دکتر ترک اعتیاد

0 views
0%

همجنسگرا همجنسبازی نیست …( خاطره ای از امیر از تهران )دکتر سوال و من هم جواب تا رسیدم به اینکه حس میکنم روی دفعات نوع سکسم تاثیر گذاشته دکتر پیمان خیلی سن داشت چهل یا چهل دو سال خوش اندام و خوش پوش و نوعی حس بخصوصی بادیدنش درخودم دیدم و حس راحتی داشتم و میگفتیم و گاهی هم لبخند بود تا رسیدیم به نوع سکس و من با حالتی جدی رو به دکتر گفتم که من همجنسگرا هستم و حس میکنم نوع طبع من در حال تغیر هست من خیلی به ندرت مفعول بودم اما در طول این دوسال فقط مفعول بودم طوری که حس فاعل بودن ندارم و دکتر کمی حرف زد و گفت یک پایپ و مقداری جنس داد و گفت اتاق کناری برو و بشین و پنجره رو باز کن درب رو از تو ببند بکش حال تو رو ببینم تا بتونم کمک کنم برای ترک و نیم ساعت بعد دکتر درب که زد من اوج بودم و میل به مقدار مانده تو پایپ رو هم نداشتم و سیگار هم کشیده و رویاهای سکسی تو سرم میچرخیدن و دکتر پایپ و فندک و باقی جنس رو گرفت و من تشنه بودم آب سردکن یک لیوان خوردم و تعجب کردم منشی دکتر پشت میزش نبود و دکتر پشت میزش نبود بلکه به میزش لم داده و باسنش رو تیزی میز چسبونده بود و منتظر من و من درب روبستم دکتر پرسید چطوری گفتم الان تو فضا کردی مارو حالا چطور بیام رو زمین دکتر خنده ای کرد گفت هنوز نکردم تو فضا و خودت میایی رو زمین و تنها باید اعتماد کنی و انتخاب من رو فقط طبابت بدونی شاید شباهتی به نوع دیگران نباشه ولی الان من یک مرد فاعل هستم که میخواد با تو سکس کنه و تو برای راضی کردن و تشویق کردن به سکس باید براش ساک بزنی ببینم چه اندازه کارتو بلدی که تاثیر کارت رو باید دید من کیرشو از بین زیپ انداخت بیرون رو کمی بازی دادم و بعد داخل دهانم بردم و دکی ایستاده بود و گاهی با لذت و آه وای که میگفت متوجه میشدم حال میکنه و کیرش اندازه مال خودم بود مال من کلفت تر بود و اون کمی درازتر بود خسته شدم گفت لخت شو که میخوام چنان سکسی برم برات که یادت بمونه و کاندوم روی کیرش کشید با کرمی سوراخمو و روی کاندوم رو چرب کرد و سرشو روی سوراخم گذاشت و فشار داد … چند مدل و چندین حالت های مختلف و مدل آخری که روی میزش لب آن پاهامو رو سرشونه ها و ایستاده و داشت میکرد خدایی فولاد بود کمرش چون من از درد و گرفتگی باسنم تحمل کیرش برام شده بود سخت و هرجلو و عقب دردش بیشتر میشد و با اینکه میدونست درد دارم و از گرفتگی یا خستگی باسنم هست کارشو ادامه میداد چون حالش به همین چیزا بود که یکی درد بکشه و یکی حال ببره و کارم به جایی رسید که درد و ناله کردن هام تشنه تر کرده بود و انگار داشتم از تشنگی میسوزم و تحمل نمیشد کرد چند بار گفتم تشنمه آب آب میخوام دکتر تو حین تلمبه گفت آب میخوای تشنه هستی گفتم آره آآآآآآآآآآآآآآآآب میخوام دکی کیرشو درآورد گفت بیا پایین کاندوم رو برداشت کیرشو فکر کردم باید ساک بزنم تا آبش بیاد اما تا زبونمو گرفتم بیرون و سرش با دهنم تنها دوسه سانت فاصله بود و زبونم به سرش میرید که با فشاری زیاد آبش پاشید تو حلقم و دوباره و سومی رو زبونم و کردم سرشو تو دهنم و خوشم آمده بود از کیر و کردن دکی و آبشو قورت دادم و گفت کونت تمیز بود خیلی حال کردم و یک نخ از سیگارهامو برداشت و کشید و هردو هنوز لخت بودیم و گفت پنجشنبه بیا خونم میتونی هیچ چیزی نزن میخوام شرایط عادی تو ببینم تو سکس … * * * خلاصه اینکه پنجشنبه دوبار سکس کردیم و الان هم ترک کردم نمیدونم دکی رو باید پیش کی برم ترکش کنم …نوشته امیر

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *