سکس با استاد شنا

2426
Share
Copy the link

سلام اول از خودم شرو کنممانی هستم 22 سالمه قد بلندم وزنمم متناسب با قدمه ی پسر خوش استایل با احساسات متفاوت از وقتی یادم میاد خیلیا روم نظر داشتن از معلمای مدرسه گرفته تا همکلاسیام پسرای فامیلو همسایه یکی دوتا معلم داشتیم ک خیلی دستمالیم میکردن معلم وررشمونم راه کونمو باز کردخلاصه از بچگی تا17 سالگی اینا همش در حال دستمالی شدن بودمبا ی سکس واقعی با معلم ورزشمون اینقد این رفتارارو دیدم ک احساساتم کاملا تغییر کرددیگ واقعا شدم ی دختر ک آزاده هر لباسی ک دل میخواد بپوشهبریم سراغ خاطرم ک مربوطه ب دو سال پیش کلاس شنا میرفتم طبق معمول وقتی میرفتم استخر همه نظراشون روم بود دیگ عاشق نگاهای سکسیه اطرافیانم بودم موهای بدنمو با لیزر پاک سازی کردم بدنم وقتی خیس میشه سکسی تر از همیشه میشه استاد شنامم یکی از اونا بود ک همیشه زیر چشمی نگاهش رو بدنم بود من خیلی تو شنا بی استعداد بودم تا یاد بگیرم خیلی طول میکشید همیشه وقتی میخی میگفت بپر تو چهار متری من دست پاچه میشدم تو آب انگار غرق میشدم استادمونم میپریدو منو میچسبوند ب خودشو میکشید بغل استخر راحت وقتی میچسبید بهم حس میکردم ک کیرش واسم بلند شده بعد ی خورده میموند تو آب ک کیرش بخوابه بعد میومد بیرون ی بار وقتی تو آب بودم دو قلو های پشت ساق پام گرفت خیلی درد میکرد استادمون گفت ک بیا بریم سونا واست ماساژش بدم خوب شه رفتیم شرو کرد ماساژ دادن از نوک پام شرو کرد اومدبالا تا رونام بعدش اومد بالاتر رو لمبرای کونم وقتی کونمو میمالید زیر لب میگفت جون ک من میشنیدم بعد استخر گفت بیا بریم خونه ما ی سی دی بهت بدم اونو نگا کنی شنا رو بهتر یاد میگیریمن ساده هم قبول کردم تو ماشین همش از من و استایلم تعریف میکرد وقتی رسیدیم تو پارکینگش میخواست ک پیاده شه ی دست کشید رو رونم گفت بیا پایین عزیزم منم ک بدم نمیومد از ان کاراش وقتی رسیدیم خونش درو بست منو سریع گرفت تو بغلش گفت دیگ تحمل ندارم لباسو گذاشت رو لبام مثل زبونشو میکرد تو دهنم در میاورد من ی خورده خودمو سفت کرده بودم مثلا ک این کاره نبستم ولی وقتی اومد گردنمو خورد دیگ وا دادم رو گردنم خبلی حساسم یکی بخورتش مست میشم از مشت دستشو کرده بود تو شلوارم و لمبرای کونم گرفته بود تو مشتاش5 دقه با همین پوزیشن گردنمو خورد بعد از زیر کونم بلندم کرد بردش منو انداخت رو تختسری شلوارشو در آورد و کیر خوش تراش و کلفتشو کرد تو دهنم منم ک استاد ساک زدن بودم ی ساک پر تف براش زدم همونجا تو دهنم ارضا شد منم آبشو نصفشو خوردم نصفشم ریختم رو سینمچن دقه خوابیدیم تو بغل هم رو تختش بعد گفت من کونتو میخوام خانوممگفتم مال خودته عزیزم میخوام جرش بدی اینو ک گفتم بلند شد کیرشو دوباره کرد تو دهنم براش خوردم تا دوباره راست کرد گفت داگی بشین ژل آورد زد ب کون من و کیر خودش اولش انگشت کرد کونمو بعد دید ک کونم راهش باز شده سر کیرشو گذاشت رو سوراخم کرد تو سرشو اول دردم گرفت چن لحظه همون طوری نگهش داشت بعد آروم آروم کل کیرشو جا کرد شرو کرد ب تلنبه زدن اولش آروم میزد من ک کونم قالب کیرش شده بود خودمو ب عقب هل میدادم ک محکم تر بکنه اونم نامردی نکرد شرو کرد ب تلنبه های سنگینش من آه و نالم در اومده بود بهش میگفتم دیوس بکن بکن یس آه جرم بده کونمو بگا آه آه آه اونم وحشی تر میشد محکم تر میزد میگفت تو جنده لاشی منی کونیه منی میکنمت میخوام حرت بدم اوف آههه با این حرفه سکس محشر میشه حدود نیم ساعتی کونمو تو چنتا پوزیشن گایید آخرشم آبشو ریخت تو کونمبعد ولو شد همونطوری ک کیرش تو کون من بود خوابید روم همینطوری کیرش کوچیک شد از کونم در اومد 2 ساعت خوابیدیم بعد بلند شدیم رفتیم حموم ازم کلی تشکر کرد همش میگفت نمیخوام از دستت بدم خودشم چون از زنش جدا شده بود تنها بود حدود ی سالی باهم بودیم من مثل زنش شده بودم کلی برام لباس میخرید و سکسمونم همیشه ب راه بود بعد ک ازشهرمون رفت و دیگ ندیدمش خاطرات سکسیه زیادی دارم تو داستانای بعدی تعریف میکنم براتون امیدوارم خوشتون اومده باشه یادتون باشه نحوه حرف زدنتون شخصیت خودتونو نشون میده دوستون دارم باینوشته مانی

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *