دوجنسه تو حموم پسر رو مجبور میکنه واسش ساک بزنه

24295
Share
Copy the link

دوجنسه تو حموم پسر رو مجبور میکنه واسش ساک بزنه

 

کم نیارم همین کارو کردم نیلوفر به سعید نگاه کرد و سعید بهش یک چشمک

زد و دست زن منو گرفت اورد پیش سعید و
بهش گفت امشب این مال تو اونم مال من به هم خوش بگذره زنم یک نگاه به من کرد و نیلوفر ا

ومد سمت من و گفت با اجازه و شروع کرد به ساک زدن و سعید به خانومم کفت بیا خجالت نکش و نشوندش و کرد تو دهن زنم آخ آخ عجب حالو هوایی بود.
خلاصه یکم که گذشت نیلوفر شرتش رو در اورد و رفت سمت

زن من و گفت اهههه چقدر تو سردی
و با دست شلوارک و شرت زن منو یک دفعه تندی کشید باین و گفت راحت باش دیگه کار از کار

گذشته و اینجا هیچ کس مخالف نیست
و اومد سمت من و من شروع کردم به

لیس زدن کس کوچولو و خوش مزش
و سعید هم زن منو نشوند رو کاناپه و کسش رو میخورد زنامون اه و ناله میکردن که هوای خاصی

حاکم بود و هر 4 تاموناز شهوت داشتیم میمردیم
تا تجره نکنید نمیدونید چه لذتی داره
بعد من کیرم رو خواستم بکنم تو که یاد پماد لیز کننده افتادم رفتم از اتاق اوردمش و کیرم رو ح

سابی لیز کردم و دادم به سعید و رفتم سراق زنش

و با یک فشار قرو کردم تا ته تو کسش
اخ گفت ولی معلوم بود داره حال میکنه سعید هم نامردی نمیکرد و محکم به کس زنم میکوبوند و

کیرش رو تا ته میکرد توش زنامون ناله هاشون دیگه به جیق تیدیل شده بود و جیق

میزدن و ما هم حدود نیم ساعت سکس

 

با عرض سلام من عاشق سکس ام اف ام هستم وضربدری برا همین یک داستان از خودم براتون میزارم که واقعیت هست خواهشن جنبه داشته باشید و فحش ندید.
.
.
داستان از یک روز شروع شد که تو محل کار یکی از دوستان رو که همکارمه دعوت کردم خونمون و شب پنج شنبه قرار شد بیان با خانومش پیش ما
من مهران 29 ساله و همسرم شقایق 24 ساله قد خانومم حدوده 173 و وزن 55 کیلو موهای بلند خرمایی و باسن قلمبه و سینه های لیمویی چشماش کشیده مثل ژاپنی ها هست و خیلی سکسی لباس میپوشه دوستم سعید و همسرش که اونم خیلی بانمک و یکم ریزه ولی شیطون هست اون شب اومدن خونمون
من کلی تداروکات و دوسه نوع مشروب خوب گرفته بودم همسرمن یک تاپ نیم تنه و شلوارک خانم سعید هم با یک دامن کوتاه و کفش بندی که بندش تا زیر زانوش ضربدری
بالا میومد و یک تاپ صورتی که خط سینه هاش معلوم بود و عجب چیزی بود

خلاصه اومدن خونه ما و اگر درست یادم باشه بد رو بوسی و احوال پرسی و معرفی خانومانون ببه هم داستان شروع شد
خانوم من لوندی میکرد برا من و خانوم سعید هم برا اینکه کم نیاره قربون صدقه شوهرش میرفت.
بعد یک ساعت صحبت رفتیم برای شام د مشروب که سفره رو خانومامون با هم انداختن و شروع کردیم به مشروب خوردن و مزه
سرامون داغ شده بود و بلند بلند میخندیدیم و کم کم شوخیامون بیشتر حالت سکسی رو به خودش میگرفت
چشم من دایم لای پاهای زن سعید بود و شرت قرمزش و اون کس کوچولو و پف کردش به من چشمک میزد تا اینکه
سعید متوجه شد با دست زد بهم و درگوشم گفت هیز بازی در نیار منم میتونم ها
منم از خدا خواسته در گوشش گفتم اگر میتونی بسم الله ولی تو اینکاره نیستی
خندید و گفت اکی حالا پس ببین اینطوه دیگه و باهم خندیدیم
زن سعید بهش گفت چی داریدمیگید در گو هم و میخندین
سعید بهش گفت دارم از قابلیت هام براش تعریف میکنم
و باز خندیدیم
یکم که گذشت سعید به زن من گفت راستی خانومم خیلی عالی میرقصه شما چطور
زن من هم گفت منم بدک نیست رقصم برا اینکه کم نیاره البته
و من که متوجه شدم داستان چیه و از خدام هم بود رفتم چراغ هارو لایت کردم و یک مشروب دیگه برا 4 تامون ریختم مشرب هارو که سر کشیدیم
موزیک گذاشتم و این دوتا اول عادی باهم شروع کردن به رقصیدن و ما داشتیم کیف میکردیم
و مشروب میخوردیم که یک دفعه سعید خانومش رو کشید کنار در گوشش یک چیزی گفت و بهش و به خانوم من دوباره مشروب داد و کم کم دیدم زن سعید انگار میخواد زن منو بکنه هی
خودش رو میمالید به شقایق و دستش رو میکشه رو سر و گردن زنم و یواش یواش در گوشش یک چیز میگفت اروم و گردنش رو کم کم لیس میزد و خانومم قرمز شده بود و سعید هم تشویق میکرو و میگفت یالا به شوهراتون حال بدید دیگه که هر جفتششون هم مست یک دفعه زن سعید نیلوفر شروع کرد به لب گرفتن از شقایق و کم کم تاپش رو در اورد و تاپ خانومم منم کند و شروع کردن در حال لب گرفتن لز میکردن و شقایق شهوتی شده بود کم کم که گذشت دیدم سعید کیر گندش رو در اورد منم برا انینکهخوب کارمون تموم شد و هر 4 تامون تو بقل هم بی حال افتادیم اون شب تمون شد و هیچ مشکلی هم برا من و همسرم و سعید و همسرش پیش نیومد و بعد خداحافظی اینبار اونا مارو دعوت کردن خونشون تا حفته بعد…

One thought on “دوجنسه تو حموم پسر رو مجبور میکنه واسش ساک بزنه

 1. من پسرم پسر نمیکنم پسری مزاحم نشو
  فقط دوجنسه دختر میکنم
  اگه دختر دوجنسه واتساپ پیم بده
  شمال تهران
  قد1/95
  خوش هیکل
  09128548552

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *