داستان کردن کونم و ماجراهاش (۲)

0 views
0%

…قسمت قبلسلامی دوباره داستان قبلیمم همین اسمو داره و این یه خاطره جدید تره بخدا همش حقیقت داره و جزوه زندگیمه من بخاطره اینکه اینقدر حشری هستم گرایش جنسی به دادنم پیدا کردن و خیلی به سکس علاقه دارم بگذریم اسمم رضاست19 سالمه قد بلند یکم چاق و سفید و با رونایه گنده و سینه ام دارم که همیشه نوکش باد میکنه بگذریم بعد از اون سکس کامل تو حموم که قشنگ خارش کونمو انداخت بعد از دوهفته بدجور داغ شدمو کونم به خارش اوفتاد کونمم که نگفتم خیلی گنده و تاقچه ای که زیرشم چاک اوفتاده اینقدر که گندست له له کیر میزدم دوستمم که همش کون مینداخت واسه کردن چون زیاد باهاش رابطه داشتم یه جورایی واسش عادی شده بود و بگم تاحالا به غیر از اون باکسی سکس نداشتم ولی تو خیالم که جغ میزدم خیلی دوست داشتم بایکی دیگه باشم که واسم تازگی داشته باشه ولی همش میترسم و نمیتونم اعتماد کنم به کسی خلاصه زد و خونمون خالی شد واسه سه روز مادر پدرم رفتن مشهد اینقدر خوشحال بودم رفتم حموم کله بدنمو واجبی زدم همش تو خونه سمت اینه قمبل میکردم و قر میدادم و از دیذن کونم. راست میکردم زنگ زدم به رفیقم گفتم کجایی میخوام گفت تا شب کار دارم شب میام منم تا شب بشه دوبار خودمو خالی کردمو هیجان زده بودم و لحظه شماریه ی کیر میکردم و سوراخم زوق زوق میکرد بالاخره ساعت11شد زنگ خونمون خورد از خوشحالی میخواستم جیغ بزنم رفتم اتاق خواب درو باز کردم و یه ساپورت پوشیده بودم تنگه تنگ زیرشم هیچی نپوشیده بودم رفتم تو اتاق خواب دیدم صداش میاد گفتم درو ببند بیا اینجا تو اتاق خوابم پتو انداخته بودم منتظر بودم گاییده بشم دیدم لخت اومد تو منم سمتش قمبل کرده بودم تا اومد گفت جوووووون کون گنده خودمی فورا رفتم سمتش کیره نیمه راستشو کردم دهنم ساک زدم اونم نوک سینه هامو که باد کرده بودو فشار میذاد تا سیخ شد باهاش بازی میکرد فورا گفتم میخوام بسته رفتم کاندوم اوردم کشید رو کیرش راستی اینم بگم کیرش سایزش عالیه 18سانته و خیلی کلفت ترسناکه ولی کون من بهش عادت کرده و تاتهش قورتش میده واسش قمبل کردم تو دستم تف کردم مالیدم دمه سوراخم یکم با سوراخ ور رفتمو انگشت کردم تا جا باز کنه و یه جوری قمبل کردمو کونمو دادم عقب که سوراخ قشنگ زده بود بیرون رفیقم کلشو گذاشت دمه سوراخ که نفسم بند اومد از هیجان فشار داد یکم کلش رفت تو گفتم نگه دار سوختم چند ثانیه نگه داشت یه دفعه تا نصفه کرد تو که از درد به خودم پیچیدم ولی تحملم زیاده کم کم همینجوری شروع کرد تلمبه زدن که قشنگ جا باز کرد همونجوری که داگی تلمبه میزد منم وحشی شده بودم خودمم هل میدادم سمت کیرش وحشیانه قشنگ تا ته میرفت تو داشتم دیوونه میشدم. اون تندتند تلمبه میزد منم همراهیش میکردم و اهو ناله میکرد میگفتم این کون واسه خودته جرم بده تا اینکه اروم کرد خسته شدیم جفتمون خوابیدم رو زمین زیرم بالش گذاشتم قشنگ کونم دیدنی شد وای که الان مینویسم راست کردم یادش اوفتادم تا اومد سمتم مهلت نداد تا ته کرد تو خوابید روم نوکه سینه هامو از زیر گرفته بود بشکون میگرفت و تندتند تلمبه میزد که من غرق ارامش بودم اونایی که کون دادم میفهمن وقتی یه کیر کلفت میره تو کونش تلمبه میخوره چه حس خوبی داره همینجوری چشمامو بسته بودم داشتم لذت میبردم که دیدم وحشیانه داره تلمبه میزنه هفت هشتا تلمبه خفن زد که ترسیدم روده هام پاره بشه ولی خیلی خوب بود همینجوری زد و خوابید روم خیالم راحت بود که کاندم رو کیرشه اونم خاردار چون من خیلی خاردار دوست دارم بعد چند دیقه پاشد رفتیم یه چیزی خوردیم با خونه هماهنگ کرد که میخواد پیش من شب بخوابه موقع خوب شد با اصرار من قرار شد جفتمون لخت لخت بخوابیم گفت دیگه نمیتونم بکنمت همه چیو منو تو کشیدی دیگه نا ندارم گفتم باشه نترس کاریت ندارم ساعت 3ونیم بود پاشدم از خواب دیدم خوابه یکم با دست کیرشو مالیدم دیدم داره راست میشه قمبل کردم یه وری سمتش مالیدم به سوراخ کونم دیدم بدجور خارش اوفتاد باز توم یکم گذشت دیدم راسته راست شد منم پشتم بهش بود کونمو میمالیدم بهش دیدم ازکه پشت بغلم کرد سینه هامو گرفت کیرشو چسبوند به کونممن طوری ک از زیر سوراخم لیز خورد رفت لاپام گفت کسکش باز داری میخاریا گفتم عشقم خب دلم کیر میخواد گفت خودت خواستی یه جور میکنمت که حالا حالا ها هوس کیر نکنی گفتم جووووون جرم بده پتورو از رومون انداخت تف زد دمه سوراخش حتی نذاشت ساک بزنم فورا گذاشت دمه سوراخم اینو وحشیا تا نصفه کرد تو ک نفسم بند اومد گفتم در بیار جر خوردم گفت جووون میخوام جرت بدم دیگه یکم نگه داست داشت سینه هامو میمالید که اینو سینه یه دختر14سالست باد کرده بود و برامدگی داره و هیچی مو تو بدنم نبود همشو گفتم که واجبی زده بودم حدودا دودیقه دیگه اروم فشار داد تاته توم رفت و شروع کرد تلمبه زدم یه پنج دیقه ای داشت تندتند میکرد که باز وحشی شدم پاشدم گفتم دراز بکش داراز کشید نشستم رو کیرش اینو وحشیا بالا پاییدن میشدم ک صدایه اه وناله جفتمون در اومده بود که گفت داره میاد زود پاشدم از روش جق زد پاشید رو شکمش بعد من خودمو خالی کردم تشکر کردم گرفتیم خوابیدیم ولی هرچیم باشه خیلی تکراری شده واسه جفتمون کاشکه بتونم یکی مورد اطمینان و سایز کیر خوب پیداکنم الان یه ماهه سکس نداشتم دارم دیوونه میشم مرسی که خوندید فدای کیره همتون بره.نوشته Reza

Date: May 25, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *