دخترخاله توپ و ایده آل

0 views
0%

سلام من فرازم یه پسر 23 ساله، خاطره ای که براتون تعریف می کنم تقریباً اولین خاطره سکسی من هست. داستان از اونجایی شروع شد که من تو بیست سالگی برای دانشگاه رفتم تهران ( اخه من اهل یکی از شهر های آذربایجانم) و برای زندگی خانوادم طبقه بالای خونه دختر خالم که دو سالی بود بیوه شده بود را واسه من اجاره کردن. تقریباً یه ترم به روال عادی گذشت و من فقط برای شام یا نهار می رفتم خونه دختر خالم چون اون با پسر 4 سالش که پدرش رو توی یه تصادف از دست داده بود تنها زندگی میکرد.همیشه برام جالب بود بدونم چطور ممکنه زنی که دو ساله شوهرش رو از دست داده همینجور سر حاله چون اون یه خانم 27 ساله با یه اندام معمولی و خوش فرم بود. تا اینکه یه شب که شام مهمون خونش بودم وقتی اون رفت تا پسرش رو بخوابونه منم کنترل ماهواره رو برداشتم و چرخی توی کانال های پرورنوی ماهواره زدم تا همین روی یه کانال فیکس شدم یه دفعه مارال (دختر خالم) رسید و تا من خواستم کنترل رو بردارم و کانال رو عوض کنم اون کنترل رو برداشت شروع کرد به نگاه کردن، من خواستم بلند بشم که مچمو گرفتم منو نشوند و گفت خجالت نکش نگاه کنمن که از خجالت سرخ شده بودم کیر شق زدمو زیر بالش مخفی کردم و نشستم. هراز چند گاهی کیرم که من فشار می داد رو با دستم فشار می دادم. دیگاه نمیتونستم تحمل کنم پاشدم و رفتم دستشویی و یه جلق زدم وقتی برگشتم مارال گفت راحت شدی؟ منم با خجالت گفتم بله و ازش اجازه خواستم که برم خونم. اونم گفت نه و گفت بشین تا میوه بیارم. میوه رو آورد کانال ماهواره رو عوض کردو زد به یه کانال پورنوی دیگه منم که دیگه هواسم به خودم نبود کیر شق شدم حسابی شلوار راحتیمو پف کرده بود و من هواسم نبود. مارال یه گهگاه کشید و با هیجان گفت چند متره؟ منم بی اراده گفتم 20 سانته، اونم از جوابم خندید و گفت به درد من می خوره؟ دیگه موندم چی بگم ؟ گفت منتظرم لحنش جدی شده بود، منم که حشری شده بودم گفتم آره اونم گفت خوبه. رفت تو اتاقو و 10 دقیقه بعد منو صدا کرد تا رفتم تو هیکل لختی سفید و بی موی اون رو که نشسته بود روی کاناپه چشممو به خودش معتوف کرد. سینه های متوسط سفت و سر بالا و با نوک های قهوه ای منو حشریم کرد رفتم تو تا من کاری بکنم شلوارمو درآورد و بعدش شرت تنگم منو با قیچی برید دیگه کیرم رو صورتش بود، بعدش منو برگردوند و کونم و نگاه کرد و گفت آفرین کونم که دادی راست می گفت یه سالی می شد که با دوستم گی می کردم. منو کشید رو تخت و شروع کرد به ساک زدن صدای اخ و اوخم بلند شد. منو بلند کرد و صورت روی کسش فشار داد و منم با یه ولع خاصی کسش رو می خوردم اونم داشت با سوراخ کونم بازی می کرد.به زور سرمو از کسش کندم اوردم کنار تخت پاهاش رو شونه هام کونم داشت می سوخت کیر مو گذاشتم روی کسش رو با یه فشار محکم دادم تو تا صداش در بیاد. اون که حال می کرد ازم خواست تا در مدل های مختلف از خجالتش در بیام منم خواستش رو با مدل هایی که از فیالم ها بلد شده بودم برآورده کرد وسط هر مدل کسش رو می خوردم و مجبور می کردم برام ساک بزنه. وقتی که آبم اومد به زور کیرمو گذاشتم دم کونش که گشاد بود و معلوم بود داده فشار دادم و با چند تا تلمبه آبمو ریختم تو کونش. بعدش کیرمو درآورم و تو همون حالت خوابیدیم. صبح پاشدم تا اون بیدار بشه لباسامو پوشیدم رفتم حموم و رفتم دانشگاه. تو دانشگاه یه اس ام اس برام فرستاد ازم تشکر کرد. از اون به بعد هر وقت که ممکن باشه می کنمش. اونم از خجالت من در میاد زحماتمو به صورت مادی جبران می کنه.نوشته فراز

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *