ساعت ۶ عصر

914
Share
Copy the link

سلام این دومین داستانی که میخوام براتون بنویسم .اسمم اتناس ۳۲ ساله و متاهل .از همون روزای اول ازدواج از پسر خاله مردم خوشم اومد .سعید پسری خوش تیپ ، شوخ طبع و فوق العاده حشری بود .بارها دیده بودم وقتی با کمی نازو عشوه حرف میزنم چه جور شق میکنه .منم حس خوبی داشتم که اونو با حرف زدن دارم حشری میکنم .چندسال قبل رابطه مون به طور مخفیانه از طریق وایبر پا گرفت و باهم سکس چت میکر دیم .اینم بگم که هم امیر و هم ما یه دختر داشتیم که بهانه خوبی برای بیشتر رفت و امد کردن بودن .تقریبا هفته ای سه بار باهم بودیم وامیر از همین فرصتا برای انگولک کردن دریغ نمیکرد .تا اینکه یه روز خانمش با مامانش رفتن مسافرت و امیر با وجود خالی بودن خونه قرار گذاشت برم اونجا .ساعت ۶ عصر دخترم کلاس داشت بردم گذاشتمش کلاس و رفتم خونه امیر .وقتی امیر یه دست لباس زیر مشکی پوشیده بود و یه لیوان شیر موز اورد باشیرینی نون خامه ای .از من خواست مانتو شالمو در بیارم و اومد کنارم نشست منم بدن سفید تپلی دارم با ممه ۸۵ که یه ست قرمز پوشیده بودم و خلخال به پا داشتم با یه تاپ سفید و شلوار جین .میدونستم صدای خلخال بیشتر حشریش میکنه به بهانه برداشتن گوشیم رفتم یکم راه رفتم و قری به باسنم دادم که پرید و منو برد رو تخت .به سرعت لباشو رو لبام گذاشت و ماهرانه خورد .منم که حسابی حشریم همراهیش کردم . کیرش حسابی شق شده بود دوست داشتم زودتر جرم بده . با زبونش گوشامو دگردنمو لیس میزد دستشم گذدشته بود رو کوسم و کم کم اومد پدر و رفت زیر تاپمو و دستشو به ممه هام میخواست بزنه که سوتین و تاپم مانع خوب لیسیدنش می شد .سریع تاپو در اوردو با دیدن ممه هام بیشتر از قبل حشری شد و انگار عمری ممه ندیده شروع کرد به لیس زدن و بازی کردن با سرش .منم که حسابی حشری شده بودم و کیرشو از رو شورتش ماساژ دادم .شلوارمو سریع کشید پاییین و رفت سراغ کسم منم میگفتم کیرمیخوام مدل ۶۹ خوابیدیم مشغول خوردن شدیم مردم از خوردن کسم بدش میاد ولی امیر زبونشو توهم میکرد .یه دفع گفت میخواد بیاد منم که حسابی داشتم حال میکردم گفتم بزار بیاد ولی چندتا لیس محکم به کسم زد و من ارضا شدم وقتی ارصا شدم کیرشو در اورد و ابش کل صورت و گردنم پر کرد.زود با دستمال تمیز کرد کو گفتم اگه تو کسم میریخت یه ۷ قاو فک کنم میشد و هر دو خندیدیم .بعد صورتمو شستم و گفتم برم نزاشت و گفت هنو تو نرفته واستا .منم که خیلی بهم خوش گذشته بود قبول کردم .یه فیلم تو تلویزیون اتاق پخش کرد و خواست برم شیرموزا رو هم بیارم وقتی اومدم دیدم لخت لخت رو تخت دراز کشیده و بعلشو باز کرده برم تو بغلش فیلم خیلی قشنگ بود شاید چون تو بعل امیر بودم اینقدر حال میداد.من نتونستم چیزی بخورم اون هر دو شیر موز و خورد گفت لازمه برام و کم کم مرحله دوم شروع شد تو فیلمه دختر رفت رو کیر پسر نشست ازم خواست برم قبلش باز لیسیده بود و منم براش ساک زده بودم ولی کم چون هدفش جر دادنم بود برا دست احتیاط یه کاپوت سیاه کشید رو کیرش و یواش یواش داد بره تو من نمیزاشتم درازم کرد و اومد روم و اول یواش یواش سرشو سر داد تو بعدم یواش یواش تلمبه میزد من اولش از درد فقط جیغ میزدم اونم میگفت جووووووون دارم اتنا عشقمو جر میدم جوووون جیغ بزن منم داشت بهم خوش میگذشت بیشتر حشریش کردم و میگفتم جرم بده امیرم جر بده کیرت مال من .محکم تلمبه زد تا ابش اومد فک کنم یه نیم ساعتی طول کشید .منم ارضا شده بودم چند بار .بعدش از کونم میخواس بکنه ولی نه خودش نایی داشت نه من و باید میرفتم دنبال دخترم .بعد اونم چند بار دیگه با امیر بودم خواستین براتون میگم .مخصوصا وقتی قرص خورده بودو کونم جر داد.نوشته اتنا

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *