سکس از کون تو مغازه

0 views
0%

سلام دوستان این داستانی رو ک میخوام واستون تعریف کنم ماله همین یک ماه پیشه.من اهل شیرازم و تو یکی از خیابونای شاخ شیراز مغازه لباس فروشی دارم ک پر از هلوئه.خلاصه جونم واستون بگه ک ی روز ساعت۲-۳بود ک مغازه ها بسته بودنو خیابونا خلوت بودن ولی من معمولا یکسره بازم.نشسته بودمو با موبایلم بازی میکردم ک دیدم ی خانم تقریبا ۲۸ساله وارد شد.وقتی اومد داخل مو ب تنم سیخ شد گفت ی پیرهن میخوام واسه دوس پسرم منم خیلی ساده پاشدمو چن نمونه واسش اوردم بعد از کلی چونه زدنو کل کل کردن یکیشو انتخاب کرد و خرید.وقتی داشت میرفت بهش گفتم خدا شانس بده ب بعضی از این پسرا دوست دختراشون هم واسشون کادو میخرن دیدم خندیدو گفت مگه دوس دختر نداری؟منم گفتم ن پدر دوس دختر چیه وقت سر خاروندن هم ندارم خانمی.بعد از چن دیقه لاس زدن دیدم داره انتن میده بهش گفتم طبقه بالا شلوار هم داریم اگه میخواین ی نگاه بندازین تا دوس پسرتون خوش حال تر بشه.قبول کردو رفتیم بالا.رفتم زیر ویترین ک واسش شلوار بیارم دیدم از پشت داره شیطونی میکنه و هی خودشو ب یه بهونه هایی میچسبونه بهم منم ب خودم نگرفتمو بلند شدم.بهش گفتم اگه ی چیزی بگم ناراحت نمیشی؟گفت بگوپرسیدم با این دوس پسرتون سکس هم داشتین ک یهو دیدم لبشو چسبوند رو لبم.شوکه شدمو ی لحظه نفهمیدم چی شد ک دیدم لباسمو در اورده.ب خودم اومدمو زبونشو انداختم تو دهنمو مک میزدم ی رفتم تو فضا لباش واقعا شیرینو خوشمزه بود.دست انداختم دکمه های مانتوشو باز کردمو درش اوردم ی تاپ صورتیه خیلی ناز و دو بند تنش بوپ ک خط سینه های خوش فرمو سفت و درشتش ب راحتی معلوم بود.تاپشو در اوردم ک یهو دیدم سوتین نداره و سینه هاش مث دو تا هندونه افتاد بیرون.از خودم بیخود شدمو تا اونجایی ک میتونستم کردمش تو دهنم مث دیوونه ها میخوردمش دیدم صدای ناله هاش در اومده و داره حال میکنه.یه لحظه هولم دادو شلوارمو در اورد و کیرم ک مث سنگ شده بودو گرفت تو دستو مث وحشیا واسم ساک میزد این کارش واقعا حرفه ایی بودو بهم حال میداد تا به خودم اومدم دیدم داغ شدمو ابم داره میاد.سرشو محکم گرفتمو کیرمو کردم تو حلقش و ابمو تا قطره اخر ریختم تو دهنش.دلش نیومد بخوره و همشو ریخت رو زمین و گفت دفعه اخرت باشه.منم اطاعت کردمو بلندش کردم انداختمش رو مبل و شلوارشو در اوردم.یک رونای سفیدی داشت ک چشمام داشت از حلقه در میومد دیگه معطل نکردمو شورتشو کشیدم پایین و دیدم ی کس چاقو سفیدو قلمبه پرید بیرون بدون وقفه دهنمو گذاشتم روشو همینجوری میخوردمش خ خوشبو و خوشمزه بود صدای اه و نالش در اومده بودو همینجوری قربون صدقم میرفت.دیدم ک ی جیغ بلند کشیدو داغ شدو ابش اومدو ب ارگاسم رسید.خ ازم تشکر کردو گفت ک من هنوز دخترم اگه میخوای بیا از کون باهام حال کن.کیرم خوابیده بود بهش گفتم واسم ساک بزن کیرمو دوباره کرد تو دهنشو با شدت ساک میزدو حسابی شقش کرد.ی تف انداختم دم سوراخشو بدون اینکه انگشتش کنم کیرمو تا نصفه کردم تو کونش ک دیدم ی جیغ بلند کشید ک تو مغازه پیچید و گفتم الانه ک همه بفهمن.ی دستمو کردم تو دهنشو اون یکی رو هم با چوچولش بازی میدادم ک گفت بکن محکم بکن و توجه نکن جرم بده هر چی جیغ زدم بیخیال نشو.منم نامردی نکردمو تا تونستم محکم تلمبه میزدم ک خسته شدم.خوابیدم رو زمینو بهش گفتم بشین رو کیرمو بالا پایین بپر.اونم پا شدو مث این حرفه اییا میپرید رو کیرمو اه و ناله میکرد و قربون صدقه کیرم میرفت.ابم داشت میومد ک بهش گفتم واونم سریع پاشدو کیرمو کرد تو دهنم و ابمو تا قطره اخر خورد.ازش پرسیدم چرا دفعه اول ریختی بیرون ولی ایندفعه خوردی؟بهم گفت دفعه اول بود ک ساک میزدم واسه همین چندشم میشد ولی خیلی دوست داشتم یه روز اب کیر بخورم ک امروز خوردم.دیگه کارمون تموم شده بود ک داشت لباسشو میپوشید منم ی تراول گذاشتم تو سوتینشو بوسیدمشو شمارشو ازش گرفتم.و ازش خدافظی کردمو رفت.از اون موقع دو سه روز یه بار با هم سکس میکنیمو خیلی هم دوسش دارم.اگه خوشتون اومد بگین تا دوباره واستون بنویسم.بای دوستان*نوشته hasani

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *