دوست خوب

0 views
0%

سلام من ارمانم ۱۷ سالمه .بدنی بی مو .سفید کمی تپل .با کیر حدود ۱۴ سانت من عاشق بوی شرتم هستم همیشه وقتی میخوام جق بزنم تو تنهایی شرتمو میزارم دهنم .من تو مدرسه زیاد با کسی گرم نمیگرفتم .تا اینکه مهر ماه که گذشت با یکی دوست شدم .همسن من بود توی یه نیمکت میشستیم .همیشه با هم بودیم .من زیاد خونش میرفتم .اونم زیاد میومد .بعد از مدتی بهش گفتم من شرتمو دوست دارم وقتی بو کیر خایه میگره .که دیدم اونم گفت منم دوست دارم .باهم قرار گذاشتیم شورتامون تعویض کنیم .قبل تعویص فقط از از روی شورت مال همو مالش دادیم که تو ذهنمون باشه .خلاصه شب باهاش ۱۰ بار جق زدم .داشتم نیمردم .از پویا هم پرسیدم اونم همینطور شده بود .باهم فیلم نگاه میکردیم چون اکثرا خونه ما خالی بود .یه بار من خیلی حشر بودم .گفتم در بیار شورتوو میخوام ببینم که گفت باهم لخت شیم .باهم شدیم .وای کیرش خیلی کلفت بود ولی خواب بود .کردم دهنم .براش خوردم.تا تو دهنم راست شد .وای عالی لود .داشتم میخوردم دیدم گلوم داغ شد .گفت ببخشید ابم امد .گفتم ایرادی نداره. اونم برام ساک زد .ولی کیر من در قبال کیر اون شکلات بود.هروز بیشتر جلو می رفتیم تا اینکه پدر مادر های ما برای ۳ روز رفتن کیش و ما تنها موندبم .وای عالی بود .باهم میرفتبم حموم .نو یه ظرف غدا می خوردیم .رو هم میشاشدیم .تو حمام و….شب شد .گفتم پویا من گشنمه گفت بیا کیر بخور گفتم نه واقعا که بلند شد دو تا سوسیس اورد المانی گفتخم خام بخور .فیلم گی هم پخش بود .گفتم پویا بیا من بشم جنده لاشی تو بشو بکن بعد فیلم بگیر از مشتری بگیریم .گفت باشه .اول براش ساک زدم .ابش ریخ در کونم کرد .داشتم جیغ میزدم گفت اروم .جنده .حدود ۱ساعت کرد.بعد فیلم گذاشت تو فیس بوک صورت من تار کرد .مشخصات زد گفت ساعت ۶۰ گروهی ۳۰۰ دیدیم تو یک ساعت ۱۰ نفر برای سکس گروهی زنگ زدن .وای میترسیدم .اولی گروه ۳ نفره همه ابادانی بودن وای فقط کیراشون ۲۰ سانت بود داشتم میمردم .بعد عصر به یه گروه ۴ نفره دادم .صبح به یه گروه ۶ نفره .تا دروز داشتم میدادم .اخریش یه مرده بود با ۲۲ کیر ولی خشن .گفت به پویا من خشن میخوام بکنم ولی ۵۰۰ میدم خودم تنهام .ماهم قبول کردیم .گفت برم وسایل بیارم .رفت یه دیلدو خاردار اورد فکر کنم ۲۵ بود .بست تو کونم گفت بشین روی زمین .هر بارکه بالا پایین میرفت میمردم .بعد خودش کرد .بعد دست میکرد تو کونم وای داشتم میمردم .گریه میکردم که پویا امد تو گفت بسه که قبول نکرد گفت به شرطی قبول میکنم که تو هم الان بکنیش پویاهم از دهن منو کرد .خیلی خسته بودم .وقتی با زور ابشو خوردم.دهنم بوی اب گرفته بود ولی ۳ملیون تو ۳ روز جمع کرده بودم .که رفتم موبای گرفتم ولی تو کنم درد داشتم .نوشته arman

Date: May 23, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *