دستمالی شدنم تو مترو شريعتی

2162
Share
Copy the link

سلام عزيزاي دل…هر چقدر بلتون ميخواد فحش بديد و كيراي كلفتتون رو حواله ي كوسم كنيد…من عاشق جنده لاشی بودنم…هميشه عادت دارم وقتي ميخوام برم بيرون حسابي به خودم برسم و سكسي برم بيرون تا نگاه حريص مرداي شهوتي روم باشه…از اينكار لذت ميبرم.داستاني كه ميخوام براتون تعريف كنم مربوط به چند روز پيشه كه اومده بودم تهران.تو خونه نشسته بودم و داشتم تو شهواني ميچرخيدم كه يادم افتاد بايد برم شريعتي چند تا از كارامو انجام بدم….بعد از يه ارايش لايت يه تاپ كوتاه با شلوار زاپ پوشيدم و يه مانتو طوسي جلو باز هم روش پوشيدم و بعد از پوشيدم شال و كتوني زدم بيرون…كارام رو كه انجام دادم دلم هوس كرم ريختن كرد رفتم طرف مترو… تو قسمت اقايون با وجود شلوغي زيادسوار شدمجووووون اين همه كير دور و ورمه….❤️❤️❤️❤️يه اقاي حدودا ٤٠ساله كنارم بود و هي خودشو بهم ميماليد منم خودمو بيشتر بهش نزديك ميكردم كه راحت تَر باشه….دستش دقيقا در كونم بود از شهوت زياد داشتم ميمردم برگشتم و رو ب روش وايسادم اولش يكم جا خورد فكر كرد ميخوام ابرو ريدي كنم خخخخ خبر نداشت حشري شدم بدجورديگه ال خودش عكس العملي نشون ندادمنم با تكوناي مترو خودم رو بيشتر بهش چسبوندماونم كه ديد بلههههه با به جنده لاشی طرفه خيلي راحت تَر برخورد كردتوي اون شلوغي قشنگ دستش رو گذاشته بود رو كوسم و منم پيشونيم رو گذاشته بودم رو سيمس و نگاه ميكردم كه چه جوري با كوسم ور ميرهديگه خيس خيس بودم دستمو يواش گذاشتم رو كيرش جوووون چه كيريكاش همينجا تا دسته ميكرد تو كوسم…مترو ديگه داشت خالي ميشد و ما هم خودمون رو جمع و جور كرديم و اومديم تو ايستگاه و شماره هاي همو گرفتيم تا توي اولين فرصت برم پيشش و جررررم بده… البته يه كير كه منو راضي نميكنه…در جريان كه هستيد????????????❤️????نوشته كوس توپولي٢٤

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *