سحر, کس فسقلی

0 views
0%

سلام به همه عاشقان سکس وبچه های سکسی سایتمنو رفیق های فابریک مصی صدا مکننخاطره ۱۰۰واقعی وارزو میکنم قسمت همه عاشقان سکس بشهجریان از پارسال شروع شد مغازه بودم ی مشتری خانم اومد شروع کرد سوال پرسیدن ازم در مورد ماهواره وقیمتشکه تو این فاصله چشمم به کیفش اوفتاد سیگار دیدم تو کیفش نمیدونم چرا سیگار توکیف خانم میبینم فکر میکنم اهل حاله .خلاصه حرفهاش تموم شد رفت من متوجه نشدم کی کارت مغازه رو برداشت شب بهم ی اس جک سکسی داد بعدشم خودشو معرفی کردبه قدری شهوات داشت هموم شب کار به اس سکسی کشید باز داشت شروع میشد کس حاظر اماده و بی مکانیه من خیلی سخته کس هر شب کیر بخاد تو جانداشته باشی بعدچندماه اس بازی لب بازی تو ماشین تو پارک بلاخره مکان ردیف کردم عروسی بود تو کونم سحر سرویس مدرسه بود قرار شد بعد سرویس بیاد خونه دوستم که حدودا ساعت ۸صبح میشد کس سر صبح هم عالمی داره خودمو اماده کرده بودم ساعت ۷رفتم خونه دوستم دوش گرفتهقرص ویگرا خورده سفید کاری کرده بودم ۲تا ترامادول زده بودم میخاستم شخم بزنمش بلاخره اومدی راست بردمش تو اطاق بهش گفته بودم بقیه کارا بامن خودم از مانتو شروع کردم شلوار سفید تنگش با ی شورت سوتین بغلم نشت جفتمون دیونه سکس بودیم خابوندمش رو تخت لب تو لب شدیم دستمو کردم تو شرت تنگ مشکیش لب با کس مالی شروع شد رسیدم به گردن گوشش زبونم تو سوراخی نبود که نکرده باشم فقط چنگم میزد سرمو اوردم پایین با دندون شرتشو در اوردم وای تاحالا فقط وصف کسشو شنیده بودم ی کس وقتی نگاه میکردی کس دختر ۱۷ساله بود کوچیک صورتی تو دهن جاشو بدون پره و لبه های اویزون نیم ساعت فقط کس سوراخ کونشو خوردم بدنم پر جای چنگ شده بود استاد ساک زدن بود میگفت مادر زادی بلیدیم ساک زدنو کیرم که حسابی خیس شد گرفتمش تو دستم مالیدم رو کش دیونش کردم چیغ هم اضافه شد به چنگ کیرمن ۱۶سانت خوش نراش با سری نسبتا گنده باور کنید تنگی کسش از کون چیزی کم نداشت سرشو به زور جاکردم فقط میگفت یواش تا بلاخره تاخایه تو کس سحرجووون جا گرفت مدلی نبود که نکنمش استراحتش این بود کف پاهاشو به هم میچسبوندم کیرمو میزاشتم لای پاش کس خل میشد باز شروع کردم لیس زدن بدن سفیدش سینه های ۷۵بدون ی ذره شکم همه چاش کردنی بود خیس عرق شده بودم تا اون مرحله ای که دوست داشتم برسه میگفت نکن بسه که کارمن اونموقه شروع میشه به شکم خابوندمش موهاشو پیچیدم تو دستم از پشت گذاشتم تو کس تنگ داغش اینقدر گونشو گاز گرفتم تا۳روز هروقت میخاست بشینه به من فحش میدادعاشق این مدلی سکس هستم تا وقتی هم کس روی کیرم نشینه ابم نمیاد دراز کشیدم لای کسشو با دستش باز کرد روم نشت روکیرم با لاپایین میشد سینه هاش چنگ میزدم نوک سینه هاشو میکشیدم گریش در اومد قربون صدقم میرفت دیگه داشت ابم میومد که گذاشتم دهنش سرشو محکم فشار دادم رو کیرم نزاشتم سرشو تکون بده همه ابمو خالی کردم تو دهنش که بعدش ۱ساعت تو بغلم خبید ناله میکرد ولی پر از لذتاین سحرو اینجوری کردم چون خیلی اذیم کرد تا قبول کرد ی مکان غریب بیاد که دفه های بعدی عادت کرد به مکانمببخشید دست خطم بد بود اولین داستم بود چیز همه پسرهای حشری سایت داستان سکسی تو اونجای ادم دروغگوی داستان راست خونده باشید همینه بچه هانوشته مصی۲۰

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *