دوستی با خانم باز حرفه ای

0 views
0%

از نوجوونی حس می کردم شهوتی در من نیست وخیلی سردم دوره ی دانشجویی چنتا رابطه ی آب دوغ خیاری داشتم ولی به من لذت نمی داد من هیکل پر و گوشتی دارم و مردا خوششون میاد یه روز حتی مدیر قسمتی از بخش اداری دانشگاه به من پیشنهاد دوستی داد ولی نتونستم بپذیرم میدونستم خیلی شهوتی و کیر گنده ست ولی حس خوبی بهش نداشتم.تا این که یه مرد متاهل به تورم خورد از اون خانوم بازای حرفه ای و شهوتی که با نگاهش قورتت می داد.قرار شد یه شب بپیچونم برم با هم باشیم. به محض دیدنم توی ماشین یه لب ازم گرفت و رفتیم ویلا.از پله ها رفتیم بالا ، دیدم داره انگشت میکنه توی کوونم آخی کشیدم و گفتم با کوونم چیکار داری؟ گفت چیکار دارم؟ میگامش گفتم بی خود در رو باز کرد و هولم داد توی اتاق و گفت دختراز زیر کیر من کسی بلند نشده مگه کوون داده باشه دلم هرری ریخت من تا حالا کوون نداده بودم بعد از صرف غذا دوش گرفتیم و دستمو کشید و برد توی اتاق خواب هیکل پر و مردونه ش شهوتیم کرده بود کیر خوش تراشش رو فرو کرد توی دهنم..فهمیدم سکس خشن دوست داره منم وحشیانه براش ساک زدم.انداختم روی تخت کیرشو کرد توی کسم دردم اومدو آخ بلندی گفتم و اونم شهوتی تر شد داشتم لذت می بردم..کثیف کاری هاش رو دوست داشتم..داد می زد توی دهنم تف کنبعد به پشت خوابید و منم روی کیرش نشستم و کوونمو می چرخوندم.دیدم داره آبش میاد زبونمو نشونش دادم که یعنی میخوااام..کیرشو درآورد و کنارش نشستم و آب کیرشو توی دهنم خالی کرد.20 دقیقه ای بغل هم استراحت کردیم ، دیدم داره انگشتشو میکنه توی سوراخ کوونم..داد کشیدم و فرار کردم رفتم توی اتاق دیگه..عین دیوونه ها افتاد دنبالم و گفت غزل جون نمیذارم اذیت شی..گریه می کردم و ازش میخواستم این کارو نکنه و اونم قول داد اذیتم نکنه قمبول کردم و گذاشت توی کوسم و آروم آروم انگشت کرم زده ش رو توی کوونم کرد واااااااای دردم می اومدو داشتم می مردم..آروم آروم بازی کرد و بعد از بی حسی استفاده کرد..بعد چند لحظه که دردی حس نمی کردم کیرشو روی سوراخ کوونم گذاشت.یواش یواش فشار می داد و منم درد رو حس می کردم.بعدش یهو همه رو کرد توی کوونم.دردش کم شده بود و داشتم لذت می بردم.آخ ، عزیزم، منو بککن، جرم بده..اجوووون…2روز با هم بودیم و من 2بز بهش کوون دادم. هنوزم که هنوزه کف کیرشم و دوست دارم از کس و کوون بهش بدم.اونم با عشق منو میگاد.ما سکس رومانتیک ای با هم داریم..تازه حس می کنم که چقدر شهوتی ام و سکس رو با تموم وجودم دوست دارم.. نوشته غزل

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *