دید زدن ممه همسایه

0 views
0%

سلام داستان مربوط به سال 88.87 میشههمسایه دیوار به دیوار ما ی آپارتمان شخصی بود که ی خونه قدیمی تک طبقه داشت که اونجا ی خانم و شوهر زندگی میکردن که ماشالله خانم مثل دستگاه جوجه کشی بچه میزایید از پنجره خونه ما کامل داخل خونه اونا دیده میشد به خاطر فاصله کم و نزدیکی به شرطی که پرده ها باز باشن.دی ماه بود منم درگیر درس خوندن که برای استراحت پاشدم میوه بخورم که سرمو از پنجره که بیرون بردم با صحنه ای رو به رو شدم که انتظارشو نداشتمخانم همسایه رو مبل نشسته دو تا سینه خوشکل و سفید با نوک صورتی بیرون داره به بچه شیر میدهاز شانس خوب من بچه اون قدر گرسنه بود که 30 دقیقه داشتم فقط دیدم میزدمکیرم اونقد شق کرده بود که عین خیالم نبود خواهرم تو اتاقشو کیرمو گرفته بودم دستم و باهاش ور میرفتم به تصویر 4K راضی نشدم و رفتم دوربین از اتاق آوردم خیلی مراقب بودم چون از خونه اونا هم پنجره ما کامل تو دید بودلای پنجره 15 سانت وا کردم دوربین گذاشتم بینش و شروع کردم به جق زدننمیدونم اون وسط که سرم گرم بود خواهرم منو دیده بود یا نه که واسه اتمام کار رفتم جقمو نهایی کنم دستشویی که برگشتم دیدم خواهرم داره بهم چپ چپ نگاه میکنه و اینکه وقتی از پنجره نگاه کردم دیدم پرده خونه رو کشیدن.نمیدونم خانم همسایه آگاهانه این کارو کرده بود جلو پنجره لخت بشینه یا نه ولی حسابی روز منو ساخت .نوشته بینگو

Date: December 13, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *