راهپیمایی ۲۲ بهمن و کون دخترعمو

0 views
0%

متن خاطره سلام بر برابچه های سایت داستان سکسی خاطره ای که میخوام براتون تعریف کنم برمیگرده به بیست و دو بهمن روز راهپیمایی بود من با رفیقا اومدیم سمت دخترا اونوقت راهپیمایی تموم شده بود رو گوشیم یه اس ام اس اومد که دختر داییم بود گفته بود جلو شهرداری وایسادم پام درد میکنه نمیتونم راه برم خلاصه ما گفتیم چشم اینم بگم من با مریم خانوم یعنی دختر داییم همکلاسی هستیم و با هم خیلی راحتیم خلاصه موتور رو از جلو بانک که پارک کرده بودم و رفته بودم راهپیمایی خلاصه سرتون رو درد نیارم موتور رو برداشتیم و رفتیم که جلو شهرداری وایسادم دیدم تنها نیست با سه تا دختر دیگه وایساده دست تکون داد بیا اینطرف منم دور زدم رفتم جلو شهرداری همشون هم خشگل بودم به مریم گفتم که چرا نگفتی با ماشین بیام دنبالتون رفیقاتم برسونم که گفت من فکر کردم با ماشین اومدی از خونه گفتم نه حالا میرم ماشین میارم میارم میام خلاصه ماشین رو ورداشتیم یه ترانه توپ هم گذاشتم اومدم پیششون مریم جلو نشست بقیه عقب خلاصه تک تک رو رسوندم به مریم گفتم بریم دور برنیم چون دیگه ماشین کمتر میاد دستم خلاصه نمیدونستم سر بحث رو باز کنم که خودش باز کرد گفت که چندتا دوست دختر هات رو از کون کردی من با تعجب گفتم من که بیشتر از یکی ندارم که گفت آره جون خودت گفتم عکس دوس دخترم رو هم دارم گوشی رو دادم دستش که دیدم داره میچرخه تو سکس ها دست گذاشتم رو پاش یکم مالش دادم و رفتم صحرا یه جایی توقف کردم که گفت چرا وایسادی گفتم میخوام عکسا رو نشونت بدم خلاصه چندتا نشونش دادم و دست کشیدم رو پاهاش خلاصه همینجور پیش رفتم و گردن و لباش رو خوردم رفتیم رو صندلی عقب لخت کردم و روسریش رو برداشتم و مانتو کامل باز کردم شلوارش هم در آوردم خیلی سفید بود یه سوتین با یه شرت هم پاش بود منم شرتش رو در آوردم با سوتین و افتادم به جون سینه هاش اونقدر خوردم که گفت منو جرر بده منو بکن خلاصه اومدم بزارم تو کسش که خیلی سریع دست گذاشت گفتم چیه چته گفت احمق پرده دارم گفتم باشه میرارم عقب گفت درد داره گفتم اولش آره بعد خول میشه خلاصه باز میخواستم بزارم دم سوراخش کیرم رو گرفت و پاشد گفتم چته گفت میخوام ساک بزنم گفتم بزن خلاصه ساک که زد گذاشتم وم سوراخش ول دادم نرفت هر چی زور زدم نرفت بیشتر خیسش کردم تا گذاشتمش دم سوراخ یه زور کوچک کیر هفده سانتی رو وارد کردم تا ته جیغ خیلی بلندی زد خلاصه نگه داشتم جا باز کنه ده تا تلنبه زدم که آبم اومد با فشار خالی کردم که فهمیدم به لرزش افتاده اونم با من ارضا شده بود نمیدونستم چرا زود آبم اومده فک کنم بخاطر اینکه اولین سکسم بوده اینجوری شده خلاصه لباسامونو پوشیدیم و رسوندمش خونه بعد از اون سکس نداشتم در طول این دو سه روزی که گذشته خلاصه اگه نظر بدین دومین سکسی که باهاش بکنم در اولین فرصت میزارم ببخشید اگه طولانی شد فعلا باینوشته محمد

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *