سفر به اریبل و دانلود اپ گریندر

0 views
0%

سلام الان که داستان رو مینویسم تو اربیل عراق برای سفر وقتی اومدم اینجا اینترنتش فیلتر نیست اپلیکیشن گریندر که برای دوست یابی هست رو نصب کردن همه گی بودن هم تاپ و هم بات شروع کردم به چت کردن همه جور ملیتی توشون بود و نمی تونسنم بهشون اعتماد کنم به هر حال بعد از دو روز که با اپ چت می کردم به یک ی رسیئم که گفت امریکایی هستش تو اربیل با هم حرف زدیم البته فقط تکست براش عکس خودم رو فرستادم بعد از کونم فرستادم و از کیرش فرستاد که فهمیدم طرف سیاه پوسته کیر کلفتی که خواب بود تو عکس خیلی دلم می خواست منو بکنه کیرش عالی بود بعد از دو روز به هم اعتماد کردیم لوکیشن فرستاد رفتم خونش مجردی زندگی می کرد بعد فهمیدم خیلی وقت نیست اومده اریبل برای کار وقتی داخل شدم بعد از احوال پرسی نشستم رو مبل داشت فیلم نگاه میکرد من یه طرف مبل و اون طرف دیگه پتوش وسط بود هم من و هم اون هنوز نمی دونستیم تو ذهنم که چیکار کنیم چی بگیم که بعد از 3 تا 4 دقیه گفتم چی دوس داری و به کیرش نگاه کردم که شرت پاش بود البته اونم سریع کیرش رو در آورد من بلندشدم رفتم سراغ کیرش ساک زدم خیلی کلفت و بزرگ بود تو دهنم جا نمی شد 2 تا 3 دقیقه ساک زدم خوردمش حس می کردم داره هی بزرگتر میشه که گفت بریم تو اتاق رو تخت گفت برگرد گفتم نه تو دراز بکش من میام روش می ترسیدم محکم فشار بده نابودم کنه نشستم روش نمی رفت تو درد میومد بعد از 2 دقیقه تا نصفه رفت تو کونم با درد تا همون جا کمی بالا پایین کردم که بعد از مدتی کامل رفت تو کونم و کم کم بالا پایین کردم خیلی اروم چون واقعا کلفت بود بعد از 5 دقیقه بلندم کرد من دراز کشیدم اون تلمبه میزد اروم و کم کم سرعت می گرفت خیلی حال می کردم کیرش رو با پایان وجود حس می کردم بیشتر از یک ساعت منو به حالتهای مختلف کرد نیم ساعت اول خوب بود و ولی بعدش عالی تر اون قدر من و کرد که 20 دقیقه اخر اصلا من تکون نمی خوردم حرکتی نداشتم خودش منو هر بار به یه حالتی در میاورد و می کرد و همه جوره کونمو کرد داد تا اخرش که کیرش رو در آورد آبش رو ریخت رو شکمم خیلی زیاد و گرم بودراستی قراره فردا هم برم پیشش منو کنه این بار از خودمون عکس و فیلم میگیرم و تو پروفایلم میزارمقسمت دومسلام یکی دو روز داستان کون دادن من به یه امریکایی تو اریبل رو تعریف کردم امروز هم پیشش بودم حسابی هم کونم رو جر داد همه جوره منو کرد از سکس مون فیل و عکس گرفتم می تونید از پروفایلم نگاش کنید این بار وقتی رفتم خونش مثل دفعه قبل 30 ثاینه بعد از ورود شروع کردم به ساک زدن ولیسیدن کیرش حسابی کیرش رو سفت کردم و خوردم ازش خواستم ازم عکس بگیره وقتی میخورم کیرش رو بعد فیلم گرفتم وقتی خواستم کیرش رو تو کونم جا کنم ولی نرفت از بس کلفت بود رفتیم رو تخت دراز کشید نشستم رو کیرش به زور و بعد از 2 دقیقه رفت تو کونم بعد از رفتن تو کونم کمی بالا پایین کردم خیلی اروم تا جا باز کرد کیرش جا که باز کرد شروع کردم بالا پایین پریدن داشتم می مردم از درد کون حسابی دردم گرفته بود خسته شدم دراز کشیدم حالا باز شده بود کونم و اون تلمبه می زد ولی اروم کم کم سریعتر که حسابی کونم داغ شده بود الانم که دارم می نویسم کونم میسوزه و کیرم بلند شده دوس داشتم پیشم بود میکرد منو به هر حال از تخت بلندم کرد و ایستاده دولا شدم سرم رو تخت و کیر بزرگش رو کرد تو کونم به زور ولی رفت به شدت پایان تلمه می زد که هم دردم اومد هم حال میکردم ناله های من اتاق رو پر کرده بود و اون منو میکرد همه کیرش رو تو کونم حس میکردم وقتی کیرش رو تا ته تو کونم می کرد انگار که به انتهای کونم به دیواری جایی می خورد و همین باعث میشد که بیشتر حال کنم منو برد جلوی اینه و میکرد خیلی با حال بو دیدن خودم وقتی داشت کیر تو کونم میرفت انگار داشتم فیلم سکس خودم رو نگاه میکردم بعداز 20 دقیقه کرد جلو اینه در حالات مختلف و خسته شدن من و خودش منو برد روی کاناپه و قمبل کردم کرد توکونم شروع به تلمبه زدن کرد صدای کردن کونم مثل موسیقی بود برام من پهن شدم رو کاناپه و اون افتاد رو من و میکرد کونم رو که حسابی باز شده بود تا اینکه ابش اومد و ریخت تو کونم گرم بود وای چه حسی داشت بعد رفتیم تو حمام و دوباره کرد تو کونم و با دستش کیرم گرفت تا جایی که ابم اومد با دستش ماساژ داد در حالی که کیرش تو کونم بود .از کون دادنم و ساک زدنم عکس و فیلم هم دارم که تو پروفایلم میزارمنوشته عاشق کیر

Date: December 27, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *