دوجنسه داره با کیر ور میره

17236
Share
Copy the link

دوجنسه داره با کیر ور میره
سال ۸۹ بود یه شرکت طراحی برای کارای گرافیک رفته بودم بصورت پروژه یه چندتا کار براشون انجام بدم روز اول که رفتم از در وارد شدم کف کردم شش هفتا دختر کس دم میز منشی جم شده بودن می خندیدن من که رفتم خودشونو جمع جور کردن منشی گفت بفرمایید گفتم با آقای فلانی جلسه داشتم من فلانی هستم. منشیم خیلی کس خوبی بود قدش بلند ۱۷۰ کون برجسته گفت بله منتظر باشین من یه نگاه سر تا پایی عجب کسی هستی بهش کردم با ناز رفت و اومد گفت بفرمایید این حرفا. یه چند ماهی درگیره این شرکت بودم با این خانم منشی هم تا یه حدودی صمیمی شدم که یه داستان دیگه می شه شوهر داشتو ناراضی از این برنامه های که اصلا موضوع این داستان نیست .
اونجا یه دختره چادری کار می کرد که مدیر پروژه شرکت بود کاررو تحویل می گرفت این جور کارا. من یه یک سالی با این شرکت کار کردم تو این مدت با این دختره در حد تحویل کار و فلانی چی گفته بهمانی چی می خواد فقط در ارتباط بودم. چادری بود قیافه خاصیم نداشت منم کلا حوصله دردسر سر کار ندارم چون یه ذره که صمیمی بشی طرف از کاه کوه می سازه دردسر می شه یا خودش توهم ورمی داره یا یه داستانی میشه.
فکر کنم یه ۶ ماهی گذشته بود که دیگه با شرکت کار نمی کردم ولی ای دی این دختر چادری رو تو یاهو مسنجرم داشتم . اون موقع برا چت کارها و ارسال فایل ها و از اینجور کارا از یاهو منسجر استفاده می کردن همه، داستان تلگرام وات اس اپ اینا نبود.
یه شب داشتم کار می کردم دیدم این دختره انلاین شد. منم از سر بی حوصلگی مسج دادم بهشو حال و احوال دیدم شدید پامی ده کف کردم یه ۱۰ دقیقه چت کردیم گفتم سنگ مفت گنجیشک مفت یه چندتا شوخی سکسی خیلی ساده کردم دیدم کلا دوستمون رفت تو فاز سکس چت منم این ور پشمام ریخته بود اون موقع یه دوس دختر فابم داشتم. ولی کی از یه کس تازه از راه رسیده بدش میاد اونم اینجوری مشتاق دادن.
منم یه فانتزی که داشتم این بود که همه مدل دختری بکنم چاق، چادری، قد بلند، قد کوتاه گفتم دیگه چی از این بهتر بهش گفتم فردا قرار بزاریم بیا بکنمت همینجوریم گفتم فردا بیا بکنمت. اینم گفت باشه منم که کف کرده بودم این چه جنده ای دیت اول می خواد بیاد بده قرار گذاشتم فردا برم دنبالش ونک خدامی گفتم اونجا میام دنبالت بریم خونه
استرس هم داشتم که داستان چیه پاپوشه ماجرایه می خواد کاری بکنه، این چجوری بدون مقدمه می خواد بیاد بده ولی به هر حال کیر آدم که راست می شه می گه گور باباش.
رفتم سر قرار دیدم چادر سرش نیست با مانتو روسریه سوار شدو گفتم تو شرکت همیشه چادر سرت می کردی گفت اره بابام تو شرکت سهام داره و اون گیر می ده بهم منم شرکت چادر سر می کنم ولی بیرون نه گفتیم عجب رفتیم خونه یه چرخی زده گفت خون باحالی دارینو از این کسشرا منم از پشت بغلش کردمو گردن شو خوردم سینشو می مالیدم هنوز لباس تنش بود برش گردوندم شونشو فشار دادم به سمت پایین که یعنی بشین ساک بزن برام من خیلی خوشم میاد دختر با مانتو روسری برام ساک بزنه حس باحالی دارم رفت پایین کیرمو در اورد شروع کرد بخوردن خیلی خوب نمی خورد معمولی ولی بعدم نبود گذاشتم ساک بزنه تا آبم بی
اد آبمو ریختم تو دهنش گفتم بخور همونجوری که آبم دهنش بود گفتم نوووم نوووم دستشم گرفته جلو دهنش که آبا نریزه یعنی که نه بعد بلند شد دوید رفت تو دستشویی آب رو ریخت تو کاسه دستشویی دهنش شست اومد نشست.
منم نشستم تا یه ذره بگذره کیرم باز راست بشه بکنمش شروع کردیم به صحبت گفت دوست دختر داری گفتم اره احساس کردم قرمز شد گفت پس داری گفتم اره دارم ۱ سالی هست باهمیم اونم شروع کرد داستان گفتن که دوست پسر قبلیشم دوست دختر داشته می گفت چادریارو همه واسه کردن می خوان دوست پسر قبلیم وقتی با دوست دخترش قرار داشت قبلش میومد من تو ماشین براش ساک بزنم که اونو می کنه آبش دیر باید بعد یه حالت بغضم داشت وقتی تعریف می کرد.
ولی نتیجه واسه من داشت که عجب این چه جنده ای حالا منم یه بار آبم اومده بود مشکلی که منم دارم همیشه اینکه وقتی آبم میاد تازه میوفتم به فکر که این دختره دردسر نشه سریش نشه نیاد سر کارم آبرو ریزی نکنه دم در خونه نیاد از این فکرا هی میاد تو مخم داشتم می رفتم تو فازا که گفتم بیا دوباره بخور بلند شه بکنمت ساک زد نیمچه نیمه بلند شد گفتم بریم تو اتاق من رو تخت بکنمت برگشت حالتی داگی واساده یعنی دولا شد دستاش گذاشت رو تخت گفت من دخترم از کون بکنم منم کیرم نیمچه راست بود زیادم دیگه حال کردن نداشتم گفتم اکی یه ذره ور رفتم دیدم نمی ره تو گفتم من می خوابم تو بشین رو
کیرم دراز کشیدم اینم برعکس نشست روم یعنی وقتی نشست روم کونش سمت من بود با کیرم ور می رفت که راست بشه می ذاشت دمه سوارخش کیر منم نمیچه راست بود حس کردم سر کیرم هی داغ می شه گفتم می کنی تو کست گفت نه می مالم روش چون پشتش بهم بود نمی دیدم چه گوهی دار می خوره یه ذره ور رفت بقوله خودش می مالید به کسش کیر من راست شد گفت ببین بکن توش مثل اینکه فقط با کس راست می شه من پرده ندارم منم تو دلم گفتم ای جنده کردم تو کسش یه چند دقه تلمبه زدم باز کیرم تو کسش خوابید گفتم ساک بزن راست بشه دیگه حوصلشم نداشتم شروع کرد ساک زدن منم گذاشتم آبم بیاد باز ریختم دهنش بعدم گفتم سریع ب
پوش بریم من جایی کار دارم . بردم رسوندمش نزدیکای خونشون بعد اون روزم یکی دو باری تو یاهو چت کردیم گفتم گروپ می خوام یکی جور کن از این کسشرا اونم یه سری کسشعر تحویل می داد بعدم دیگه بی خیال شدم از اونم خبری ن

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *