سجاد و دخترعموی سکسی

0 views
0%

اول از خودم بگم اسمم سجاده قدم 180 وزن 75 سن 18 و تازه فارغ شدم یه خانواده معمولی هم داریم نه مذهبی نه خیلی پولدار خودم یه پسری ام با لباس های شیک و ساده و خیلی جذاب که هر دختری که منو میبینه یه جوری میخواد جلب توجه کنه. دختر داییم اسمش مینا و دختر خوشگل و جذابیه که ادم سریع جذبش میشه و هیچوقت با کسی زیاد گرم نمیگیره سینه های خیلی نرمالی داره کسش هم متوسطه من از خیلی وقت ها پیش قبل از این که فارغ شم باهاش دوست بودم و هر وقت میدیدمش ادرنالین ترشح میکردم و کیرم تیر اهن مشد اون هم متوجه این رفتار هام شده بود و میخواست یه جوری بهم بفهمونه که من میدونم حست به من چیه .مینا و دختر داییم با هم خیلی جورن ما با خوانواده خونه داییم بودیم که فهمیدم مینا فردا میاد اینجا به همین خاطر با هر بد بختی شده والدینم اجازه دادن اونجا بخوابم فردا ظهر شد و ادر اومد اونجا من هیچ کاری نمیتونستم بکنم چون وقتی طرفش میرفتم تخمام میومد تو دهنم . یه چند تا نفس عمیق کشیدم و اماده شدم برم بهش بگم میخام بکنمش که دیدم با دخ داییم رفتم پایین گفتم کجا میرید که گفت همسایه اش نظری میده میریم بگیریمش من هم از خدا خواستمو رفتم (راستی اینو بگم دخ داییم از رابطه منو مینا خبر داشت) من دم در خونه همسایشون وایسادم و وقتی مینا اشو گرفت اومدم ازش بگیرم که دیدم اصلا تحویلم نگرفت به خودم گفتم به خاطر همین کارت باید بکنمت رفتم تو اسانسور مینا هم اومد دخ داییم میخواست بیاد که دید ما دو تا داخلیم بهش یه اشاره کردم فهمید قضیه چیه . تو اسانسور سریع از پشت بغلش کردم که ببوسمش که دیدم خودش پیشقدم شد . بعد اش خوردن همه خوابیدن ولی ما دو تا با دخ داییم بیدار بودیم من خواستم به یه بهونه ای برم بیرون که دخ داییم نفهمه .گفتم من میرم در مغازه ببینم چی دارن که مینا گفت من میام باید بقیهول مردرو بدم که ازم طلبکاره . تا درو بستم با لب بازی و ملوسی کیرمو شق کرد سر ظهزر بود و هیچ جایی خلوت تر از پارکینگ نبود بردمش اونجا و ازش لب گرفتم و زیپ ماتوشو کشیدمو سینه هاشو مالیدمو خوردم که دیدم ارضا شد خودشو جم و جور کرد و میخواست بره دستشو گرفتم گفتم پس من چی یه خنده ای کرد و ازم لب گرفت و با دست کیرمو میمالید داشت کیرمو میمالید که سریع رفتم پشتشو شلوار خودمو دراوردم و مالیدم لای رونش که دیدم خودش شلوارشو کشید پایین و از پشت کیرمو لای کونش میمالید بهش گفتم باکره ایگفت اره من هم سریع یه تف زدم سر کیرم . گفت اهههههه چرا کثافت کاری در میاری گفتم تف نزنم دردت میگیره ها گفت کیرتو پاک کن تو چه کار داری من کاری میکنم دردم نیاد کرمو با شرتش که در اورده بود پاک کردم که دیدم بر گشت و کیرمو کرد تو دهنش 2 دقیه ای خورد واسم که دیدم ابم داره میاد برگردوندمش کیرم کردم تو کونش یه اهههههههههههههههههه بلند کشید و بازم دوباره ارضه شد و کسش خیس اب شد با این کارش ابم داشت میومد . کیرمو در اوردم که ابمو بریزم رو کونش که زودی بر گشت و سر کیرمو کرد تو دهنشو تخمامو میمالید . من تا حالا دختر به ای حشری ندیده بودم . زود بلند شدو لباساشو پوشیدو یه بوس کوچیک ازم گرفتو رفت منم 1 دقیقه بعدش اومدم تا دخ داییم شک نکنه مینا هم هیچی به روش نیاورد که اصلا چیزی شدهبعد از اون سکس تا الان دیگه باهاش سکس نداشتم ولی اول سال که رفتیم خونشون عید دیدنی کشوندمش کنارو گفتم . من اولین بوس سال 92 رو از تو میخام ولی همینطور که داشتم حرف میزدم لباشو گذاشت رو لبامو یه نیشخند شهوت انگیز بهم زدخدا این دفعه رو بخیر کنه النم که فصل امتحاناست بهم گفت هفته بعد که امتحان داریم میام خونتون که هم بهم فیزیک یاد بدی هم کتابایی که میخوامو ازت بگیرماین بود سکس عشقی شهوتی منو مینا جوون

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *