دانلود

دخترا لز باهم دوست میشن

0 views
0%

دخترا لز باهم دوست میشن

صدای زنگ
دیدار معشوق
اکلی خجالت
کم کم نزدیکم شدن
با لب شروع شدن
رفتن رر اتاق خواب
همراه لب بازی لباسای همو دراوردن
آغوش گرم
مالیدن بدن همدیگه
مک زدن سینه ها
لیس زدن لالع گوش و گردن
دراز کشیدین روی تخت
از من ساک
از اون آماده کردن معقد
آماده شدیم
کاندوم…
فشار آروم
درد
فشار بیشتر
دررررد
فشار آخر
دوست داشتن زیاد
گرمای دستش رو دستم
نگاه به چشم هاش با برق داخلش
اصطکاک موهای سینش به پشتم
قوت قلبی بود واسه تحمل درد
به قول سامان یه یک طولانی و بعد اینکه کامل رفت داخل دو!
کمر زدن
یک دو هایی که مدام تند تر میشد
جلق زدن همزمانش برام
نگاه ِلذت بخش به دست های قوی دور کیرم
چکه های عرق روی کمرم
صدای برخورد بدن ها
ناله هایی از روی لذت
تو اوج بودیم
سرعت دست و کمرش بیشتر شد
بغل محکم از پشت
نبض معقد هنگام ارضا
نبض کیر هنگام ارضا
چه لذت قشنگی بود هماهنگی‌نبض ها…

نگاه آخر
دیدن خالی شدن شهوت
جایگزینی عذاب وجدان
جدا شدن
دور شدن
عوض شدن نگاه
سنگین شدن نگاه
درخواست قلب برای هم آغوشی
درخواست کردن با نگاه
بی تفاوتی و دورتر شدن

بغص تو گلو
حلقه اشک داخل چشم
جسم بی ارزش شده
صدای نشنیده شده

مثل فریادی زیر آب
فریاد با تمام اعضای بدن
نرسیدن صدا
خفگی بیشتر…

نوشته: ساسی

32

5

نظرات:
cerm77
5 ماه،4 هفته

1

نظر شما چیه؟کسشر قشنگی بود از هیچی بهتر بود…

2

ساسی اخرش.فقط اخرش لعنتی.این جدایی و پس زدن ها
مرسی.چهارمیش تقدیمت

کیر ابن آدم
5 ماه،3 ه

Date: February 5, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *