دانلود

دوتا گی خوشگل سیاه پوست با کیر های دراز

0 views
0%

دوتا گی خوشگل سیاه پوست با کیر های دراز

 

سلام این خاطره که می خوام بگم ماله زمانی هست که من 12 سال ام بود.مادر و پدرم و پدر و مادر بزرگم برای 3روز می خواستن برن تهران اما من موندم خونه ی عموم. شب اول که خوب بود چند دست pes زدیم و گذشت اما شب دوم پسرعموم گفت بیا بریم گیم ن

ت اونجا pes 2014 داره. منم قبول کردم و رفتیم. داشتیم تو یه کوچه قدم میزدیم که یک دفه در خونه باز شد و من پرت شدم تو خونه و در بسه شد. تا به خودم اومدن دیدم دارن لبا

سام

رو

در میارم منم مقاومت می کردم. بعد از چند لحظه پرتشون کردم اونور(آخه من نسبت به هم سن های

خودم خیلی بزرگتر بودم و اون دوتا کوچولو)اما یک لحظه تیزی چاقو رو روی شکمم حس کردم.اون یکی دیگه به پسرعموم گفت عجب هیکلی داره. باید کون تپلی هم داشته باشه. من هم که این مسایل رو از دوستم شنیده بودم فهمیدم قضیه چیه. به پسرعموم گفتم کس کش عوضی اگه به مادر جندت نگفتم. اما اون بدون توجه به حرفم به در آوردن لباسم مشغ

ول شد.اول تیشرتم بعد شلوارم بعد شرتم. اول اوفتاد سوراخ کونم رو لیسید اون یکی هم داشت با کمربند منو میزد. بعد از تقریباً ربع ساعت جاهاشون عوض شد. بعد ا

ون یکی شروع کرد شلوار

ش رو در آوردن که پسر عموم گفت اول خودم دیوث.شلوار و شرتش رو در آورد گفت ساک بزن عوضی منم کیرشو گاز گرفتم. یک جیغی کشید. بعد چاقو رو گرفت دستم رو برید اما من ساک بزن نبودم که نبودم آخر گفت نمی شه رفت از پشت کیرشو خیس کرد یک تف ام کرد رو وسراخ کونم و مالید بعد کرد تو کونم. یکدفعه دنیا تیره و تار شد. از همون اول

به سرعت تلمبه میزد. اون یکی هم که دید دهنم بازه سریع کیرشو کرد تو دهنم.آقا از دو طرف تا تخماشونم کردن تو دهن و کونم. بعد دوباره جاها عوض

شد و بعد از 1ساعت آبشونو ریختن

تو کونم. بعد که تموم شد پسرعموم منو تهدید کرد که اگه این قضیه به جایی درض پیدا کنه فیلمی که گرفته تو اینترن

ت میره اما من همون شب فیلم

رو پاک کردم و تو موبایل

ش فیلم سکسشو دیدم و به موبایل مامانش فرستادم و زندگیش رو نابود کردم اما خودم هنوز که هنوزه اون خاطره تو ذهنمه و همیشه منو آزار میده.

Date: January 17, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *