سوء استفاده دوستم از من

0 views
0%

سلام به همه دوستای شهوانیمن یه پسر ۱۷ساله هستم با بدن خوش فرموبدنسازی باقد۱۸۵وزن ۸۷کیلو بدنم بى مو هستهمیشه دوستام تو بچگی با من ور میرفتن و من خوشم میو مد با بعضی هاشونم سکس کردم. همیشه هم موقع بازی به من زور میگفتن و من نمیتونستم حق خودمو بگیرم یه یکی از بچه ها که ۳سال از من بزرگتر بود من اون موقع۱۱ساله بودم بهم گفت اگه برام ساک بزنی هواتو دارم و نمیزارم کسی اذیتت کنه من اول قبول نکردم. ولی با کلی خواش و تمنا قبول کردم و چند دیقه ای براش ساک زدم پسر خوشگلی هم بود. به قولش عمل کرد و ازم در برابر دوستام محافظت میکرد. یه روز زنگ زد خونمون و گفت بیا میخوام چند تا وسیله سنگین بلند کنم فقط مادرم خونست خودم تنها نمیتونم. منم رفت رسیدم در خونه زنگ زدم درو باز کرد رفتم تو دیدم مامانش خونه نیست بهم دروغ گفته بود. من دو هزاریم افتاد خواستم فرار کنم ولی منو گرفت خیلی هم زورش زیاد بود. منو کشوند تو خونه بهم گفت میخوام بکنمت هر چی التماسش کردم فایده نداشت بالاخره راضی شدم منو لخت کرد. کیرشو خوردم بهم گفت دراز شو یه بالشت گذاشت زیر کمرم تا کونم بیاد بالا(راستی یادم رفت بگم من کونم خیلی قولومبس )بعد شروع کرد به لیس زدنه کونم زبونشو میزد به سوراخم منم خوشم میومد بعد کیر شو که حدود ۱۴سانت بود گذاشت دم سوراخم یکم فشار داد خیلی دردم اومد خودمو از زیرش کشیدم بیرون بعد دوباره شروع کرد به مالیدن کونم بعد یکی از انگشتاشو کرد تو سوارخم تا جا باز کنه بعد دوتا انگشت تا اخرش جا باز کرد دوباره تف زد به کیرش بعد گذاشت دم سوراخم اینبار زیاد درد نداشت تا بالاخره همه کیرش رفت تومنم داشتم حال میکردم که بعد از دو دیقه ابش اومدهمشو ریخت تو کونم. بعد رفت گوشیشو اورد و شروع کرد به فیلم گرفتن از من. اول نفهمیدم واسه چی فیلم گرفت. خلاصه من لباسامو پوشیدم رفتم خونه بعد از سه روز اومد در خونمون گفت بیا بریم بکنمت گفتم دیگه بهت نمیدم گفت پس میرم فیلمتو نشون همه میدم منم ترسیدم و دوباره بهش دادم. اون منو هفته ای سه چهار بار میکرد تا بعد از یک سال از اون محل رفتیم و از دستش راحت شدممن اولین بارمه مینویسم دیگه به بزرگی خودتون ببخشیدنوشته سهیل

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *