دیدن سکس مادرم

0 views
0%

سلام این داستان اصلا سکسی نیس صرفا جهت کمک کردنهلدفا فقط کمکم کنین نه این که فحش بدین داستان از اینجا شروع میشه که مادرم با همکارش تو تلگرام چت میکردن بعد یه مدت لو میره قضیه و پدرم بشدت عصبی میشه (بابام خیلی مذهبیه) و بعد یک ماه مادرم دوباره شروع میکنه و من میفهمم (هنوز به کسی نگفتم) من با خودم میگفتم که این یک چت بیشتر نیس چون نمیخوام کارشون به طلاق برسه یکم بریم جلوترچند روز پیش مامانبزرگم با پدر بزرگم رفتن مکه حج واجب (خونشون دو طبقه اس و طبقه ی پایین خالم زندگی میکنه و یه حیاط داره که توش دو تا درخت میوه اس) چند روز پیش خالم به ما زنگ زد که بیاین میوه هارو بچینیم (من چون کلاس داشتم نمیتونستم بیام) به مادرم گفتم گف باشه (بابام پرستاره) روز چهار شنبه بود با دوستم میخواستیم بریم کلاس (ار قضا اونروز پدرم شیفت عصر بود) رفتم جا خونه ی دوستم که یه میلان از خونه ی خاله و پدر بزرگم بالا تره رفتم در زدم سلام امیر بیا بریم کلاس +کلاس؟ مگه نمیدونی کلاس تعطیل شده؟ اه واقعا (کار خدابوده) ممنون خدافظگفتم برم خونه پدر بزرگم کونم پاره میشه برم خونه رفتم خونه پدر بزرگم داداشمو دیدم بهش گفتم مادر کو؟ گفت یکی بهش زنگ زد گفت بیا اداره (مامانم کارمنده) مادر رفته خونه تا پرونده ها رو برداره. میدونستم دروغه رفتم خونه (از خونه پدر بزرگم تا خونه ی خودمون حدود 2 کیلومتر بیشتر نیس) رسیدم خونه کلید انداختم اومد بالا یه صدا ی اه اه خفیف میاد اروم کلید خونه رو انداختم رفتم تو دیدم در اتاق مادر پدرم نیم بازه و صدا اه اه و تلنبه میا ارم رفتم نگاه کردم دیدم یه مرد غریبه زیر مامانمه (فکر کنم همون همکار بود) سریع گوشیمو در اوردم فیلم گرفتم و اعصاب خورد شد پنج دیقه فیلم گرفتم بعد قطع کردم بعد دیدم صدای تلنبه ها داره بیشتر میشه و مرده یه اه گفت ابشو خالی کرد سریع رفتم از خونه زدم بیرون اعصاب خورد بود تو راه داشتم گریه زاری میکردم هنوز فیلم رو دارم ولی به کسی نشون ندادم و نگفتم به جز شما دوستانممنون بخاطر خوندنتون لدفا راهنمایی کنین نوشته ؟

Date: July 16, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *