دختر روستای همسایه

0 views
0%

سلام.اسمم وزیر هستش تو ی روستا به اسم ….زندگی میکنم تو روستای بغلی مون ی دختر بود هر موقع واسه کار میرفتم اونجا چشام همش تو کونش بود راستش کون خوشگل و خوش فرمی داشت با کمر باریک که نگو نگو اب کیر ادم رامیافتاد.یکی دوبار مجبور شدم سر کار با یاد کون و کوسش جق بزنمسرتو نو درد نیارم دیگه یواش یواش به فکر اوفتادم که یجوری بکنمش اینم بگم من تراکتور داشتم و تو زمینای اکثر روستا کار میکردم به هر قیمتی شده با همسایه زمین اونا حرف زدم که الا بلا اگه من زمین اونارو تو رم کار کنم پول کم میگیرم البته 100 تومنم کم گرفتم و بالاخره شروع کردم به کار اولا همش مرد خونه با زنش می اومد سر کار مامانش هم کون خوشگلی داشتم حتما زهرا هم کونش رفته بود به مامانش ولی پستوناش خیلی بزرگ بودن ی تراکتور میخواست پستونای اونو بلند کنی .بعد مدتها ی روز خانم خانما تشریف اوردن وای از این لباس روستایی ها پوشیده بود و خم شده بود تا علف هرزای زمین رو تمیز کنه کونش ی جوری بالا اومده بود و نگام می کرد که موهای کیرم سیخ میشدن چه برسه به کیرم.یکی دوبار از کنارش رد شدم تیکه بارش کردم اونم زیر لب خنده میکرد انگار که کونش میخارید وسط ظهر مامانش رفت تا نهار بیاره من حسابی رفتم رو مخش تراکتورو خاموش کردم گفتم خسته شدم بزار یکممم به شما کمک کنم اولا ناز میکرد میترسد مامانش بیاد ولی با هر زحمتی بود خودمو چسبیدم بهش بعضی وقتا خودممو میمالیدم بهش جاتون خالی کیرم حسابی شق شده بود چند بارم مالیدم به کونش اروم دیدم جیزی نمیگه دل به دریای کس زدمو بغلش کردم وای ی کون نرمی داشت که گرماش از رو لباس تا فرق کیرم حس کردم اروم با زحمت اباس چند تیکه روستاییشو یالاا زدم دیدم دوتا تیکه مونده هنوز تا برسم بهدش شلوارشو کشیدم پایین اخ خ خ خ خ خ خ انعکاس نور افتاب تو کونش داشت چشامو میزد این کون بزرگ و سفید نرم و گوشتی البته بدون مو و کم کاستی اصلا بف قیافه افتاب سوختش نمی اومد بردم سمت تراکتور زودی کریمم در اوردم تا مامانش نیومده بکنمش اولاش نمیزاشت فقط میگفت بمال بهش بعد که با سینه هاش بازی کردم و یکم سر حال اومد ی دفعه غالفگیرش کردم و کیر 23 سانتی مو کردم تو سوراخ تنگش وایییییییییییییییییییییی داد زد و چند تا فش بارم کرد ولی من امون ندادمو دوباره کردم توش و حال نزن و کی بزن با دستاممم پستوناشو گرفته بودم اخ اوفی میکرد که نگو اروم اروم گریش گرفته بود منم میگفتم الان تموم میشه یکم تلمبه زدم اونم داشت حال میکرد دستمو گزاشتم رو کوسش و کوسشو اروم اروم بادستم می مالیدم و حسابی حال میکردیم که یدفه حرکات تلمبه تند تند شد داشت ابم می اومد کس اونم حسابی خیس شده بود جند تا تلمبه محکم نوش جون کونش کردم و ابمو ریختم تو کونش حال نداشتم بکشم بیرون کم موند توش و بعد کشیدم بیرون نامرد تا کشیدم بیرون گوزید سر کیرم اوفففففففففففففففففف ی بوییی میداد شبیه بوی جوارا سه سال نشسته خدا نصیبتون نکنه کشیدم بیرونتا مامانش بیاد یکم دیگه رو زمینشو کار کردم و فلنگو بستم.از اون روز به بعد هر بار واسه کار میرم روستای همسایه حسابی میکنمش ولی قول داده دیگه نگوزهنوشته وزیر

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *