دانلود

دخترا لز سینه عملی به هم حال میدان

0 views
0%

دخترا لز سینه عملی به هم حال میدان

_سلام هستی خانوم اومدم واسه اپیلاسیون
_کجا رو میخوای اپیلاسیون کنی عزیزم؟؟
_بیزحمت بیکینی و پا و زیر بغل
_برو آماده شو تا بیام
از آرایشگاه میام بیرون ،میرم خونه لباس عوض میکنم و میرم حموم، خودم از دیدن بدن تمیز و بدون موی خودم حسابی حال میکنم دوش میگیرم و میام بیرون لباس خواب مشکی و قرمزم رو میپوشم ،موهام رو دوگوشی میبندم و میشینم واسه آرایش کردن، چشمام رو مداد و ریمل مشکی میکشم و رژ قرمز جیگری میشه خاتمه آرایشم عطر ۲۱۲ سکسیم رو میزنم و منتظر شوهرم میشینم ۱ ساعت بعد میاد خونه در رو باز میکنه و میرم به استقبالش میبوسمش دلم میخواد لباش رو ببوسم اما میدونم دوست نداره برق چشماش حالم رو جا میاره میشینه رو مبل و براش شربت میارم میخوره و دراز میکشه رو مبل تا لیوان شربت رو ببرم آشپزخونه و برگردم میبینم سرش تو گوشیشه داره تلگرام چک میکنه منتظر میشم کارش تموم بشه ولی بعدش با بازی های گوشیش مشغول میشه باز منتظر میشم تا موقعی که میگه گشنشه شام رو میارم میخوریم سفره رو جمع میکنم و بر میگردم میبینم باز سرش تو گوشیه میوه میارم و میشینم پایین مبلی که روش دراز کشیده میوه پوست میکنم و میذارم دهنش و باز منتظر میشم بالاخره آخر شب وقتی حسابی خوابم گرفته میگه بیا بریم اتاقمون کارت دارم ذوق میکنم ،دستم رو میگیره و بلندم میکنه و دنبال خودش میکشه تو اتاق لباسهام رو در نمیاره مشغول درآوردن لباس خودشه طبق معمول لباسام رو خودم در میارم و دراز میکشم میاد روم و شروع میکنه گردنم رو خوردن حتی اینجا هم خبری از لب گرفتن و بوسیدن نیست مثل ماشین برنامه ریزی شده بلافاصله بعد گردنم میره سراغ سینم سینه چپم رو میخوره و با راستی بازی میکنه، تو همین حینم داره کیرش رو میکشه رو کسم تا سیخ بشه بهش میگم نکن توش واست بخورم سریع از روم بلند میشه و میخوابه بغلم شروع میکنم واسش ساک زدن اول سرکیرش رو میبوسم و بعد زبون میزنم رگ زیر کیرش رو با زبون چند بار بالا و پایین میکنم و با دستم بیضه هاش رو میمیالم دهنم رو دور کیرش چفت میکنم و میمیکمش و با دهن روش بالا و پایین میکنم دهنم رو باز تر میکنم و کیرش رو تا ته میفرستم تو حلقم عق میزنم اما مهم نیست وقتی تا ته میره تو حلقم لبام رو دورش سفت میکنم و میک زنان میارم تا سر کیرش دوباره و دوباره تکرار میکنم و میرم سراغ تخماش زبونشون میزنم و میلیسمشون بلندم میکنه و میخوابونم روتخت و بلافاصله کیرش رو میکنه تو کس من که هنوز حتی اونقدری تحریک نشده که خیس و روون بشه به هر زوری هست تیکه تیکه کیرش رو فرو میکنه و وقتی تا ته میره میگه این چه کسیه که بعد ۷ سال هنوز باز نشده من قربون این کست برم پاهام از دوطرف بازه و اون بین پاهام داره تلمبه میزنه تقریبا ۳ دیقه تلمبه زدنش طول میکشه که میگم پام درد گرفت برم میگردونه و به پهلو میشم و شروع میکنه تلمبه زدن دستم رو میبرم بین پام و خودم چوچولم رو میمالم ولی تا من بخوام ارضا بشم اون بعد از ۱۰_۱۲ تا تلمبه زدن ارضا میشه و کیرش تو کسم ثابت میشه واسه اینکه ناراحت نشه منم ادای ارضا شدن در میارم و بعد از حدود ۱ دقیقه کیرش رو میکشه بیرون و میره دستشویی تا خودش رو بشوره و باز من میمونم و کسی که تازه تحریک شده انگشتم رو میکنم تو کسم و باهاش تلمبه میزنم با اون یکی دستم هم شروع به مالیدن چوچولم میکنم حواسم هست که از دستشویی بیرون نیاد و تا نیومده خودم رو ارضا میکنم میاد بیرون و ایندفعه من بلند میشم برم دستشویی از اتاق که میام بیرون ساعت رو نگاه میکنم تقریبا ۱۰ دقیقه پیش بود که رفتیم تو اتاق و الان دارم میرم دستشویی .خودم رو میشورم و میخوابیم تا صبح
صبح که میره میام تو سایت شهوانی و عکسا رو نگاه میکنم و خودم رو جای زنهای تو عکس میذارم داستان ها رو میخونم و واسه خرید که از خونه میزنم بیرون چشمم رو میدوزم به خشتک مردها و هیکلاشون و هر کدوم که از هیکل و قیافش خوشم بیاد تو خیالم میذارمش جای مرد تو داستانها و خودم هم میشم زن داستان و یه سکس خیالی توپ باهاش میکنم و همیشه بر سر این دورهای میمونم که نجابتم رو حفظ کنم و تحملش کنم یا مثل خیلی زنهای دیگه برم دنبال لذ

Date: December 6, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *