دختر خوشگل مامانی

0 views
0%

سلام به همگی .من مغازه داشتم که یه دختر خوشکل مامانی سفید توبغلی اومد یه چیزی بخره در همین هین با هم حرف زدیم و خوش و وش ساده ای کردیم .یه چند بار دیگه هم اومد من از اون خوشم اومده بود ولی چیزی نمیگفتم تا یه روز رفتم خونه دیدم کنار خواهرم نشسته تو اتاق من .من سلامی کردم فهمیدم که همکلاسی و دوست خواهرمه .اون وقتی من نبودم عکس من رو دیده بود و من رو شناخته بود و هی از خواهرم در باره من میپرسید بلخره با هم دوست شدیم تا جایی که گفت بیا خاستگاری ولی من بلاتکلیف بودم تا اینکه یه رفیقی داشتم خانمش هر روز تا ظهر میرفت سر کار من هم یه روز که اون ساعتهای 9 بود که امد دم مغازه سوار متور کردمش و رفتم خونه رفیقم. اون ما رو تنها گذاشت رفت بیرون من هم یه خورده شیره تریاک خوردم شروع کردم به شیره کشیدن و یه کم هم به اون میدادم و در همین حال لب میگرفتیم خیلی نعشه شده بودم پایان بدنم میخارید که رفتم روش و شروع کردم لب گرفتن کم کم لباساشو در آوردم یه کم خودشو میگرفت تا اینکه فقط یه شرت پاش بود شروع کردم به خوردن گوش و گردن و بعد سینه هاش آخ چه سینه های کوچلو و جمو جوری داشت سفید و نوک کوچک و صورتی تا شهوت من و اون بالا رفت کم کم دست کردم تو شرتش کسشو مالوندم که دیدم تو حال خودش نیست من هم لوخت شدم تو ی بغلم بهش ور میرفتم من کم کم شروع کردم کسشو به خودن اولین بارش بود خیلی حال میکرد اون دستای کوچکی داشت من میخوردم و اون کیر من رو میمالید تا جایی که چرخوندمش و همینجور که سر کیرمو کردم تو کونش داد زد و از جا پرید من دوباره باهاش ور رفتم و یه خورده کرم ادکلن آگین مالیدم به ناخونم و شروع کرم به بازی باکونش کم کم دو ناخونی کردم تو کونش اون هم اول اخ و ناله ای میکرد هم کسشو میخوردم هم ناخونم تا اخر تو کونش بود من خابیدم و بهش گفتم بیا بشین روی من تا خودت کیرمو بکنی تو کونت تا دردت نیا اومد نشست و بعد از حدود نیم ساعت که هی دردش میومد و از روی من بلند میشد بلخره کون اون و کیر من رموت شدن و آخ چه حالی میکردم کمرم بخاطر شیره هایی که خورده بودم صفت شده بود و یک ساعتی طول کشید تا ابم اومد اون که قبلش از خوردن من ارضاء شده بود نفس راحتی کشید گفت بلاخره تموم شد کونمو پاره کردی کونم درد میکنه جم جور کردیم و رفتم رسوندمش از اون روز به مدت دو سال من بیشتر روزها ساعت 9 میرفتم بکنمش تا اینکه یک روز بعد از کردن به من گفت من سه ماه است با یه نفر دیگر عقد کردم من باورم نشد و چند بار دیگر هم کردمش تا عکس شوهرش رو بهم نشون داد و از اون روز به بعد دیکه من این رابطه رو نمیخاستم و اون هم بعد از مدتی به مشهد پیش شوهرش که اونجا کار میکرد رفت.نوشته‌ xxx

Date: January 21, 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *