابل وصفی داشتم،حدود 5دقیقه تو کونم تلنبه زد و بالاخره آبش اومد و داخل کونم خالی کرد،بعد چن دقیقه بغل هم بودیم و بعد ی حموم از هم جدا شدیم،،متسفانه بعد چن وقت ازدواج کرد و رفتن تهران و این روزا خیلی تنهام?…اگه بد نوشتم ببخشید چون بار اولم بود…مرسی ک خوندین?نوشته Ehsan

Date: May 15, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *