دخترا لز باهم دوست میشن

5148
Share
Copy the link

دخترا لز باهم دوست میشن

صدای زنگ
دیدار معشوق
اکلی خجالت
کم کم نزدیکم شدن
با لب شروع شدن
رفتن رر اتاق خواب
همراه لب بازی لباسای همو دراوردن
آغوش گرم
مالیدن بدن همدیگه
مک زدن سینه ها
لیس زدن لالع گوش و گردن
دراز کشیدین روی تخت
از من ساک
از اون آماده کردن معقد
آماده شدیم
کاندوم…
فشار آروم
درد
فشار بیشتر
دررررد
فشار آخر
دوست داشتن زیاد
گرمای دستش رو دستم
نگاه به چشم هاش با برق داخلش
اصطکاک موهای سینش به پشتم
قوت قلبی بود واسه تحمل درد
به قول سامان یه یک طولانی و بعد اینکه کامل رفت داخل دو!
کمر زدن
یک دو هایی که مدام تند تر میشد
جلق زدن همزمانش برام
نگاه ِلذت بخش به دست های قوی دور کیرم
چکه های عرق روی کمرم
صدای برخورد بدن ها
ناله هایی از روی لذت
تو اوج بودیم
سرعت دست و کمرش بیشتر شد
بغل محکم از پشت
نبض معقد هنگام ارضا
نبض کیر هنگام ارضا
چه لذت قشنگی بود هماهنگی‌نبض ها…

نگاه آخر
دیدن خالی شدن شهوت
جایگزینی عذاب وجدان
جدا شدن
دور شدن
عوض شدن نگاه
سنگین شدن نگاه
درخواست قلب برای هم آغوشی
درخواست کردن با نگاه
بی تفاوتی و دورتر شدن

بغص تو گلو
حلقه اشک داخل چشم
جسم بی ارزش شده
صدای نشنیده شده

مثل فریادی زیر آب
فریاد با تمام اعضای بدن
نرسیدن صدا
خفگی بیشتر…

نوشته: ساسی

32

5

نظرات:
cerm77
5 ماه،4 هفته

1

نظر شما چیه؟کسشر قشنگی بود از هیچی بهتر بود…

2

ساسی اخرش.فقط اخرش لعنتی.این جدایی و پس زدن ها
مرسی.چهارمیش تقدیمت

کیر ابن آدم
5 ماه،3 ه

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *