سپیده و علی

0 views
0%

سلام سپیده هستم 20 سال دارم میخوام خاطره سکس 18 سالگی با bf علی رو بگم تازه وارد دانشگاه شده بودم که با علی آشنا شدم علی اونموقع 28 سالش بود یه مرده قد بلند و هیکلی اولش با 1 اس ام اس شروع شد من تا اونموقع با پسری آشنا نشده بودم ولی کلی اس ام اس داد و گفت واقعا دوست دارم و میخوامت خلاصه مخ مارو حسا بی زد و با هم دوست شدیم اولین روز دیدنمون بود دل تو دلم نبود دلهره داشتم اومد سوار ماشین شدم با هم دست دادیم مرده جذابی بود کلی از خودش گفت که دانشجوی فوق لیسانس حسابداریه تو 1 شرکت کارمیکنه حدود 2 ساعت با هم حرف زدیم و این دیدنامون هر روز ادامه داشت و روز به روز به هم وابسته تر و علاقه مند تر میشدیم تو این قرارها چند دفعه ای بوسیده بود منو بغلم کرده بود بهم گفت که دوست داره با هم سکس کنیم شب باهم حرف میزدیم خیلی از حرفهاش مشخص بود حشری شده گفت فردا بیا پیشم میخوام حسابی حال کنیم منم که کلاسهام 8 صبح تا عصر بود صبح پاشدم دوش گرفتم ست توری قرمز که به پوسته سفیدم میومد پوشیدم با آرایش سکسی کردم رفتم اومد دمه در شلوار ک و رکابی سفید تنش بود رسیدم گفت سلام خوشگلم خوش اومدی بغلم کردو بوسید رفتم تو نشستم رفت 2تا آب پرتغال آورد گفت عزیزم نمیخوای لباست و عوض کنی منم شال و مانتومو در آوردم زیر تاپ بندی پوشیده بود اومد نزدیکم من و گرفت بغلش لبامو بوسیید تو چشمهام نگاه میکرد و لبامو میخورد یه حالی شده بودم داغ کرده بودم 1 دستشو گذاشت رو سینه ام 75 سایزش از رو تاپ میمالید بغلم کرد گفت بریم رو تختم منم نگاش میکردم فقط خوابوند رو تختش خوابید روم لبامو شروع کرد به خوردن خیلی محکم میخورد تاپم و در آورد وااااااای غزیزم چه سینه هایی بازش کرد گرفت دوتاشم تو دستاش مالید و انگشت کرد زبونش گذاشت رو نوکه صورتیششش لیس میززد و میمکیید حسابی داشتن حشری میشدم و آه میکشیدم میخورد میگفت جوووون وره نوکشووو زبون میزد حسابی نوکشون قرمز شده بود دست کشید رو شکمم اومد پایین تر شلوارمو با شورتم کشید پایین وااااااای سپیده چه کوسی داری عزییییییییزم ماله خودمه اوووووم پاهامو باز کرد اومد وسط پاهام رونامو دست میکشید زبونشو آورد نزدیک کسم کشید لاش اااااه کشیدم خوشم میومد وقتتی زبون میزد لیسش میزد چوجولمو میگرفت لای لبهاش میک میزد چشمهام و بسته بودم و ناله میکردم و میگفتم بخور عشقم حال میده حسابی کوسم و خورد لخت شد شورتشو در آورر واییی چه کیری بود کلفت و دراز گفت چیه عزیزم ترسیدی ماله خودته بیا بخورش منم تا حالا کیر نخورده بودم نصفشو کردم تو دهنم زبون زدم گفت میک بزن عشقم یه مزه ای میداد زیاد خوشم نیومد بعد گفت بسه بهم گفت قنبل کنم گفتم میخوای چیکار کنی علی گفت میخوام بزارم کونت عشقم گفتم میترسم گفت نترس آروم میکنم کیرشو با سوراخ کونم کرم مالید و انگشت کرد سر کیرشو آورد نزدیک سوراخ کونم فشار داد جیغ کشیییدم خیلی درد داااااشت گفتم بکشش بیرون دردم میاد گفت عزییزم الان عادی میشه آروم آروم فشار میداد جیغ مییزدم یهو محکم فشار داد تا ته رفت از حال رفتم سینه هامو گرفت تلمبه میزد و من گریه زاری ام گرفته بود یه چندتا تلمبه زد دردش کمتر شده بود درد با لذت بود تلمبه هاش محکم شده بود یهو آبش اوومد داد زدم سوووختم بوسم کرد وباهم رفتیم حموم اونجام سکس کردیم 2سالی باهم سکس داشتیم ولی بعد جدا شدیم دوستان ببخشید اگه بعد نوشتم اولین بارمهنوشته سپیده

Date: نوامبر 25, 2018

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *