دختر بدشانس

0 views
0%

سلام من ی دختر بدشانس از مشهدم این داستانو مینویسم ک کمکم کنین اینایی ک میگم همشون حقیقته بلد نیسم داستان بنویسم فقط چون عذاب میکشم مینویسم شاید بتونین کمکم کنین من الان 19 سالمه این قضیه از15 سالگی تا امروزمه 15سالم بود ک با ی پسری دوس شدم اسمش پیمان بود بهم وابسته شده بودیم واقعا دوسش داشتم هرکاری میگف میکردم حتی رفتم خونشون و …میخاس باهام سکس کنه خب سنم کم بود و تا اون موقه حتی کیر ندیده بودم اولین رابطمون از پشت بود ک خیلی درد داشت و نمیتونسم تحمل کنم فهمید اذیت میشم دیگ چیزی ازم نخاس فقط لب و سینه و لا پایی دوسال گذشه بود من واقعا دوسش داشم ولی سرش گیج رفته بود ی بار رفتم خونشون و نتونس خودشو کنترل کنه از جلو سکس کردیم هیچی نفهمیدم ن دردی ن خونی هیچی…مطمئن بود با کسی جز اون نبودم رفتیم دکتر وگف پردم حلقویه دیگ ازش خوشم نمیومد اونم بهم خیانت کرده بود ادم گرمیم ولی نمیتونم احساسمو بروز بدم میگف سردی و…بخاطر همین با یکی دیگ دوس شده بود منم رفتم بایکی دیگ دوس شدم(فرزاد) اوایل ازش خوشم نمیومد اونم لاشی بود میخاس برم خونشونو…بهم زدم باهاش بعد چن ماه دوباره برگش این دفه نمیدونم چرا عاشقش شده بودم اونم ک باخیلیارابطه داش ولی میگف با کسی نیس و منو واسه ازدواج میخاد منم باور کردم ی روز خاس برم خونشون منم دیگ قول حرفاشو خورده بودم رفتم ولی کاری نکردیم چن سری رفتم تا این ک شروع کرد من میدونسم پردم حلقویهه زیاد نمیترسیدم اونم ک وارد بود ی بار سکس کردیم از دوطرف فهمید حلقویم و عادی شده بود هر سری ک میرفتم سکس میکردیم تا اینک گهش دراومد با خیلیا رابطه داره منم یکی از اونام باهاش بهم زدم تو این مدت پیمان خیلی اسرار میکرد ک دوباره اشتی کنیم میگف میخاد باهام ازدواج کنه منم ی اخلاق گندی دارم از یکی خوشم نیاد اسمونم ب زمین بیاد نظرم عوض نمیشه ولی فرزادو هنوزم دوسش دارم فرزادم بعدا پشیمون شد و گف مامانمو میفرسم و ازین کسشرا ولی دیگ نمیتونم باهاش باشم چون مطمئنم همون ادمه و عوض نمیشه و تاعمرداره با لاشی بازیاش ادامه میده اینا رو گفتم کمکم کنین خاستگار دارم ولی با شرایطی ک دارم نمیتونم ازدواج کنم تو روخدا راهنماییم کنین پرده ی حلقوی ممکنه پاره نشه؟؟اخه ی جورییم با دونفر سکس داشم هیچی نفهمیدم(منظورم درده اخه تو داستانا که میخونم خیلی از دردو …میگن) نوشته بدشانس

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *