دوست اینستاگرامم

0 views
0%

سلام یه پسر معمولی امتو اینستاگرام همینجوری هرکی رو فالو میکردم تا فالور هام بالا بره و لایک زیاد داشته باشمیکی از فالورها پست های غمگینی میذاشت و استوری های متن سنگین از تنهایی بهش دایرکت پیام دادم و کم کم جواب استوارها شد چت کردن و شماره های هم رو گرفتیم.طرفم یه خانم مطلقه بود که فقط ۲۹ سال سن داشت.اسم طرفم ملیحه بود سفید پوست قدش ۱۶۵ وزنش ۷۰ سینه و کون خوبی داشت.بعد از تقریبا دوبار دیدار ، چت و حرف زدن تلفنی صحبت کردن در مورد سکس رو شروع کردیم و اونم استقبال میکرد. البته همینا حدودا ۵ ماه زمان برد.تا بهش گفتم موافق سکس هستی؟ اونم با ترس قبول کرد.با سختی فروان تونستیم توی شهر خودش که مشهد بود جا پیدا کنیم اونم یه هتلی که فقط سوییت داشتوارد خونه شدیمرفت تو اتاق خواب اماده شد و منو صدا کردمنم رفتم اتاق خواب و اصلا باورم نمیشد چون واقعا بدن زیبایی داشتمن عاشق خوردن بدن طرفم هستمبعد از یه عشق بازی جانانه شروع به خوردن کوسش کردم و اونم رو هوا بود و وقتی براش میخوردم ارضا شد منم خیلی خوشم امداون برای من ساک نزدوقتی گذاشتم تو کوسش تنگ بود و داغیه اه از وجود جفتمون جدا شد و پاهاش رو چسبیدم به سینه اش و یواش یواش تلمبه میزدم و لب میگرفتیمحدودا ۳ دقیقه این پوزیشن ادامه داشت و برش گردوندم و از پشت گذاشتم و سینه هاش رو گرفتم و شروع کردم به تند تند تلمبه زدن ۲ دقیقه تلمبه زدم آبم امد اون گفت ادامه بده تا منم ارضا بشم و با انگشتم براش ادامه دادم تا ارضا شد.جفتمون راضی بودیم.نشستیم و شروع کردیم به حرف زدن و دوتا هایپی که خریده بودم رو خوردیم وسط هایپ خودم یه سیگار زدم اهل دلاش میدونن و ادامه هایپ رو خوردمدراز کشیدیم تو بغل هم و قرار نبود سکس دوم داشته باشیم که خودش گفت من تا به حال سکس معقد نداشتمبهش گفتم درد شدیدی داره اونم گفت میدونم و دوباره عشق بازی شروع شدبعد از خوردن بدنش گوش و گردن و سینه و کوسش گفتم به شکم بخوابو رون و ساق پاش رو ماساژ میدادم و لیس میزنم رفتم سمت سوراخ کونش حسابی از پشت کسش و سوراخ کونش رو خوردم روی انگشتم کاندوم کشیدم و تو سوراخش کردم وقتی دوانگشتی کردم اذیت شد همینکه یکم جا باز کرد کیرم رو گذاشتم و یواش یواش دادم تو چون فقط از ابزار خاص همون تف استفاده کردم سریع خشک شد و تلمبه دوم یا سوم جیغ کشید و کونش خونی شد دراوروم و خون ها رو پاک کردم که خودش گفت ادامه بده بعد از حدودا ۳ دقیقه واقعا لذت میبرد و منم جانانه تلمبه میزدمپوزیش رو داگی کردم و از بالا شروع کردم به تلمبه زدن واقعا جفتمون داشتیم حال میکردیم چند تا تلمبه تو کونش میزدم درمیاوردم چند تا تو کوسش با کمی وقفه همین باعث شد که زود ارضا نشماون با همین کارا ارضا شددراز کشیدم روش و سرعت دادم به تلمبه ها و اونم داشت حال میکرد حدودا ۳ دقیقه تلمبه زدم.آبم که امد جفتمون خیس عرق بودیمافتادیم تو بغل هم و بعد یه لب مشتی خوابمون برددوساعتی خوابیدیم.بیدار شدم یه سیگار کشیدم و بیدارش کردم.رسوندمش به مقصدش بعد دوهفته خبری ازش نشد و گوشیش خاموش شدقبلش گفت خواستگار دارهامیدوارم خوشتون امده باشهنوشته شهریار

Date: June 26, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *