ساک زدن زوری من برای پسر چاق

0 views
0%

سلام من حمیدم 22 سالمه قد 190 وزن 70 رنگ پوست سفید و مفعولم.این داستان که نوشتم خیلی چیز شاخی نیس ولی حقیقته و برمیگرده ب سال سوم راهنمایی.ی دوست داشتم اسمش پژمان بود اونا روستاشون نزدیک خونمون بود.اونسال پژمان موتور خریده بود همش باهم میرفتیم روستاشون.این روستا ی جاده خاکی هم مجزا از راه اسفالته هم داشت.یدفه پژمان گفت از راه خاکی برگردیم خونه منم قبول کردم نشستم پشتش.یادم نیس رو موتور سر چی بحث میکردیم ک من ب پژمان گفتم بیا کیرمو بخور اونم گفت کو بیار تا بخورم خلاصه زدیم بقل جاده و گفتیم بریم پشت فلان خاکریز بکشم پایین بخوری سر کل کل بازی همینطور ک داشتیم میرفتیم پشت خاکریز یه موتوری ک یه پسر چاقو گنده نشسته بود روش از اون جاده خاکی رد شدو مارو دید ولی رفت نایستاد.ماهم رفتیم پشت خاکریز.کشیدم پایین پژمانم نشست جلومو کیرمو گذاشت دهنش ولی کیرم خاب بود.مشغول بلند کردن کیرم بودیم ک اون موتوری بالا سرمون در اومد هم روستایی پژمان بود. 8_9 سال بزرگتر از ما بود.شروع کرد ب پژمان خفت بده ک خاک تو سرت تو خاک روستا واس غریبه ساک میزنی؟پژمانم خشک شده بود.منم شروع کردم ب التماس کردن ک ولمون کنه اونم گفت باید کونت بزارمو واسم ساک بزنی.هرکاری کرد شلوارمو نکشیدم پایین ولی گفتم واست ساک میزنم.اونم قبول کردو کشید پایین ی کیر سیاه کلفت ک ک بلند بود ی کم مایل ب بالا بود.دوتا تخم درشتو گنده هم زیر کیر سیاهش بود.کلی هم پشم فر خورده دورو برش اول گفت تخمامو بلیس.منم زبون در اوردم تا زدم ب تخمش انگار ی نمکدون نمک رو زبونم خالی کردن.از بس عرق کرده بود مزه شور داشتو بوی عرقش خفم کرد.بدم اومد سرمو کشیدم عقب ک یهو زد تو گوشمو کیرشو محکم کرد تو دهنم.شروع کرد تلمبه بزنه.گاهی دندونام میخورد ب کیرش هی میگفت دندون نزن.ولی انقد کلفت بود ک خوش میخورد ب دندونام.هربار اینجوری میشد یکی محکم میزد تو سرم.بعدش ارومش کردو گفت خودت عقب جلو کن.گفت دندون نزن زبونتم قشنگ بکش زیرش.منم هرچی میگفت گوش میکردم.بعد دوباره گفت تخمامو بلیس مادرجنده بش گفتم فحش نده ی چک محکم زد تو گوشم بعد گفت خفه شو کیرم تو کسو کون خار مادرت.تو ساکتو بزن مادرکونی.منم اشک تو چشام جمع شده بود و تخماشو با اون عرقو اون پشماش لیس میزدم.بعد یهو سرمو گرفت کیرشو کرد تو دهنمو فشار داد تو اما دیگه دهنم جا نداشتو گلوم و فکم درد گرفته بود نیم ساعت بود واسش ساک میزدم.هنوز 5_6 سانت کیرش بیرون بود ک بهم گفت دهنتو باز کن زبونتو بده بیرون تا اینکارو کردم بقیه کیرشو تا ته کرد تو دهنم.با کیرش دهنمو داشت میگایید نفس نمیتونستم بکشم چند ثانیه همینجوری کیرش تو حلقم بودو دستشم نمیزاشت سرمو عقب بکشم.چشام ی لحظه سیاه شد گفتم خفه شدم مردم ک یهو کیرشو در اورد سریع دوتا چک زد تو گوشم دوباره کرد تو دهنمو تند تند تلمبه زدو ابشو ریخت تو دهنم بهم گفت قورت بده.منم اینکارو کردم.خیلی تلخو بد مزه بود.اخرشم شمارمونو گرفت گفت باید نفری 20 تومن بدید تا لو ندمتون.ماهم 20 دادیم هردومون ولی بازم رفت لو داد مارو.ببخشید اگه بد بود.همه فحشاتونم مال مننوشته obikoon

Date: February 28, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *