سوراخ باشه دیوار باشه

0 views
0%

سلام خدمت همه خواننده های عزیز، این خاطره ای که میخوام براتون تعریف کنم سکسیه اما بیشتر از این که سکسی باشه درس عبرتیه .قسمت های سکسش کمه اگه داری جق میزنی این خاطره مناسبی نیست نخونی بعد کس بگیا از من گفتن بود بیشترتون شنیدید این جمله معروف پسرا رو که سوراخ سوراخه اما من میخوام برم براتون تو عمق قضیه تا اشتباه منو تکرار نکنید .من اسمم عماده و بیست و یک سالمه بچه تهران ( سایز کیرمم نمیدونم حالم ندارم خط کش بزارم براتون ، دردیم دوا نمیکنه ازتون ) . خب بریم سر اصل قضیه سه سال پیش من رفتم دانشگاه و خیلی خوشحال ازاین که به به دختر هست و چه حالی کنم و فلان… روز اول رفتم سر کلاس نشستم کلاسمون عملی بود و دور کلاس میز چیده شده بود منم نشستم نزدیک همون ورودی یه دو سه تا دختر اونور بودن که روز ثبت نام باهاشون اشنا شده بودم ، با اونا یه سری تکون دادم بعدش سرم تو گوشیم بود ، سرمو چند باری که اوردم بالا یه دختر به شدت تخمی از لحاظ ظاهر و هیکل بهم لبخند زد منم برا اینکه همکلاسه جوابشو با لبخند دادم اقا چشتون روز بد نبینه کلاس تموم شد این اومد سلام علیک کرد و گفت من اسمم مهسا عه منم معرفی کردم خودمو و از کلاس اومدم بیرون اینم دنبال من اومد پایین ، تو محوطه یونی نشستم نشست کنارمو شروع کرد حرف زدن من گوشیمو دراوردم داشتم بازی میکردم که گفت دوس دختر داری منم برا اینکنه سیریش نشه عکس یکی از همکلاسی های زبانمو نشونش دادم گفتم اره و چند ساله باهیم . گفت شمارتو بده گفتم براچی گفت بده دیگه هم کلاسی ایم تو این مدت دست منو هی نوازش میکرد فاصله میگرفتم ، هرجوری بود دادمو پاشدم به بهونه سیگار اومدم بیرون ، اینجا بود که این شروع کرد به گاییدن شب زنگ میزد روز خانم گ میزد که بیا باهم دوست شیم من همه جوره پایه ام گفتم مگه پرده نداری گفت نه من یه بار از خونه فرار کردم دو روز خونه یکی بودم اونجا پردمو زدن بعد دو سه روز پلیس گرفتتم تحویل پدرم دادن بابامم بزور اجازه داد بیام دانشگاه . یه هفته به این منوال گذشت تا دوباره روز کلاس مشترک با مهسا رسید ، من به محض اینکه رفتم تو کلاس شراره و بهار و ارغوان همون دخترایی که روز ثبت نام اشنا شده بودیم اومدن پیشم که عماد با مهسا رل زدی گفتم نه بخدا گفتن پدر خودش گفت شمارتم داشت گفته هر شب باتو حرف‌ میزنه یعنی کارد میزدی خونم در نمیومد رفته بود تو یونی پر کرده بود من با اینم . اوم د جواب سلامشو ندادمو با رفیقم علی قضیه رو در میون گذاشتم بعد از ظهرم زنگ زد دادم علی فوشو کشید بهش منم پی ام هایی که ازش داشتمو نشون بیشتر همکلاسیا دادم تا خودمو راحت کنم . (این قسمت اشناییم با مهسا بود ) سه سال از دانشگاه گذشتو من با چند نفری دوس شدمو رفتمو اومدم که هیچی بعد سه سال که درسم تموم شد یه روز نشسته بودم داشتم اینستا کامنتای قدیمیو میخوندم که دیدم زیر یکی از پستام این کامنت داره رفتم دایرکت یه سلام چطوری گذاشتم منم دوماهی بود سکس نداشتم کیری حشرم زده بود به بشریتم ، پی دادمو این فردای اون روز جواب داد سلام علیک و اینو که گفت اونم تموم کرده منم خیالم راحت شد که با بچه های قدیدمی در رابطه نیست بهش گفتم باید بیینمت اونم‌گفت دوس داره بینتم ، من فقط میخواستم بکنمش که خالی شم قیافه کیریش برام مهم نبود بعده یه هفته چت کردن‌ روزی یه ساعت‌ و سکس چت برام عکس فرستاد که داشتم اوق میزدم ، این رفیقای منم گفتم حاجی کسکش حروم زاده بکن پدر یه گونی بکش سرش بکنش منم‌گفتم حله . باهاش قرار گذاشتم گفت ساعت دو بیا فلان جا دنبالم منم رفتم اوردمش خونمون دوستمم خونه بود که اگه شد اونم حالی بکنه شب قبلم رفتم عطاری ازاین قرصا که شبیه‌ کیره خریدم از داروخونه هم یه‌بسته کاندوم تاخیری کودکس ، رفتم اینو اوردم خونه بردمش تو اتاق خواب به رفیقم گفتم اگه اوکی بود صدات میکنم . رفتم بغلش کردم بوی گوه میداد کلی بهش سفارش کرده بودم که شیو کنه و حموم . تیشرتشو دراوردم یه سوتین راه راه نخی تنش بود دوتا ممه اندازه شیتونک ، یعنی کیرم وسط فرق سر باباش با این جنده لاشی پروریش . سوتینم دراوردم بعد گفتم تو شلوار منو دربیار ، شلوارو شرتمو دراورد کیرم نمیچه‌ خواب بود شروع کرد خوردن یکم خورد نشستم کف زمین‌گفتم بیا بخور گفت عشقم دوسم داری گفتم بعده سکس بت میگم ، قشنگ کیرمو لیسید بلند شدم شلوارشو تا زانوش کشیدم پایین که دنیا رو سرم‌ خراب شد ، نگم براتون‌ که کس که چه عرض کنم بیشتر شبیه دنبه گوسفند بود از نوع بد بوعش ، یکم با دست با کسش بازی کردم که دیدم انو گوه رفت‌زیر ناخونام گفتم بیخیال بزار بکنم توش ، کاندومو کشیدم سر کیرم گذاشتم لب کسش با اکراه شروع کردم کردن یه ذره کردم گفتم برگرد داگی بشین ، برگشت دیدم سوراخ کونش مو داره اوووووق کیرم توش این ان چیه اخه از پشت‌کردم تو کسش گفت چرا نکردی عقب گفتم دلم کس خواست‌یهو ، خندید یکم دیگه تلمبه زدم بعد خوابیدم به پشت رو زمین گفتم بیا بشین روش ، اومد نشست اینور اونور کرد دیدم اینقدر کیریه ابم‌نمیاد ، چشامو بستم تصور کردم یکی دیگست یکم بالا پایین شد تا ابم اومد خالی کردم تو کاندوم پاشدم ، رفتم تو حموم داشتم کیرمو میشستم از پشت اومد بغلم کرد سریع شستم خودمو گفتم من برم بیرون تو هم بشور بیا .اومدم خشک کردم خودمو شرت پوشیدم از اتاق اومدم بیرون رفیقم گفت چیشد گفتم سید کیریه خیلی کیریه اگه میکنی برو ت اتاق‌ولی من بهت میگم اون جنده لاشی پولی چهل و شیش ساله که باهم کردیم ازین بهتره‌ خودش فهمید چقدر کیریه . ان خانوم خودشو شست اومد یه لیوان اب دادم خورد با رفیقم بردم رسوندمش اومدم خونه تا جایی که جا داشت خودمو شستم و فوش دادم که این کیر حرمت داره ادم نباید هر‌جایی بکنتش .فرداش یکم باهاش چت کردمو بعد یه هفته بهش گفتم که ببخشید من دارم میرم یه شهر دیگه برای کار و زندگی اگه ندیدیم حلال کن و خطمم دارم عوض میکنم با جدیده بهت زنگ میزنم که دیگه بهش زنگ نزدم و اینستا هم بلوکش کردم .دوستان به هرچی‌که‌میپرستید کیرتونو هرجایی نکنید خودتون حالتون بد میشه ، این کونیایی که‌میگن سوراخ‌باشه بقیش یا گونی حله تا حالا کس ندیدن و نکردن ( از همین تریبون هم به اونایی که میگن نخوندم ولی فوش میدن میگم کس ابجیت بی ناموس )دوستون دارم هزارتا (امیر) نوشته راشد

Date: December 17, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *