دوست دختر پسرارو میکنه

2979
Share
Copy the link

دوست دختر پسرارو میکنه

ساله
1397/4/19
گی
سلام بچه ها گل حشری شهوانی
بچه ها اگه غلط املایی داشتم ببخشید دارم گوشی تایپ میکنم براتون.لطفا فوش هم ندید
این داستانی که میخوام براتون بگم واسی چند ساعت پیشه از خودم بگم 22سالمه ولی قدم نسبتا بلنده یکمم شکم دارم
بریم سر اصل مطلب:هفته پیش بود طبق معمول داشتم تو چت شهوانی مچرخیدم برا خودم دیدم یکی نوشت مفعولم و بیغ هستم رفتم پی ویش یکم صحبت کردیم باهم ایدی تلگرامشو گرفتم شروع کردیم صحبت کردن باهم از هم یکم گفتم اسمش میلاد بود 17سالش بود خونشونم با ما بیست دقیقه فاصله داشت قرار شد یه روز بیاد پیشم باهم سکس کنیم هی امروز فردا میکرد فک میکردم یه از این سرکاریاسو میخواد بپیچونه تا امروز بهم پی ام داد که بیپا دنبالم برم حال کنیم رفتم دنبالش نشست تو ماشینم هیجی صحبت نمیکرد هی حرف میزدم سری جواب میداد بعد ساکت میشود رفتیم یه جا من کاندوم گرفتم رفتیم تو خونه تو راه پله
هی انگشتش میکردم کونشو میداد عقب حال میکرد رسیدم تو خونه رفتیم تو اتاق بی مقدمه شلوارمو کشیدم پایین چشش به کیرم که افتاد چشاش برق شد انگار بهترین هدیه رو بهش دادش زانو زد جلوم شروع به ساک زدن شد خیلی حرفه ای ساک میزد میک میزد با دست میمالید 2،3دقیقه ساک زد برام که گفتم بلند شو بزارم توش بلند شد لباساشو در اورد دراز کشید رو تخت بعد گفت بیا خودم میزارم توش برات کیرمو گرفت تنظیم کرد گفت اورم اروم بکن یکم کیرت کلفته منم اروم میکردم توش اه اوهش شرو شد من یکم تعجب کردم این انقدر داره اه اه میکنه با خودم میگفتم انگار دارم کس میکنم اینقدر حال داد بهم اه و اوهش
دیگه جا باز کرده بود منم داشتم سرعتمو میبردم بالا اونم بیشتر حال میکرد تلمبه میزدم هی بعد گفتم پوزیشنو عوض کنیم من خوابیدم گفتم بشین روش گفت چشم عشفم اومد نشست رو کیرم هی بالا پایین میشد صدای به هم خوردن بدنامون بهم کل اتاقو پر کرده بود بد همین جوری که کیرم تو کونش بود ازش یکم لب گرفتم یکم حال کنه همین هی بالا پایین میشد منم لباشو میخوردم که گفتم میخوام سگی بکنمت گفتم من سگتم عشقم بیا این کونو جر بده پاره کن واس خودته مدل سگی شد منم با حرفاش خیلی بیشتر حشری شدم یه ضرب کردم تو کونش خیلی تند تلمبه زدم اونم حال میکرد اه و اوه میکرد رو ابرا بود که گفت اومد بپاچ رو صورتم گفتم باشه بعدش چند تا تلمبه دیگه زدم دیدم داره میاد گفتم زانو بزن که داره میاد مثل فر بلند شد جلوم زانو زد منم کاندوم رو دراوردم با دستم یکم جق زدم که اومد همشو ریختم رو صورتش خالی دم بعد یه بوس کرد کیرمو کرد تو دهنش کل ابی که مونده بودو مکید گفت مرسی عشقم بلند د رفت دستشویی خودشو تر تمیز کرد منم رفتم یه نخ سیگار کشیدم لباسامو پوشید رفتم رسوندمش خیلی حال داد بهم ناموسن کون خوبی بود

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *