دوستم جلو برادرش ضایع شد

0 views
0%

اسم من زهراست .15 سالمه از اصفهان . راستشو بخواین من نه تا حالا سکس کردم نه دلم میخواد انجام بدم حالا حالا ها .این خاطره که میگم مال یه کی از دوستامه به نام امین .اصلا اونجوری که بخواین سکسی نیست امابه هر حال چیزیه که اگه تو وبه خودم بگم فیلتر میشه .برای همین اینجا میگم . امین 17 سالشه و خیلی خیلی از همه چی باخبره . یه خواهر به اسم مریم داره که همسن منه . مریم راستشو بخواین خیلی فضوله و هر موقع میرم خونشون به من میگه بریم فضولی تو اتاق امین . امین هم ماشالا 15000تا فیلم سکسی و سوپر تولب تابش داره . ماهم رفتیم سر لب تابش . البته من رو صندلی نشستم و کاری به مریم نداشتم .بعد یه دفعه دیدم مریم سرخ شدو موهای دستش سیخ شدو فقط چشمش تو لب تاب بود . بعد هرچی هم نگاش میکردمو میگفتم چی شده هیچی نمیگفت . بالاخره رفتمپیشش و دیدم بله خانوم داره فیلم سوپر واسه اولین بار میبینه که مرده داره با ولع کس زنه رو میلیسه . خیلی سعی کردم لب تابو ازش بگیرمو خاموشش کنم اما نمیزاشت . تعجب کرده بودم . دستامو با یه دستش سفت گرفته بود که کاری نکنم . واقعا تو اون لحظه به جای اینکه با مریم بشینیم بقیشو ببینیم سرخ شده بودمو انقدر چشامو سفت بسته بودم که داشت میسوخت . بعد 3دقیقه که تونستم خودمو آزاد کنم از دستش از قبل تا میتونستم بش فحش داده بودم .گفتم کثافت آشغال اگه اینارو ببینی دیگه بات دوست نیستم . حالم ازت به هم میخوره اونم دستاشو گذاشت همون موقع رو دستمو باکون گندش نشست رودستم . خیلی دردم گرفتو دستم سر شدوبعدش خواب رفت . بعدش که دستمو در اوردم بیرون دستم خیس شده بود . مریمم تحریک شده بود چون کل شلوارش خیس بود . بعدم لباساموبرداشتمو خواستم که از خونشون برم بیرون امین از بیرون اومد . خیلی خوش حال بود. اما مریم وقتی امین اومده بود خونه صداشو نشنیدو تادیده بود من دارم میرم دوباره لب تابو روشن کرد .امین هم رفت تو اتاق . منم فکر کردم دیگه مریم کاری به لب تاب نداره اما امین وقتی دروباز کزده بود مریم جیغ زده بودو از اتاق مثه جن زده ها اومد بیرون وپشتم قایم شد . امین هم از اتاق با لب تاب اومدو گفت مریم اگه به مادر بگی بش میگم میری تو حموم خودارضایی میکنی . مریمم که از ترس کل بدنش عرق کرده بود گفت باشه باشه نمیگم . منم سریع رفتم دم در و از خونه رفتم بیرون . هیچ کدوم هیچی نگفتن .انگار منتظر رفتن من بودن . منم دیگه از دیروز تاحالا ندیدمشون وحتی بشون اس هم ندادم . فکر کنم هردو کارشون اشتباه بود که جلوی من آبرو خودشونو بردن . منم نیومدم اینجا کیروکس ببینمو لذت ببرمو حشری بشم اما واقعا میخواستم بیام اینجورجاها و این داستانو بنویسم . اصلن شاید سکسی نبود اما …نمیدونمنوشته زهرا (نارنج همیشگی)

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *