دانلود

دو جنسه عزیز تو تری سام

0 views
0%

دو جنسه عزیز تو تری سام

سلام . قبل هر چی بگم داستان رو برام مهم نیست باور میخواین بکنید یا نه من فقط چیزی که بوده رو مینویسم.من 19 سالم بود با یه رفیقام که تازه دوس شده بودیم حرف میزدم قیافه بیبی فیسیم داشت همش میگفت کلی رو کرده منم میگفتم چرت میگه یه بار گفتم خو یکیو برام جور کن چند ماهی گذشت تا گفت بیا امشب ببرمت یه جا قولی که دادمت رو عملی کنم
گفتم باشه ولی بازم اولش میگفتم دروغ میگه
تا اینکه گفت یه جنده خونس میبرمت بکنی پولم از عابربانک گرفتم. تا اینکه رفتیم سر یه کوچه ای رفیقم گفت یه مرده میاد دم در میبرتت تو..
خیلی ترسیده بودم همش میگفتم نکنه پلیس بیاد بعد تازه تا مرده رو دیدم سلام کردم اومدیم برم تو فکر میکردم همش نکنه بجا اینکه من برم بکنم خودمو بکنن تا اینکه رفتیم بالا یه زن حدود 35 ساله با یه شلوارک و لباس مشکی حالت توری اومد گفت برو تو اتاق منم رفتم تا رفتم گفت پولا بده حالا یه ماجرایی سر چونه زدن قیمت بود که کار ندارم بعد گفت لخت شو منم خو همچنان ترسیده بودم لخت شدم ولی کیرم در حالت عادی بود و اصلا شق نشده بود چون ترسیده بودم گفت برو بخاب اونجا منم خوابیدم اونم شرتشو کند یه روغنی به کصش زد که نمیدونستم برا چیه اون موقع بعد کاندومی که خودم دنبالم برده بودمو دادم(خودشم داشت ولی از کاندوم خودم استفااده کردم) کشید رو کیرم ولی همچنان شق نشده بودم که شروع کرد به ساک زدن وسط ساک زدنش شق کردم بالاخره

خیلی حس خوبی بهم دست داد تالا کسی واسم نخورده بود
بعدکه خورد اومد گفت پاشو بکن گفتم خودت بشین روش اونم نشست رو کیرم کسش داغ بود اولین بار که بالا پایین رفت ابم اومد ولی حرفی نزدم اونم اینقدر گشاد که اصلا نفهمید! اونم همچنان داش رو کیرم تلمبه میرفت منم همچنان شق بودم تا اینکه چند دقیقه بعد بلند شد گفت پاشو داگی بکن
منم که ابم خو اومده بود یکم شل شده بود نمیرفت تو تا اینکه با دستم کردمش تو کسش کیرمو و تو کصش تلمبه زدم
داشتم میزدم که گفت اسپری زدی؟ گفتم نه چطور
اومد یه پوزیشن دیگه دوباره بشه که بکنمش تا اینکه کیرمو دید که ابش اومده گفت تو که اومدی و نزاش جنده خانم بکنمش دیگه:|:|
بعدم که گفت در بیار کاندوما بنداز اونور لباساتو بپوش و برو که منم انجام دادم اون یارو مرده هم دوباره تا دم در اومد دنبالم ببینه کسی نباشه تا برم و منم رفتم سوار ماشین رفیقم شدم و رفتیم با رفیقم

Date: December 10, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *