راننده آژانس و فرزانه

0 views
0%

سلام محمد هستم بچه شرق تهران 25 سال سن راننده آژانس مختصر میگم الاف نشید اولین داستان که تو سایت داستان سکسی مینیویسم خواهشن فهش ندید خایشو داشته باشید ننیویسید فحش .بگزریم یه روز بارونی یه خانم به نام فرزانه رو سوار کردم ببرمش نیاوران اقا تورا زبون ریختم ببینم این بیوس یا نه دیدم بله 6 ماه طلاق گرفته بیوس اندام فرزانه 175 قد سینه 75 باسن توبر اقا و خانمی که شما باشید مخ زدمه شمارمو دادم کسکش رفت که زنگ بزنه . 1 ماهی گذشت تا یه شب تو خونه بودم دیدم تلفن زنگ خورد ازانس بود گفت برو به این ادرس می خواد بره نازی اباد تا ادرسو گفت 2 زاریم افتاد فرزانس رفتم سوارش کردم تا 15 دقیقه داش با دوستش حرف میزد که بیا خونه ابجیم شوهرش شب کاره بچه هاشم خوابم با ابجیم میگیم و می خندیم دوستش دختر بود دختره گفت نمی تونم بیام کار دارم تلفن قطع کرد بهش گفتم مارو اوسکل کردی چرا زنگ نزدی 1000تا کسو کس و شعر گفت که نشد گفتم من قلیون عقب ماشین همیشه هست بریم با خواهرت خونشون قلیون بکشیم گفت بزار زنگ بزنم ببینم قبول میکنه زنگ زد خواهر گفت بیا دمه در تو بیا بالا بزار بچه ها بخوابن بعد محمد بیاد بالا یه یروب وایسادم دمه در بعد ز زد گفت بیا بالا رفتم ابجی نگو کس کس کس حیف حیف متهل بود قلیونو کشیدیم خواهره یه دفه زد کاناله سکس منو میگی گفتم یه سکس دو نفره افتادم ولی اون شوهر داره یه دفه گفت بی جنبه نباشیدا همین جوری زدم ببینیم تا ابجیش رفت تو اشبزخونه من سری یه لب از فرزانه گرفتم فرزانه گفت حول نباش الان بریودم بزار 4 روز دیگه تموم میشه بیا خونمون اونشب گذشت تا بنجشنبه فرا رسید بهم زنگیدو گفت بیا ولی ساعت 10 بیا کسی نبینت منم 2 تا مشروب گرفتم ساعت 10 رفتم زنگو زدم رفتم بالا…. اومد جلو در با یه تاب شلوار چه کسی شده بود یه لب گرفتمو رفتیم تو مشروب بخوریم مشروبو که میریختم واسه اون سنگین واسه خودم ته تو هین مشروب خوردن بهش گفتم چه سینه هایی نازی داری از رو تاب خیلی نازه یه دفه تابشو کند منم سریع از رو سوتین یه بوس کردم گفت می خوای سکس کنیم بعد دوباره مشروب بزنیم گفتم اره رفت که متکا بیاره من شلوارمو در اوردم تا اومد گفت حاضری عزیزم گفتم می خوام فقط یه جور ارضات کنم که تا اخر عمرت منو از ییاد نبری گفت ببینم تعریف کنیم شروع کردیم لب گرفتن به مدت 10 دقیقه بدش سوتینو باز کردم جوری سینشو میک میزدمو می خوردم که اون بالا ها بود شلوارشو خودش کند از سینه اومد باین تا به کسش رسیدم روناشو اول خوردم بعد از روشرت کسشو خوردم بعد شرتشو در اوردم چوچولکشو با زبونم بازی می دادم زبونمو می کردم تو کسش در میوردم حال می کردا یه بار ابش اومد تو اون حالت باشدم فهمید نوبت اونه کسکش می گفت ساک نمی خانمم گفتم منم نمی کنم داشتم لباس می بوشیدم گفت باشه قهر نکن بیا یه 5 دقیقه ساک زد گفت محمد بسه فقط بیا بکن حالم بده منم اوفتادم روش شرو ع کردم تلمبه زدن منم کلن ابم دیر میاد 3 بار ابشو اوردم مدلهای مختلف می کردم سگی قنبلی … گفت ابت بس کی میاد گفتم داره میاد کجا بریزم گفت بریز رو سینه هام گفتم قدیمیه سریع دهنتو باز کن اونم باز کرد نمیدونم چرا مخالفت نکرد ریختم تو دهنش ابمو همشو خورد تا سکسمون تموم شد گفت تو اخرشی تو سکس گفتم چاکرتم یه دفه گوشکوبش زنگ خورد گفت باید بری گفتم کجا می خام یه راند دیگه بریم گفت نه برادرم از شهرستان اومده داره میاد منم تیز رفتم از اون روز تا حالا گوشیمو جواب نمیده یه بار جواب داد گفت یه مشکل دارم حل بشه میزنگم جنده لاشی خانم فقط می خواست بده فکر میکنم شوهرش بوده ولی قسم خورد که طلاق گرفته حتی تو مستیم ازش برسیدم میگن مستیو راستی گفت طلاق گرفتم الان تو تهران اینطوری شده دخترا تا دوست میشن سکس میکنی به جای اینکه بسرا ببیچونن دخترا میبیچونن میرن بعضی از زنا هم میدن به خاطره اینکه شوهره نمیکنتس یا شوهر معتاده مرسی که خاطرهمو خوندید اگه دوست داشتید سکسهای زیادی داشتم واستون بنویسم بدرود عزیزانم نظر یادت نره نوشته محمد

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *