دانلود

دوتا همخونه با هم لز خشن میکنن جیغ میزنن

0 views
0%

دوتا همخونه با هم لز خشن میکنن جیغ میزنن

 

 

سلام بچه ها
من اولین خاطرمو مینویسم امیدوارم امشب حسابی حال کنین
چند وقتی بود تازه یه پسری اومده بودن تو محلمون خیلی تو نخم بود منم که با این کون گندموو هیکل باحالم همیشه جلب توجه میکنم در ضمن خوشگلم هستم و هم همیشه لباسهایی تنگ میپوشم که کونم میخاد پارشون کنه سینه هامو نگو دوتا دونه هلویه گنده که نوکش از رو لباسام دیده میشه لبامم جون میده واسه خوردن گوشتیو بزرگ از چشام نگو که همیشه خمارن میگن بیا منو بکن. خودمم که یه دختر شهوتی و سکسیم فقط تو فاز سکسم. خلاصه این پسره بهم چراغ میداد منم از هیکلش خیلی خوشم اومده بود کیرش از رو شلوار دیده میشد همش اونو تو دهنم تصور میکردم جووووووون
یه روز شمارشو گرفتم بهش زنگیدم شب اول باهم سکس تلفنی کردیم
پس فرداش مامان و بابام رفتن بیرون شهر باغمون منم که کلاس فرانسه داشتم مجبور بودم خونه وایستم جوری وانمود کردم که ناراحتم ولی تو کسم عروسی بود ه

مش کیر امید دوست جدیدم همون پسر ه

مسایمون جلو چشام بود.
خلاصه برنامرو هماهنگ کردم بیاد خونمون قرارمون ساعت 5 بود.
از 2 پاشدم رفتم اول حموم همجامو تمیز چپه تراش کردم اومدم بیرون غذا رو که خوردم شروع کردم موهامو که تا باسنم میرسه فر کردم بهم میومد بعد یه ارایش کمی کردم یه رژلب قرمز سکسی زدم که به پوست برفی و موهای مشکیم میومد یه ست همرنگش دارم توری قرمز پوشیدم با یه جفت چکمه پاشنه دار شده بودم مثل جنده های تو فیلمای خارجی یه رب دوشام پوشیدم نشستم 5 زنگ در خونمون خورد از ایفون دیدم خودشه درو وا کردم دیدم یه شاخه گل قرمز با یه پاکت دستشه اومد بالا درو قفل کردم دیدم از تو مشمای مشکی یه مشت روزنامه در آورد بعد باز کرد دیدم یه شیشه ابسولوت خیلی دوست دارم پیک و مزه آوردم کم بخوردش دادم تا خود

م با عشوه هام مستش کنم

همونجوری که رو کاناپه نشسته بود لم داده بود رفتم رو میز جلوش رب دوشامو باز کردم همینکه افتاد هرچ

ی خوده بود پرید فک نمیکرد

من اینقدر حرفه ای باشم
پشتمو کردم بهش تا جایی که تونستم خم شدم کش شرتم لای کونم داشت میرفت تو کونم با دستم کشیدمش کنار سوراخ کونم و کسم باز و بسته میشد از شهوت برگشتم سمتش سوتینمو باز که کردم طاقت نیاورد بلند شد اومد سمتم با دستش سینهامو میمالید بعد لبامو داشت میکند دستش که رفت لای کسم آهم بلند شد همونجور که کسمو میمالید بغلم کرد کرد بردم رو تختم پرتم کرد خودشم. حمله ور شد سمتم از گردنم شروع کرد با زبونش به لیس زدن تا رسید به کسم با انگشت وستش کرد تو کسم با زبونش لیسش میزد جووووووون چه حالی دادهمش زبونش تو کسم عقب جلو میکرد بعد من پاشدم انداختمش رو تخت نشستم رو کیرش خودمو رو شلوارش عقب جلو کردم کیرش مثل کیر الان شما که دارین این متنو میخونین داشت شلوارشو جر میداد با دستم مالیدمش بعد شلوارش در اوردم یه کیر دیدم به قطر یه بادمجون گنده و بلندی خیار چمبر جووووووون میخامش الآن. …….ابم راه افتاد

پاهاشو باز کردم از تخماش با زبونمو کشیدم تا نوک کیرش زبونمو اطرافش کشیدم نوک کیرشو با زبونم لیس میزدم بعد کردم تو دهانم یهو تا حلقم فرو کردم تو حلقم بود یکم عقب جلو کردم شهوتی بودم حالیم نبود داشتم بالا میاوردم که کشید بیرون بعد نوک کیرشو مک زدم اینقدر که ابش اومد همشو خوردم اوووووووووووم چه خوشمزه بود میخام الان…… جووووووون
کیرش لامصب سایزش هنو تکون نخورده بود کیرشو خیس کردم با زبونم گذاشت رو کسم مالید به کسم جون لیز بود و گرم به سوراخش مالید جووووووون هی با زبونش میکرد کسمو دیگه شهوتم زد بالا گفتم امید لامصب منو بکن بکن توش لامصبو کیرشو گذاشت دم سوراخ کسم یه فشار داد اینقدر که مال من تنگ بود براش که داد زدم اخ اخ آه اخ آه بعد که تا د

سته کرد توش بهم حال میداد

همش بهم میگفت کست مثل کوره داغه وتنگ لامصب دیوونتم راست میگه وقتی شهوتی میش

م تو کسم داغ داغ میشه
سینهام تو دهنش بود داش گاز میگرفت کیرش تو کسم. بالا پایین میشد با دستش سوراخ کونمو میمالید بکنه تو کونم بعد تو حالت سگی آبم اومد بیحال شدم پاهمو جمع کرد تو شکمم کونمو داد بالا یه متکا گذاشت زیر پام اومدم بالا تا دهنش دوتا ور کونمو باز کرد با دستش با زبونش از سوراخ کسم شروع کرد به لیس زدن تا سوراخ کونم انگشت اشارشو کرد تو کونم انگشت کوچیکش تو کسم با زبونشم چوچولمو داشت لیس میزد آخ جووووووون کجایی امید یکی بیاد الان منو بکنه……
راه کونم که باز شد کیرشو آروم آروم کرد تو کونم با دستشم کسو سینمو میمالید تا دسته کرد تو نا

مرد منم همش داد زدم تا اون شهوتی تر بشه

بعد اون خابید من به پشت نشستم رو کیرش رفت بسختی تو کونم لمپرای کونمو براش بالا و پایین مینداختم کیرشم تو کونم هی بالا پایین میشد خوشش ا

ومده بود آنقدر سیلی زد به باسنم که درد کیرش یادم رفت دیگه داشت بهم حال میداد هی کسمو لیس میزد هی میکرد تو کونو کسم یکی تو کس یکی تو کون سینهامم میمالید جاتون خالی یهو ابش پاشید رو کونم داغ شد یکم ریخته بود رو کیرش براش با زبونم تمیز کردم کیرشو بوس کردمو ازش بابت اون شب تشکر کردم پاشودم دیدم ساعت 8 شبه زود جمع کردم خونوادم 10 اومدن جاتون خیلی خالی بود آقا پسر کیر قشنگ و دخترای کس قشنگ مرسی که خاطرمو خوندین منتظر بعدیا باشین شبتون سکسی…….

Date: January 14, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *