دانلود

دو جنسه همچین ساک میزنه دو تا کیر سیاه که نگو

0 views
0%

دو جنسه همچین ساک میزنه دو تا کیر سیاه که نگو

ی دختره ۲۲ ساله ای که هیچ تجربه ای از سکس نداشتم و هرشب خود ارضایی داشتم انقد هات و داغ بودم که حتی یادمه یبار ۳-۲ بار پشت سر هم ارضا شدم و ولی هنوزم تشنه تر از قبل …ولی هیچوقت به جنس مخالف فکر نمیکردم تا وقتی ازدواج کنم ولی غافل از اینکه آینده چه در انتظارم بود
ی روز که داشتم تو نت چرخ میزدم که دیدم ی درخواست از تانگو برام اومد بازش کردم ی پسر فوق العاده خوشتیپ و جذاب … بدون هیچ معطلی بهش جواب دادم همه چی داش به سرعت پیش میرفت که تا به خودم بیام دیدم باهاش قرار گذاشتم و رفتم سر قرار …تو ماشین بودیمو داشتیم از اینور و اونور حرف میزدیم که گفت من میخوام تو دوستی هر نیازی که داریم باهم رفع کنیم …منم اولش منظورشو نگرفتم چیه و زودی قبول کردم …بالاخره واس فردا ی قراری باهم گذاشتیم که بازم باهم باشیم وقتی رفتم پیشش گفت تو خیابون زشته کسی مارو ببینه بد میشه …کلید خونه پسرخالم که ایران نیس دس منه بریم اونجا باهم راحت باشیم منم خیلی راحت قبول کردم ..همین که رسیدیم اومد بغلم کردو گفت خسته اس بریم یکم چرت بزنیم همین که دراز کشیدیم منو محکم بغل کرد اروم شروع کرد از پشت نوازشم بده که کم کم داشتم داغ میشدم که یهو دیدم لباش رو لبمه و داره بوسشون میکنه اولش خواستم مقاومت کنم که دیدم هیچ نای ندارم واس تکون خوردن که ور همون حین دستشو برد داخل مانتومو داره واسم میمالونه انگار رو ابرا بودم انقد برام لذت بخش بود که حیفم میومد بهش بگم ولم کن دیگه لبامو ول کرد و رفت سراغ خوردن گوشام که احساس کردم ی اب داغ ریختن تو سرم وای خدا مگه میشه خوردن گوش انقد لذت داشته باشه تا بخودم بیام دیدم سینه هامو ریخته بیرون و داره میخورتشون منم همچنان در حال لذت بودم که دیدم ایندفعه میخواد شلوارمو دربیاره که ی جیغ زدمو گفتم دیگه این ن و اونم بدون هیچ اصراری ول کردو اومد بالاو تمام بدنمو با بوس نوازش کرد دور نافم رژه میرفت و انقد اروم شلوارمو تا چوچولم اورد پایین و یهو زبونشو گذاشت روش که کلا بی رمق شدمو هیچ مخالفتی نکردمو اونم شلوار شورتمو یجد کشید پایین و شروع کرد به خورد کوسم چه لذتی داش تاحالا اونقد که ارضا کرده بودم ی صدم این نبود که به ۳ نرسیده خالی شدم ولی اون ول نکرد و همچنان به خوردنش ادامه داد که تو اون حال ۴ ۵ بار خالی شدم یدفعه بلند شد و اشاره کرد منم واسش ساک بزنم راستش همیشه وقتی به خوردن کیر فکر میکردم عوقم میگرفت ولی نتونستم بگم ن و چشامو بستمو یواش به سرش نوک زدم کم کم بیشتر کردم تو دهنم وقتی دیگه همه جاش با اب دهن خودم خیس شده بود کامل کردم تو دهنمو براش ساک میزدم بعد خوابوند منو رو تختو کیرشو گذاشت لای کوسمو با چن بار حرکت جفتمون اینبار باهم خالی شدیم تو بغل هم دراز کشیدیم ی ۲ ۳ دیقه گذشت که ایندفعه من شروع کردم به نوازش کردنو ازش خواهش کردم بازم بهم لذت بده و ارضام کنه اونم برام سنگ تمومذاشتو نزدیک ۱۰ بار من خالی کردو خودشم ۲ بار ابش اومد …..
با این که تجربه خوبی بود ولی کاش هیچوقت برام اتفاق نمیوفتاد …چون این لذتای لحظه ای هیچوقت جای لذت پاک و دس نخورده بودنو نمیده … با اینکه بعد اون دیگه ترفتم سراغ اینکارا ولی هنوزم که هنوزه از خودم چندشم میشه
کاشکی بخاطر ی لذت کوتاه مدت …ارامش بلند مدت خودمونو خراب نکنیم.

 

Date: December 2, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *