دوست پسر خانمم و سکس 3 نفره

0 views
0%

سلام امیدوارم همه خوب باشید این جریان عینه واقعیته اسم خانمم شادی هستش 32ساله سفید با سینه های سایز 80 خیلی داغ و حشریه و عاشق کیره اونم کیر سفتو کلفت و توی سکس دیوونه وار کس میده جریان از اینجا شروع میشه که یه روز به من گفت که یه دوست پسر داشته قبلا که الانم تلفنی باهاش صحبت میکنه و قبلا با هم سکس میکردند ازم پرسید دوست داری ببینیش و باهاش آشنا بشی منم که میدونستم دوست داره دوباره باهاش سکس کنه و هوسه کیرشو کرده و از طرفی هم خودم بدم نمیو مد که سکسشو با یکی دیگه ببینم قبول کردم و قرار شد که باد خوتمون شادی هم بلافاصله بهش زنگ زد و گفت که شب بیاد پیش ما و با خودش هم نوشیدنی بیاره و رفت حموم و حسابی بدنشو و کسشو تمیزو نرمو براق کرد و یه لباس باز پوشید ومنتظر حمید دوست پسرش شد حدود ساعت 8 شب حمید اومد و بعد از احوالپرسی وارد شد پسری بود خوشتیپ با موهای بلند و چشمای آبی و خوش سرو زبون حمیدو دعوت به نشستن کردم و شروع به صحبت کردیم شادی هم شروع به لوندی کرده بود پیکهای نوشیدنی رو آورد و کنار حمید روی کاناپه نشست بعد از کلی حرفو خندیدن متوجه شدم که دست شادی روی شونه حمید هستش و داره با گردنو سینش بازی میکنه شادی ازم خواست که یه فیلم سوپر بزارم منم بلند شدم و فیلم سوپر خیلی قشنگی را که داشتم گذاشتم و مشغول نگاه کردن و نوشیدن شدیمکم کم دست شادی روی سینه حمید میچرخید که منم با دیدن این صحنه ها کیرم حسابی سفت شده بود شادی به حمید گفت بلند کاناپه رو جا به جا کنیم و اونو چسبوندن به کاناپه ای که من روش نشسته بودم و بعد شادی اول دستشو روی کیر من گذاشت و شروع به مالوندن کیرم کرد و کیرمو از تو شلوارم در اورد و خم شد و اونو توی دهنش کردو مشغول لیسیدنو مکیدن شد یه مقدار که ساک زد بلند شد و گفت برم لباسمو عوض کنم و بیام وقتی بر گشت با یه پیرهنی که تا پایین شورتش بود و حسابی حشری کننده بود اومد نشست پیش من یعنی بین من و حمید و اول دوباره با کیر من بازی کرد و خوردش و بعد سریع برگشت و دستشو به سمت کیر حمید برد و اونو از توی شلوارش در اورد و شروع کرد به مالوندنش و افتاد به جونش و کیر کلفتو سفت حمیدو کرد دهنش و با ولع زیاد میک میزد همینطور که خم شده بود روی کیر حمید از پشت دیدم که زیر لباسش لخته و شورت نداره و کسش جلوی چشمای من بود منم شروع کردم دست کشیدن به کسش و مالوندنش و اونم دیوونه وار ساک میزد که برگشت به من کفت آرش بیا تا شادی کیرتو بخوره و به شادی گفت بخورششادی هم که وحشی شده بود با ولع کیرمو خورد که بعد حمید بهش گفت بسه دیگه حالا کیرمو ساک بزن که شادی بلافاصله کرد تو دهنش و همینطور که ساک میزد به حمید میگفت حمید منو ببر توی اتاق رو تخت منو بکن حمید خوابید روی کاناپه و از شادی خواست بشینه روی کیرش و اونم سریع به سمت کیره حمید رفتو نشست روش و تا ته کردش تو کسشو بالا پایین میکرد بعد شادی ازم خواست که کیرمو بکنم توی دهنش و منم کردم و توی دهنش تلمبه میزدم تا آبم اومد و همشو ریختم توی دهنش هر سه نفرمون کاملا لخت بودیم و دیدن این صحنه که شادی اینطوری کرده میشد منو دیوونه میکرد و لذت میبردمبعد شادی از روی کیر حمید بلند شد و کیرشو دوباره به دهن گرفت و میمکید و بعد دست حمیدو گرفتو بردش به سمت اتاق خواب و بلافاصله صدای ناله هاشو شنیدم و بعد از 2 دقیقه منو صدا کرد و منم رفتم دیدم روی کیر حمید بالا پایین میشه و میگه وای جووووووووون چه کیر سفتیه منم رفتم روی تخت که شادی ازم خواست سینه هاشو بخورم بعد از روی کیر بلند شو چرخید و لای پاهاشو واسه حمید باز کردو حمیدم رفت بین پاهاش و کیر کلفتو درازشو تا ته کرد تو کسش و به شدت تلمبه میزد و فقط صدای ناله های شادی فضای اتاقو پر کرده بود و منم کیرمو توی دهنش گذاشتم و همزمان از کسو دهن کردیمش وشادی هم پاهای سفیدشو دور کمر حمید حلقه کرده بود و کس میدادو با تموم وجود داشت از کیرش لذت میبرد صدای شالاپ شولوپ تلمبه زدن کیر حمید توی کس شادی منو حشری تر میکرد و لذت زیادی که شادی داشت میبر منو بیشتر حشری میکرد تا اینکه آب حمید همراه با تکونهای شدید بدنش بشدت توی کس شادی ریخته شد که شادی که از ریختن آب توی کسش همیشه لذت میبره شروع کرد بلند بلند میگفت جوووووون آبتو میخوام کسمو داغ میکنه حمید بریز بازم آب بده بهمآب کس شادی که همه کیر حمیدو خیس کرده بود حالت عجیبو تحریک کنندهاب به کیرش داده بودکه وقتی کشید بیرون منو بیشتر تحریک کرد و من خوابیدم بین پاهای شادی و کیرمو فرستادم تو کسش و ته کسش تلمبه میزدم که حمیدم کنار شادی خوابید و شروع کردن به خوردن لبای هم و منم مشغول کردن بودم تا اینکه آبم اومد و با فشار پاشیدم توی کسش بعد از روش بلند شدم و کنار حمید دراز کشیدم شادی هم بلند شو و کیر هر دوی مارو توی دست گرفت و کرد دهنش و به نوبت ساک میزد و باقیمانده آبمونو میمکید و میخوردو بعد موقه خوابیدن گفت که میخواد توب بغل حمید بخوابه که وقتی من خوابیدم هراز گاهی که بیدار میشدم میدیدم که اونا مشغوله کردن هستن حتی یکبار که چشممو باز کردم شادی دمرو روی شکم خوابیده بود و حمید روی کونش خوابیده بود داشت تلمبه مبزدو شادی هم ناله میکرد و التماس میکرد که سفت بکندش نمیدونم تا صبح چند بار شادی رو کرد ولی صبح که بیدار شدم دیدم که شادی زودتر بیدار شده و صبحونه رو آماده کرده و سر حاله ازش که پرسیدم جواب داد مگه میشه آدم شبش اینقدر لذت ببره صبح سر حال نباشه اونروز حمید پیش ما موند و چون روز جمعه بود وتعطیل تا فردا صبح که میخواستیم بریم سر کار پیش ما بود و اونروز چند بار دیگه حمید و شادی سکس کردن که منم اونروز 2 بار کردمش که شب هم حمید وشادی با هم رفتن حموم و باز هم از توی حموم صدای آخو اووخه و ناله شادی بلند بود و یه حاله حسابی هم توی حموم کردن و شب خوابیدیمو صبح هر کدوم سر کاره خودش رفت ولی بعد از اون شب دیگه شادی هر وقت میخواد زنگ یزنه به حمید و اونم میاد خونمون و فضای خونمون پر از شهوتو لذت میشه .امیدوارم از این ماجرا خوشتون اومده باشه و کیراتون هم لذت برده باشن و خانمها هم کساشون خیس شده باشه ولی بدونید که این جریان کاملا واقعی هستش و هیچ جایی واسه دروغ یا مطالبه اضافی نداره .نوشته‌ آرش

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *